X

Висновки Венеційської комісії

 1. (403/2006) Доповідь Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) щодо призначення суддів (ухвалено Венеційською комісією на 70-му Пленарному засіданні (Венеція, 16-17 березня 2007 року)
 2. (550/2009) Спільний експертний висновок щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Венеційської комісії та Дирекції з технічного співробітництва Генеральної Дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи (ухвалений Венеційською комісією на 82-му Пленарному засіданні (Венеція, 12-13 березня 2010)
 3. (588/2010) Спільний висновок щодо Закону України про судоустрій і статус суддів Венеційської комісії та Дирекції з співпраці Генеральної дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи (ухвалений Венеційською комісією на 84-ій Пленарній сесії (Венеція, 15-16 жовтня 2010)
 4. (588/2010) Спільний висновок Венеційської комісії та Дирекції зі співпраці Генерального Директорату з прав людини та правових питань Ради Європи  щодо Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження(прийнятий Венеційською комісією на 84-ому пленарному засіданні 15-16 жовтня 2010 року);
 5. (639/2011) Спільний експертний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України, «Про судоустрій і статус суддів України» та інших законодавчих актів України» підготовлений Венеційською комісією Директоратом правосуддя і захисту людської гідності Генерального Директорату прав людини і верховенства права Ради Європи , (ухвалений Венеційською комісією на 88-му пленарному засіданні (Венеція, 14-15 жовтня 2011)
 6. (722/2013) Висновок стосовно проекту Закону про внесення змін до Конституції щодо посилення незалежності суддів (включаючи пояснювальну записку та порівняльну таблицю та змін до Конституції запропонованих Конституційною Асамблеєю України) ,(ухвалений Венеційською комісією на 95-ій Пленарній сесії (Венеція, 14-15 червня 2013)
 7. (747/2013) Висновок щодо пропозицій стосовно внесення змін до проекту Закону про внесення змін до Конституції щодо посилення незалежності суддів України (ухвалений Венеційською комісією на 97-му Пленарному засіданні (Венеція, 6-7 грудня 2013)
 8. (788/2014) Проміжний висновок Венеційської комісії щодо Закону «Про очищення влади» (Закон «Про люстрацію») в Україні , (ухвалений Венеційською комісією на 101-й Пленарній сесії (Венеція, 12-13 грудня 2014)
 9. (801/2015) Спільний висновок Венеційської комісії й Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи щодо Закону «Про судоустрій і статус суддів» і внесення змін до Закону «Про Вищу раду юстиції» України , (ухвалений Венеційською комісією на 102-му Пленарному засіданні (Венеція, 20-21 березня 2015)
 10. (803/2015) Проміжний висновок щодо запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя,(прийнятий Венеційською комісією 24 липня 2015 року).
 11. (803/2015) Висновок щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя,затвердженого Конституційною комісією 4 вересня 2015 року (прийнятний Венеційською комісією на її 104-му Пленарному засіданні 23-24 жовтня 2015 року)
 12. (870/2016)Висновок щодо проекту закону про Конституційний Суд України(затверджений Венеційською комісією на 109-й пленарній сесії 9-10 грудня 2016 року)
 13. (896/2017) Висновок щодо законопроекту про антикорупційні суди і законопроекту про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» (щодо запровадження обов’язкової спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень) (затверджений Венеційською комісією на 112-тій пленарній сесії 6-7 жовтня 2017 року)
 14. (969/2019) Висновок щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус Верховного Суду та органів суддівського врядування(затверджений Венеційською комісією на 121-шій пленарній сесії 6-7 грудня 2019 року)
 15. (999/2020) Висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування» (проєкт Закону № 3711) (затверджений Венеційською комісією на 124-му пленарному засіданні, проведеному онлайн, 8-9 жовтня 2020 року);
 16. (1012/2020) Терміновий спільний висновок Венеційської комісії і Генерального Директорату з прав людини та верховенства права (ГД І) Ради Європи щодо законодавчої ситуації навколо антикорупційних механізмів після прийняття рішення № 13-р/2020 Конституційного Суду України (схвалений Венеційською комісією на 125-му засіданні, проведеному онлайн, 11–12 грудня 2020 року)
 17. (1012/2020) Терміновий висновок щодо реформування Конституційного Суду (схвалений Венеційською комісією на 125-му засіданні, проведеному онлайн, 11–12 грудня 2020 року)
 18. (1029/2021) Терміновий спільний висновок Венеційської комісії та Генерального Директорату з прав людини та верховенства права (ГД-І) Ради Європи щодо проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (проєкт Закону № 5068), (схвалений Венеційською комісією на 127-му засіданні, проведеному онлайн, 2–3 липня 2021 року)
 19. (1032/2021) Спільний терміновий висновок Венеційської комісії та Генерального Директорату з прав людини та верховенства права (ГД-І) Ради Європи щодо законопроєкту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (№ 4651; від 27 січня 2021 року), (висновок № 1032/2021)
 20. (1070/2021) Висновок Венеційської комісії щодо подальшого (a posteriori) контролю конституційних поправок Конституційним Судом (ухвалено Венеційською комісією на її 131-му Пленарному засіданні (Венеція, 17–18 червня 2022 року))
 21. (1109/2022) Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах», ухвалений Венеційською комісією на 133-му пленарному засіданні (Венеція, 16-17 грудня 2022 р.)
 22. Спільний подальший висновок Венеційської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права (ГД-І) Ради Європи (CDL-AD(2023)027) до Спільного висновку щодо проєкту змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування (CDL-AD(2020)022), ухвалений Венеційською комісією на 136-му пленарному засіданні (Венеція, 6-7 жовтня 2023 року)