X

Питання-відповіді

Зміст питання (твердження) Питання Відповідь
Щодо декларації доброчесності СУДДІ
Щодо твердження 10
«
Випадків наявності потенційного та/або реального конфлікту інтересів у моїй діяльності не було»
Як декларувати твердження в разі наявності в судді конфлікту інтересів, який врегульовано у процесуальний спосіб? Необхідно обрати «Не підтверджую»
Щодо твердження 11
«Мною вживалися передбачені законом заходи з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»
Як декларувати твердження, якщо такі заходи вжито суддею у спосіб, визначений процесуальним законом? У такому разі відповідь на це питання (тведження 11) не надається
Як декларувати твердження, якщо впродовж звітного періоду (у минулому році) у суб'єкта декларування не було випадків конфлікту інтересів? Необхідно обрати «Не підтверджую».
У такому разі суб'єкт декларування може пояснити у розділі ІІІ декларації, що вибір способу декларування обумовлено відсутністю конфлікту інтересів у звітному періоді.
Щодо твердження 15
«
Мною не вчинялися дії з метою набуття громадянства (підданства) іноземної держави»
Як декларувати твердження за наявності відомостей, опублікованих у медіа (ЗМІ), де йдеться про наявність у декларанта громадянства (підданства) іноземної держави? У випадку, якщо декларантом не вчинено жодних дій, які б були спрямовані на набуття громадянства (підданства) іншої держави, необхідно обрати «Підтверджую»
Щодо твердження 16
«
Мені не відомо про існування оформлених на моє ім’я документів, що підтверджують мою належність до громадянства (підданства) іноземної держави»
Як декларувати твердження за наявності відомостей, опублікованих у медіа (ЗМІ), де йдеться про наявність у декларанта громадянства (підданства) іноземної держави? Відомості, опубліковані в медіа (ЗМІ), можуть вважатися джерелом інформації про існування документів, що підтверджують належність декларанта до громадянства (підданства) іноземної держави. Тому у такому разі необхідно обрати «Не підтверджую».
За наявності інших обставин, що впливають на волевиявлення при заповненні декларації, декларант вправі надати пояснення про них у розділі ІІІ декларації
Щодо твердження 18
«Мені не відомо, чи відвідували члени моєї сім’ї територію російської федерації та/або тимчасово окуповану російською федерацією територію України»
Як декларувати твердження, якщо декларанту відомо, що члени її/його сім'ї не відвідували територію російської федерації та/або тимчасово окуповану російською федерацією територію України? Необхідно обрати «Підтверджую»
Щодо твердження 28
«Мною не вчинялися діяння, що мали наслідком притягнення мене до юридичної відповідальності»
Як декларувати твердження, якщо впродовж звітного періоду (у минулому році) суб'єкт декларування не притягувався до юридичної відповідальності? Необхідно обрати «Підтверджую»
Як декларувати твердження, якщо впродовж звітного періоду (у минулому році) суб'єкта декларування було притягнено до відповідальності за адміністративне правопорушення та/або до будь-якого іншого виду юридичної відповідальності? Необхідно обрати «Не підтверджую»
Як декларувати твердження, якщо діяння було вчинено суб'єктом декларування до звітного періоду, а факт притягнення до відповідальності за це діяння мав місце у звітному періоді (у минулому році)? Необхідно обрати «Не підтверджую»
Чи є стягнення виконавчого збору видом юридичної відповідальності при заповненні цієї декларації? Ні