X

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Вища кваліфікаційна комісія суддів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови
Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
від «21» червня 2018 року № 30

ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є
Вища кваліфікаційна комісія суддів України*

___________
* Крім інформації з обмеженим доступом

1. Інформація про Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.2. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.4. Правила внутрішнього службового розпорядку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.5. Інформація про основні завдання та функції служби інспекторів Комісії, секретаріату Комісії, його структурних підрозділів.

1.6. Положення про службу інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.7. Положення про секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.8. Інформація про організаційну структуру, прізвища, ім’я, по батькові, службові номери засобів зв’язку, членів Комісії, керівника секретаріату Комісії, його заступників, керівників структурних підрозділів секретаріату Комісії.

1.9. Інформація про організацію пропускного режиму в адміністративній будівлі Комісії.

1.10. Інформація про участь членів Комісії та співробітників секретаріату Комісії в публічних заходах.

1.11. Інформація про відкриті засідання Комісії, порядки денні та прийняті на цих засіданнях рішення.

2. Інформація про забезпечення доступу до публічної інформації.

2.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, розпорядником якої є Комісія.

2.2. Інформація про порядок складання, подання запиту про отримання публічної інформації, розпорядником якої є Комісія.

2.3. Звіти про задоволення запитів про отримання публічної інформації, розпорядником якої є Комісія.

2.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

3. Інформація про розгляд звернень громадян у Комісії.

3.1. Інформація про організацію проведення прийому громадян у Комісії.

3.2. Графік особистого прийому громадян керівництвом Комісії, членами Комісії та керівництвом секретаріату Комісії.

3.3. Інформація про стан і результати розгляду звернень, що надійшли до Комісії.

4. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.

4.1. Інформація про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби у Комісії.

4.2. Інформація про переможців конкурсу та других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби у Комісії.

4.3. Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затверджене рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 № 2646/0/15-17.

4.4. Інформація щодо виконання вимог Закону України «Про очищення влади».

4.5. Інформація щодо проведення з’їздів органів, що обирають (призначають) членів Комісії.

5. Інформація про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних.

5.1. Інформація щодо прогнозованої кількості вакантних посад суддів на поточний рік.

5.2. Інформація про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних.

6. Інформація про добір та призначення на посаду судді.

6.1. Інформація про порядок проведення добору кандидатів на посаду судді.

6.2. Інформація про перелік документів, необхідних для участі у доборі кандидатів на посаду судді, та вимоги до таких документів.

6.3. Оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді.

6.4. Рішення Комісії щодо врегулювання питань організації і проведення добору кандидатів на посаду судді.

6.5. Інформація про дату, час і місце проведення відбіркового іспиту та його результати; рішення Комісії про допуск осіб, які успішно склали відбірковий іспит, до наступного етапу добору.

6.6. Інформація про результати кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді.

6.7. Рейтинговий список кандидатів на посаду судді.

6.8. Список кандидатів, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

6.9. Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

6.10. Інформація про подання заяви для участі у конкурсі на заміщення конкретної вакантної посади судді.

7. Інформація про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

7.1. Інформація щодо оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

7.2. Інформація про порядок та умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

7.3. Інформація про результати проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

8. Інформація щодо переведення судді до іншого суду.

8.1. Інформація щодо переведення судді до іншого суду за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді.

8.2. Інформація щодо переведення судді до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу.

8.3. Інформація щодо тимчасового переведення судді шляхом відрядження на посаду судді до іншого суду.

9.Інформація щодо кваліфікаційного оцінювання суддів.

9.1. Інформація про порядок ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді).

9.2. Інформація про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання судді.

9.3. Інформація про порядок складення іспиту та методику його оцінювання під час проведення кваліфікаційного оцінювання судді.

9.4. Оголошення про проведення кваліфікаційного оцінювання, зокрема первинного кваліфікаційного оцінювання.

9.5. Інформація про строки проведення, графік, місце (місця) та час проведення кваліфікаційного оцінювання (графік проведення кваліфікаційного оцінювання, зокрема первинного кваліфікаційного оцінювання).

9.6. Список суддів (кандидатів), які проходитимуть кваліфікаційне оцінювання, зокрема первинне кваліфікаційне оцінювання.

9.7. Графік надання інформації та документів для наповнення суддівського досьє.

9.8. Інформація щодо порядку проведення регулярного оцінювання та самооцінювання суддів.

10. Інформація про кількість поданих та розглянутих скарг щодо поведінки судді, результати їх розгляду, що перебували на розгляді Комісії до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VІІІ.

11. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення Комісії, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законом.

12. Інформація про порядок оскарження рішень Комісії, її дій чи бездіяльності.

 21 червня 2018