X

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах

15.09.2023
  1. Конкурс на зайняття 532 вакантних посад суддів апеляційних судів (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді та рішення Комісії.

Із чинним Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді можна ознайомитись у підрозділі «Конкурс на посаду судді» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії.

  1. Найменування судів, у яких оголошено Конкурс:
  1. 410 посад суддів в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення:

Найменування суду

Кількість вакантних посад, щодо яких оголошено конкурс

Вінницький апеляційний суд

15

Волинський апеляційний суд

11

Дніпровський апеляційний суд

11

Житомирський апеляційний суд

14

Закарпатський апеляційний суд

10

Запорізький апеляційний суд

15

Івано-Франківський апеляційний суд

11

Київський апеляційний суд

45

Кропивницький апеляційний суд

12

Львівський апеляційний суд

28

Миколаївський апеляційний суд

21

Одеський апеляційний суд

23

Полтавський апеляційний суд

15

Рівненський апеляційний суд

12

Сумський апеляційний суд

21

Тернопільський апеляційний суд

15

Харківський апеляційний суд

47

Херсонський апеляційний суд

22

Хмельницький апеляційний суд

12

Черкаський апеляційний суд

21

Чернівецький апеляційний суд

7

Чернігівський апеляційний суд

22

 

  1. 56 посад суддів в апеляційних судах із розгляду господарських справ:

 

Найменування суду

Кількість вакантних посад, щодо яких оголошено конкурс

Західний апеляційний господарський суд

10

Південно-західний апеляційний господарський суд

3

Північний апеляційний господарський суд

15

Північно-західний апеляційний господарський суд

4

Східний апеляційний господарський суд

4

Центральний апеляційний господарський суд

20

 

  1. 66 посад суддів в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ:

 

Найменування суду

Кількість вакантних посад, щодо яких оголошено конкурс

Перший апеляційний адміністративний суд

8

Другий апеляційний адміністративний суд

9

Третій апеляційний адміністративний суд

7

П'ятий апеляційний адміністративний суд

12

Шостий апеляційний адміністративний суд

11

Сьомий апеляційний адміністративний суд

9

Восьмий апеляційний адміністративний суд

10

 

3.            Строк подання документів для участі у Конкурсі – з 15 грудня 2023 року до 31 грудня 2023 року (включно).

Витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою можна подати до 01 березня 2024 року (включно).

4.            Порядок подання документів для участі у Конкурсі.

4.1.        Інформацію про форму направлення документів (паперова та/або електронна) буде визначено на підставі рішення Комісії.

4.2.        Форми документів, що необхідно подати для участі у Конкурсі, може бути змінено на підставі рішення Комісії до 08 грудня 2023 року шляхом внесення змін до Положення  про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

4.3.        Інформацію про форму направлення документів (паперова або електронна) та зміну форми документів, що необхідно подати для участі у Конкурсі (у разі зміни), буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії не пізніше 08 грудня 2023 року.

5.            Для участі у Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, з якою необхідно надати:

1)            опис додатків до заяви з найменуванням та зазначенням кількості аркушів кожного доданого до заяви документа (якщо рішенням Комісії буде визначено паперову форму приймання документів або електронна форма подання документів дозволятиме формувати такий документ);

2)            копію паспорта громадянина України;

3)            анкету кандидата на посаду судді згідно з додатком 4 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді;

4)            мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5)            декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6)            декларацію доброчесності кандидата на посаду судді;

7)            копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8)            копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді;

9)            довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о;

10)         письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді згідно з додатком 5 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді;

11)         згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону за формою згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

12)         копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

13)         копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

14)         документи, що підтверджують відповідність кандидата на посаду судді вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

15)         документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У разі якщо необхідність подання відповідних документів передбачено підпунктами 8 та 15 цього пункту, такі документи подаються в одному примірнику;

16)         електронний носій із засвідченими кваліфікованим електронним підписом сканованими копіями документів, визначених цим оголошенням (у разі якщо Комісією буде визначена паперова форма приймання документів).

Документи (матеріали), визначені підпунктами 2–16 цього пункту, мають відповідати вимогам підпунктів 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

6.            У визначений цим оголошенням строк особа може звернутися лише з однією заявою про участь у Конкурсі, зазначивши у ній рівень і спеціалізацію суду, у якому має намір зайняти посаду судді.

7.            Стадії конкурсу:

1)            формування рейтингів учасників конкурсу на зайняття вакантних посад суддів;

2)            формування рейтингів учасників конкурсу на зайняття вакантних посад суддів, щодо яких не визначено переможців під час першої його стадії.

Друга стадія Конкурсу не є обов’язковою та може бути проведена в разі, якщо після завершення першої стадії Конкурсу не визначено переможців щодо всіх вакантних посад суддів, на які оголошено Конкурс.

Рішенням Комісії може бути визначено особливості проведення другої стадії Конкурсу.

8.            Умови проведення Конкурсу.

8.1.        До участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

8.2.        До участі у другій стадії Конкурсу може бути допущено кандидатів на посаду судді, які під час першої стадії Конкурсу:

1)            підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному апеляційному суді;

2)            не зайняли переможну позицію в рейтингу учасників конкурсу відповідного апеляційного суду.

8.3.        Під час другої стадії Конкурсу кандидат на посаду судді може претендувати на зайняття вакантної посади судді в суді відповідно до спеціалізації суду, здатність здійснювати правосуддя у якому ним підтверджено під час першої стадії Конкурсу.

8.4.        Особа, яка бере участь у Конкурсі та не є суддею, зобов’язана подавати декларації родинних зв’язків та доброчесності кандидата на посаду судді щорічно до 01 лютого.

8.5.        Особа, яка бере участь у Конкурсі та не має обов’язку щорічно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана подавати таку декларацію як кандидат на посаду судді щорічно до 01 квітня.

Копії таких декларацій має бути направлено до Комісії упродовж десяти днів після ухвалення Комісією рішення про допуск особи до етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

8.6.        У заяві про участь у конкурсі кандидат зазначає рівень і спеціалізацію суду, у якому він має намір зайняти посаду судді.

8.7.        Дату (період) подання заяви із найменуванням посади судді у відповідному суді, яку має намір зайняти кандидат, буде визначено на підставі окремого рішення Комісії.

9.            Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу оприлюднюватиметься на офіційному вебсайті Комісії.