X

Конкурс на зайняття 9 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності (оголошено 05.10.2018)

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 05 жовтня 2018 року оголошено конкурс на зайняття 9 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності.
 
Кількість осіб, які звернулися для участі в конкурсі, – 97, з яких:
- 59 допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі (з яких 1 кандидат припинив участь у конкурсі за власною заявою до складення іспиту);
- 38 не допущено до участі в конкурсі.
 
За результатами складення анонімного письмового тестування на першому етапі кваліфікаційного оцінювання «Іспит»:
- 38 кандидатів допущено до виконання практичного завдання;
- 20 кандидатів не допущено до виконання практичного завдання та припинено їх участь у конкурсі (8 – неявка на тестування; 12 – набрано нижчий за мінімально допустимий бал).