X

Про встановлення розміру премії та надбавки за інтенсивність праці державним службовцям секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які займають посади державної служби категорії «А»

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
21.11.2023
134/зп-23
Про встановлення розміру премії та надбавки за інтенсивність праці державним службовцям секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які займають посади державної служби категорії «А»

Вища кваліфікаційна комісія суддів України  у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А., Кобецької Н.Р., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М. (доповідач), Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання встановлення розміру премії та надбавки за інтенсивність праці державним службовцям секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які займають посади державної служби категорії «А»

встановила:

Відповідно до частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України.

Згідно з положеннями статті 102 Закону організаційне забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснює секретаріат, який очолює його керівник.

Пунктом 1 частини другої статті 6 Закону України «Про державну службу»       від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі – Закон № 889-VIII) передбачено, що посади керівника та заступників керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України належать до посад державної служби категорії «А».

Пунктом 58 параграфа 7 розділу I Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року            № 81/зп-16 (в редакції рішення Комісії від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23)    (далі  – Регламент), передбачено, що Комісія у пленарному складі ухвалює рішення про призначення та звільнення з посад державних службовців секретаріату Комісії, які займають посади державної служби категорії «А», застосування до них заходів заохочення та дисциплінарних стягнень.

Член Комісії – доповідач у справі визначається за допомогою підсистеми ЄСІТС, а з організаційних та процедурних питань діяльності Комісії  – Головою Комісії, а за його відсутності особою, яка виконує його повноваження, секретарем Палати чи головуючим у засіданні Колегії відповідно (пункт 71 параграфа 7 розділу I Регламенту).

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 50 Закону № 889-VIII заробітна плата державного службовця складається, з-поміж іншого, з премії          (у разі встановлення).

Відповідно до частини третьої статті 50 Закону № 889-VIII загальний розмір місячних премій, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

Частиною шостою статті 52 Закону № 889-VIII визначено, що премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Згідно з частиною сьомою статті 52 Закону № 889-VIII фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

Пунктом 8 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                   від 18 січня 2017 року № 15 визначено, що керівникам державної служби та їх заступникам можуть встановлюватися надбавки керівником державної служби в державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

Відповідно до пунктів 3-5 цього Положення до таких надбавок належить, зокрема, надбавка за інтенсивність праці, яка встановлюється у відсотках до посадового окладу з урахуванням таких критеріїв:

1) якість і складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

Керуючись статтями 92, 93, 98, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про державну службу», Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, пунктом 58 параграфа 7 розділу I Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, беручи до уваги особистий внесок державних службовців категорії «А» в загальний результат роботи Комісії та враховуючи складність та терміновість виконання завдань, а також наявність економії фонду оплати праці, Вища кваліфікаційна комісія суддів України дванадцятьма голосами «за» та двома – «проти»

вирішила:

1. Погодити встановлення премії за фактично відпрацьований час у листопаді 2023 року у таких відсотках до посадового окладу:

Пономаренко Олені Георгіївні, керівнику секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 30%;

Нешику Тарасу Степановичу, заступнику керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 30%.

2. Погодити встановлення надбавки за інтенсивність праці у листопаді 2023 року у таких відсотках до посадового окладу:

Пономаренко Олені Георгіївні, керівнику секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 105 %;

Нешику Тарасу Степановичу, заступнику керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 105 %.

Головуючий                                                   Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                М.Б. Богоніс

                                                                        Л.М. Волкова

                                                                        В.О. Гацелюк

                                                                        Р.А. Кидисюк

                                                                        Н.Р. Кобецька

                                                                        О.Л. Коліуш

                                                                        Р.І. Мельник

                                                                        О.С. Омельян

                                                                        А.В. Пасічник

                                                                        Р.Б. Сабодаш

                                                                        Р.М. Сидорович

                                                                        С.Ю. Чумак 

                                                                        Г.М. Шевчук