X

Про внесення змін у додатки 1, 2 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
23.01.2024
26/зп-24
Про внесення змін у додатки 1, 2 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б. (доповідач), Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Духа Я.М., Кобецької Н.Р., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про внесення змін у додатки 1, 2 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23,

встановила:

Рішенням Комісії від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, затверджено умови проведення конкурсу.

Відповідно до Умов проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду особа, яка бере участь у конкурсі та не є суддею, зобов’язана подавати декларації родинних зв’язків та доброчесності кандидата на посаду судді щорічно до 01 лютого (абзац шостий додатка 1).

Правило аналогічного змісту міститься й в оголошенні про проведення конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (підпункт 8.4 пункту 8 додатка 2).

Згідно з абзацом третім пункту 5 Правил заповнення та подання декларації доброчесності кандидата на посаду судді, затверджених рішенням Комісії від 24 вересня 2018 року № 205/зп-18 (у редакції рішення Комісії від 02 листопада 2023 року № 120/зп-23), у разі якщо кандидатом у конкурсі є суддя, який подав декларацію доброчесності судді за відповідний період, декларація кандидата за цей період ним не подається.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX (далі – Закон) строк подання декларацій доброчесності та родинних зв’язків судді змінено, а саме в частині першій статті 61 та частині першій статті 62 Закону цифру і слово «1 лютого» замінено цифрою і словом «1 травня».

Унаслідок внесених Законом змін склалась ситуація, за якої кандидат, що є суддею, зобов’язаний подавати декларації доброчесності та родинних зв’язків до 01 травня, а кандидат, що не є суддею, – до 01 лютого.

Комісія зауважує, що для всіх кандидатів на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду має застосовуватися однаковий підхід та рівні умови проходження конкурсних процедур, зокрема стосовно встановлення строків подання декларацій доброчесності та родинних зв’язків.

Заслухавши доповідача та обговоривши зазначене питання, з метою дотримання принципу рівності усіх учасників конкурсу на вакантні посади суддів у Вищий антикорупційний суд та Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду, незалежно від їх статусу, Комісія вважає за необхідне внести зміни в додатки 1, 2 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23.

Керуючись статтями 61,62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

1. Внести зміни до абзацу шостого додатка 1 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, а саме цифру і слово «1 лютого» замінити цифрою і словом «1 травня».

2. Внести зміни до підпункту 8.4 пункту 8 додатка 2 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 листопада 2023 року № 145/зп-23, а саме цифру і слово «1 лютого» замінити цифрою і словом «1 травня»

Головуючий                                                                                                             Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                                         М.Б. Богоніс

                                                                                                                                 Л.М. Волкова

                                                                                                                                 В.О. Гацелюк

                                                                                                                                 Я.М. Дух

                                                                                                                                 Н.Р. Кобецька

                                                                                                                                 О.Л. Коліуш

                                                                                                                                 Р.І. Мельник

                                                                                                                                 А.В. Пасічник

                                                                                                                                 Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                                 Р.М. Сидорович

                                                                                                                                 Г.М. Шевчук