X

Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.09.2023
87/зп-23
Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді,

встановила:

На виконання частини другої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 затверджено Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді (далі – Положення).

Востаннє зміни до Положення внесено рішенням Комісії від 01 серпня 2019 року № 139/зп-19, у зв’язку з чим втратили актуальність окремі його пункти.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 року за № 648/37984, затверджено, зокрема, форму первинної облікової документації № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № ____».

Підпунктом 3 пункту 2 розділу ІІ Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 липня 2021 року № 449/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року за № 987/36609, передбачено, що декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції». Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом    на 31 грудня звітного року. Декларація кандидата на посаду подається до призначення або обрання особи на відповідну посаду, якщо інше не передбачено законом. Якщо особа подала щорічну декларацію за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не подається.

Крім того, наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2022 року № 207, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2022 року за № 425/37761, зокрема:

1) установлено, що довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видаються у формі витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;

2) визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 22/29890 (зі змінами), яким визначалася форма довідки для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

Пунктом 4 рішення Національної комісії зі стандартів державної мови    від 24 червня 2021 року № 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2021 року за № 924/36546, встановлено, що особи, визначені в частинах першій і другій статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (зокрема, судді та особи, які претендують на призначення на цю посаду), мають володіти державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня або на рівні вільного володіння другого ступеня.

Форму державного сертифіката про рівень володіння державною мовою  затверджено рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 06 травня 2021 року № 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 травня 20212021 року за № 701/36323.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, заслухавши доповідача та обговоривши питання порядку денного, дійшла висновку про необхідність внесення змін до Положення з метою його узгодження з чинними актами органів виконавчої влади та удосконалення окремих норм Положення.

Керуючись статтями 79, 81, 92, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

  1. У Положенні про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженому рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами):
  1. абзац третій пункту 2.1 розділу ІІ виключити;
  2. у пункті 3.3 розділу ІІІ додати новий абзац такого змісту:

«Заява про участь у конкурсі згідно з додатком 1 та заява про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі згідно з додатком 2 подаються, якщо в оголошенні про проведення конкурсу не визначено іншої форми відповідної заяви.»;

  1. у пункті 3.5.1 розділу ІІІ:

а) підпункт 8 викласти у такій редакції:

«8) документи з медичних установ установленої форми про проходження психіатричних та наркологічних оглядів та перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Документи щодо перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я подаються у разі перебування кандидата на відповідному (відповідних) обліках;»;

б) у підпункті 11 додати нові абзаци такого змісту:

«У разі обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посилання на відповідну сторінку не подається.

Якщо кандидат на посаду судді вже подав щорічну декларацію, яка повністю охоплює минулий рік, декларація кандидата на посаду судді за цей період не подається.»;

в) підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) документами, що підтверджують відповідність кандидата на посаду судді вимогам статті 69 Закону, є:

1) витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;

2) витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

3) довідка про результати перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади» (за наявності)»;

г) у підпункті 14:

слова «компакт-диска», «диск» у всіх відмінках замінити словами «електронний носій»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«- подається у форматі CD-R, DVD-R або USB-флеш-накопичувача»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«- у папці мають міститися засвідчені кваліфікованим електронним підписом скановані копії всіх документів, які подаються особою для участі у конкурсі.»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«Електронний носій зі сканованими копіями документів долучається до папки в окремому файлі останнім додатком. Електронний носій у форматі CD-R або DVD-R має бути поміщено до пластикового футляра;»;

абзац другий підпункту 15 виключити;

4) пункт 3.5.6 розділу ІІІ доповнити словами «якщо інше не визначено рішенням Комісії.»;

5) в абзаці другому пункту 4.7 розділу IV слова «формуються в особову справу» замінити словами «долучаються до особової справи»;

6) розділ VII доповнити пунктом 7.11 такого змісту:

        «Конкурс на посаду судді може бути скасовано за рішенням Комісії. Інформація про таке рішення оприлюднюється на офіційному вебсайті Комісії.»

 

Головуючий                                                                         Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                      М.Б. Богоніс

                                                                                              Л.М. Волкова

                                                                                              В.О. Гацелюк

                                                                                               Р.А. Кидисюк    

                                                                                              О.Л. Коліуш

                                                                                              Р.І. Мельник

                                                                                              О.С. Омельян

                                                                                              А.В. Пасічник

                                                                                              Р.Б. Сабодаш

                                                                                              Р.М. Сидорович

                                                                                              С.Ю. Чумак

                                                                                              Г.М. Шевчук