X

Про відрядження суддів до Полтавського районного суду Полтавської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
20.03.2024
86/зп-24
Про відрядження суддів до Полтавського районного суду Полтавської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

доповідача – Духа Я.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Омельяна О.С., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Полтавського районного суду Полтавської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 21.02.2024 № 8-5447/24 про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Полтавського районного суду Полтавської області у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

Підставою повідомлення ДСА України є звернення голови Полтавського районного суду Полтавської області Потетія А.Г. від 16.02.2024 № ЕП-75/24-вих. 

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 21.02.2024 матеріали про відрядження судді до Полтавського районного суду Полтавської області передано члену Комісії Духу Я.М.

Згідно з пунктом 2 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (далі – Порядок), 22.02.2024 на офіційному вебсайті Комісії розміщено оголошення про розгляд питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) суддів до Полтавського районного суду Полтавської області для здійснення правосуддя. В оголошенні, крім іншого, зазначено про необхідність подання згоди на відрядження протягом 7 днів з дня його оприлюднення. Цей строк закінчився 29.02.2024.

Протягом зазначеного строку жоден суддя не надав згоди на відрядження до Полтавського районного суду Полтавської області.

Згідно з пунктом 15 розділу III Порядку, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів або продовження строку розгляду такого питання.

З метою врегулювання судового навантаження та забезпечення належних умов доступу до правосуддя в Полтавському районному суді Полтавської області Комісія дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання про відрядження суддів до Полтавського районного суду Полтавської області.

Керуючись статтями 55, 93, 98, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 15 розділу ІІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання про відрядження суддів до Полтавського районного суду Полтавської області до 17.04.2024.

Головуючий                                                                                                              Р.М. Сидорович

Члени Комісії:                                                                                                           Л.М. Волкова

                                                                                                                                    Я.М. Дух

                                                                                                                                    Р.А. Кидисюк

                                                                                                                                    О.Л. Коліуш

                                                                                                                                    О.С. Омельян

                                                                                                                                    Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                                    С.Ю. Чумак