X

Про відрядження суддів до Березівського районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.11.2023
139/зп-23
Про відрядження суддів до Березівського районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Омельяна О.С. (доповідач), Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Березівського районного суду Одеської області,

встановила:

До Комісії 30.10.2023 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження одного судді до Березівського районного суду Одеської області у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

У повідомленні зазначено, що у штаті Березівського районного суду Одеської області чотири посади судді, фактично перебувають на посадах двоє суддів.

За інформацією ДСА України, за 9 місяців 2023 року середня кількість днів, необхідних для розгляду справ та матеріалів, що надійшли до місцевих загальних судів, по Україні становить 294 дні для одного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24.11.2020 № 3237/0/15-20).

У Березівському районному суді Одеської області середня кількість днів, необхідних для розгляду справ, які надійшли за 9 місяців 2023 року, одним повноважним суддею, становить 310 днів, що, на переконання ДСА України, свідчить про наявність надмірного рівня судового навантаження на суддів у цьому суді порівняно із показником по Україні. На думку ДСА України, врегулювання рівня судового навантаження у Березівському районному суді Одеської області можливе за умови відрядження до цього суду одного суді, при цьому нормативний час розгляду справ становитиме 207 днів.

ДСА України також наголошує, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено внаслідок неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного стану, у зв’язку з військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

На офіційному вебсайті Комісії 01.11.2023 опубліковано оголошення щодо призначення до розгляду питання про відрядження суддів до Березівського районного суду Одеської області на 22.11.2023, у якому вказано строк подання суддями згоди на відрядження — до 08.11.2023.

Станом на 22.11.2023 до Комісії не надходили згоди суддів, які виявили бажання бути відрядженими до Березівського районного суду Одеської області.

Пунктом 15 розділу ІІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами), визначено, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ цього порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши члена Комісії – доповідача та обговоривши зазначене питання порядку денного засідання, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Березівського районного суду Одеської області до 20.12.2023.

Керуючись статтею 55, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Березівського районного суду Одеської області до 20.12.2023.

Головуючий                                                                               Р.М. Сидорович

Члени Комісії:                                                                           Л.М. Волкова

                                                                                                  Р.А. Кидисюк

                                                                                                  О.Л. Коліуш

                                                                                                  О.С. Омельян

                                                                                                  Р.Б. Сабодаш

                                                                                                  С.Ю. Чумак