X

Про відрядження суддів до Ананьївського районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
06.09.2023
73/зп-23
Про відрядження суддів до Ананьївського районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Гацелюка В.О., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Ананьївського районного суду Одеської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з Вищої ради правосуддя надійшли матеріали щодо відрядження судді до Ананьївського районного суду Одеської області.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Пунктом 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами, далі – Порядок), передбачено, що в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України).

24 лютого 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення ДСА України про необхідність відрядження судді до Ананьївського районного суду Одеської області у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у цьому суді.

За інформацією ДСА України, у штаті Ананьївського районного суду Одеської області три штатні посади судді, фактично перебувають на посадах двоє суддів, з яких один суддя – у тривалій відпустці без збереження заробітної плати, у другого судді, призначеного вперше на посаду строком на п’ять років, повноваження припинились. Таким чином, в Ананьївському районному суді Одеської області припинено доступ до правосуддя.

Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за I квартал 2023 року, становить у середньому по Україні 91 день для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У повідомленні ДСА України зазначено, що вирішення питання відновлення доступу до правосуддя в Ананьївському районному суді Одеської області можливе за умови відрядження до цього суду одного судді, водночас нормативний час для розгляду справ становитиме сорок пять днів для одного судді.

На підставі рішення Вищої ради правосуддя від 07 березня 2023 року № 197/0/15‑23 розпочато процедуру відрядження та затверджено текст оголошення, у якому зазначено десятиденний термін (з дня оголошення про початок процедури відрядження судді) для подання документів, визначених пунктом 6 розділу IV-1 Порядку.

Протягом указаного строку надійшла згода судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області (відряджена до Дружківського міського суду Донецької області) Шевченко Лілії Володимирівни.

01 червня 2023 року розпочав свою діяльність повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у зв’язку з чим Вищою радою правосуддя передано Вищій кваліфікаційній комісії суддів України матеріали та документи, зокрема про відрядження суддів, розгляд яких не завершено Вищою радою правосуддя.

Відповідно до абзацу шостого розділу VII Порядку Вища кваліфікаційна комісія суддів України невідкладно продовжує розгляд матеріалів про відрядження судді та про дострокове закінчення відрядження судді, розгляд яких не завершено Вищою радою правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та завершує його протягом розумного строку.

Автоматизованою системою розподілу доповідачем у справі визначено члена Комісії Пасічника А.В.

Відповідно до вимог пунктів 1, 2 розділу III Порядку Комісією призначено до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження одного судді до Ананьївського районного суду Одеської області для здійснення правосуддя та розміщено відповідне оголошення на офіційному вебсайті Комісії.

Рішенням Комісії від 02 серпня 2023 року № 2/пс-23 відмовлено у внесенні подання на відрядження до Ананьївського районного суду Одеської області судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області (відряджена до Дружківського міського суду Донецької області) Шевченко Л.В. та продовжено строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді до Ананьївського районного суду Одеської області.

Упродовж визначеного строку жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до вказаного суду.

Відповідно до абзацу першого пункту 11 розділу ІІІ Порядку за результатами розгляду питання про відрядження судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає одне з таких рішень:

- про внесення подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією на відрядження судді;

- про відмову у внесенні подання до Вищої ради правосуддя на відрядження судді;

- про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді.

Абзацом другим пункту 11 розділу ІІІ Порядку визначено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді у разі відсутності суддів, які виявили бажання бути відрядженими до іншого суду.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, беручи до уваги, що жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Ананьївського районного суду Одеської області строком на один рік, Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання відрядження одного судді до вказаного суду.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

залишити без розгляду та повернути до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання відрядження судді до Ананьївського районного суду Одеської області.

 

Головуючий                                                                                                            Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                                         М.Б. Богоніс

                                                                                                                                  В.О. Гацелюк

                                                                                                                                 Р.І. Мельник

                                                                                                                                  А.В. Пасічник

                                                                                                                                  Г.М. Шевчук