X

Про відрядження судді до Великоолександрівського районного суду Херсонської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
17.04.2024
106/зп-24
Про відрядження судді до Великоолександрівського районного суду Херсонської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Галини ШЕВЧУК,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Надії КОБЕЦЬКОЇ (доповідач), Руслана МЕЛЬНИКА, Андрія ПАСІЧНИКА,

розглянувши питання про відрядження судді до Великоолександрівського районного суду Херсонської області,

встановила:

15 березня 2024 року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення з Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання щодо відрядження одного судді до Великоолександрівського районного суду Херсонської області у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в цьому суді.

Комісією 19 березня 2024 року розпочато процедуру відрядження (як тимчасового переведення) та встановлено семиденний термін (з дня оголошення про початок процедури відрядження судді) для подання документів, визначених пунктом 6 розділу IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами, далі – Порядок).

Вказаний строк закінчився 27 березня 2024 року.

Протягом зазначеного строку жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Великоолександрівського районного суду Херсонської області.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Абзацом першим пункту 15 розділу ІІІ Порядку визначено, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ цього Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, з метою врегулювання навантаження та забезпечення належних умов доступу до правосуддя в Великоолександрівському районному суді Херсонської області Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання відрядження одного судді до цього суду.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання про відрядження судді до Великоолександрівського районного суду Херсонської області до 15 травня 2024 року.

 

 

Головуючий                                                                                                                 Галина ШЕВЧУК

Члени Комісії:                                                                                                             Михайло БОГОНІС

                                                                                                                                    Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                                    Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                                    Андрій ПАСІЧНИК