X

Про розгляд заяви члена ВККСУ Кидисюка Р.А. щодо самовідводу

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
07.09.2023
76/зп-23
Про розгляд заяви члена ВККСУ Кидисюка Р.А. щодо самовідводу

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши заяву члена Комісії Кидисюка Романа Анатолійовича про самовідвід щодо розгляду питання про проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Херсонського міського суду Херсонської області Гаврилова Дімітрія Вікторовича,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 01 лютого
2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Херсонського міського суду Херсонської області Гаврилова Дімітрія Вікторовича.

Рішенням Комісії у складі колегії від 29 серпня 2019 року № 769/ко-19 суддю Херсонського міського суду Херсонської області Гаврилова Д.В. визнано таким, що відповідає займаній посаді.

Під час кваліфікаційного оцінювання до Комісії надійшов висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність судді Херсонського міського суду Херсонської області Гаврилова Д.В. критеріям доброчесності та професійної етики, обґрунтований тим, що суддя в декларації доброчесності судді за 2018 рік не зазначив відомостей щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності; ухвалив рішення в цивільній справі без дотримання принципів незалежності та об’єктивності; безпідставно своєчасно не задекларував майно, що є ліквідним активом; надав непереконливі пояснення щодо джерел походження ліквідного майна, доходів та витрат близьких осіб. Крім того, Громадська рада доброчесності надала інформацію, яка не стала підставою для висновку, але потребувала пояснень судді щодо ухвалення ним рішень у справах під час перебування на навчанні.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» з дня набрання чинності цим законом (07 листопада 2019 року) припинено повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Вищою радою правосуддя 01 червня 2023 року призначено 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

З метою вирішення питання щодо продовження процедур оцінювання, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), Комісією ухвалено рішення від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 здійснити повторний автоматизований розподіл справ між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зокрема, стосовно осіб, призначених (обраних) на посаду судді та яких колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визнано такими, що відповідають займаній посаді судді, проте відповідне питання винесено на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі у зв’язку з надходженням висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності.

Протоколом повторного розподілу між членами Комісії від 24 липня 2023 року досьє судді Херсонського міського суду Херсонської області Гаврилова Д.В. передано члену Комісії Кидисюку Р.А.

Відповідно до статті 100 Закону член Комісії не має права брати участі у розгляді питання та ухваленні рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо наявні дані про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. За наявності таких обставин член Комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, стосовно яких або за поданням яких розглядається питання.

Згідно з частиною третьою статті 100 Закону рішення про відвід (самовідвід) ухвалюється більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності члена Комісії, стосовно якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

Пунктом 2.9 Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, затвердженого рішенням Комісії від 07 листопада 2016 року № 146/зп-16, визначено, що у випадках, передбачених чинним законодавством (відвід, самовідвід, припинення повноважень тощо), справи (документи), розподілені на члена Комісії, за рішенням Комісії підлягають повторному автоматизованому розподілу без урахування цього члена Комісії.

З метою усунення обставин, що можуть викликати сумніви у безсторонності членів Комісії, для забезпечення об’єктивності та неупередженості роботи Комісії, 08 серпня 2023 року член Комісії Кидисюк Р.А. подав заяву про самовідвід стосовно розгляду питання про проведення завершального етапу кваліфікаційного оцінювання судді Херсонського міського суду Херсонської області Гаврилова Д.В., зважаючи на приятельські стосунки між ними та спільну роботу в Комісії протягом
2011 – 2012 років.

Розглянувши зазначену заяву, Комісія дійшла висновку про необхідність задоволення самовідводу члена Комісії Кидисюка Р.А. та здійснення повторного автоматизованого розподілу досьє судді Херсонського міського суду Херсонської області Гаврилова Д.В. з метою усунення будь-яких сумнівів у безсторонності члена Комісії.

З огляду на викладене, керуючись статтями 92, 93, 100, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

1. Задовольнити заяву члена Комісії Кидисюка Романа Анатолійовича
від 08 серпня 2023 року про самовідвід стосовно розгляду питання про проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Херсонського міського суду Херсонської області Гаврилова Дімітрія Вікторовича.

2. Здійснити повторний автоматизований розподіл досьє судді Гаврилова Дімітрія Вікторовича.

 

 

Головуючий                                                                                                            Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                                        М.Б. Богоніс

                                                                                                                                 Л.М. Волкова

                                                                                                                                 В.О. Гацелюк

                                                                                                                                 О.Л. Коліуш

                                                                                                                                 Р.І. Мельник

                                                                                                                                 О.С. Омельян

                                                                                                                                  А.В. Пасічник

                                                                                                                                 Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                                 Р.М. Сидорович

                                                                                                                                 С.Ю. Чумак

                                                                                                                                 Г.М. Шевчук