X

Про розгляд заяви члена ВККСУ Кобецької Н.Р. щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів та самовідвіду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
07.09.2023
81/зп-23
Про розгляд заяви члена ВККСУ Кобецької Н.Р. щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів та самовідвіду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши заяву члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Кобецької Надії Романівни про врегулювання потенційного конфлікту інтересів та самовідвід,

встановила:

Рішенням Вищої ради правосуддя від 01 червня 2023 року № 579/0/15-23 Кобецьку Надію Романівну призначено на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

12 червня 2023 року Кобецьку Н.Р. зараховано до штату Комісії.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Кафарського Віталія Володимировича.

30 серпня 2023 року Кобецькою Н.Р. подано заяву про врегулювання потенційного конфлікту інтересів шляхом відводу її від прийняття рішень у складі Комісії щодо кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Кафарського В.В.

У вказаній заяві зазначено, що Кафарський В.В. навчався на юридичному факультеті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, де Кобецька Н.Р. працювала викладачем. Також у цьому навчальному закладі на кафедрі, яку очолювала Кобецька Н.Р., навчався брат Кафарського В.В. – ОСОБА_1.

Отже, на думку Кобецької Н.Р., вказані обставини можуть викликати сумнів у її безсторонності при вирішені питання щодо кваліфікаційного оцінювання судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Кафарського В.В.

Розглянувши заяву Кобецької Н.Р., Комісія встановила таке.

Відповідно до частин першої та третьої статті 100 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має права брати участь у розгляді питання та ухваленні рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо наявні дані про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності.

За наявності таких обставин член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.

Рішення про відвід (самовідвід) ухвалюється більшістю голосів членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які беруть участь у засіданні. Голосування проводиться за відсутності члена Комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинено.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом двох місяців з дня формування її нового складу завершує процедуру добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17. Інші процедури, які були розпочаті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до набрання чинності цим Законом, продовжуються новим складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до цього Закону.

З метою вирішення питання щодо продовження процедур оцінювання, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 вирішено здійснити повторний автоматизований розподіл справ між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стосовно, зокрема, осіб, призначених (обраних) на посаду судді та яких колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визнано такими, що відповідають займаній посаді судді, проте відповідне питання винесено на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі через надходження висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідальним за підготовку до розгляду і доповіді справи № 31кп-2215/18 щодо кваліфікаційного оцінювання судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Кафарського В.В. відповідно до протоколу повторного розподілу між членами Комісії визначено Кобецьку Н.Р.

З огляду на викладене Комісія дійшла висновку про наявність підстав для задоволення самовідводу Кобецької Н.Р. з метою усунення обставин, що можуть викликати сумніви у безсторонності члена Комісії, а також забезпечення об’єктивності та неупередженості роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Керуючись статтями 92, 93, 100, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

задовольнити заяву члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Кобецької Надії Романівни про врегулювання потенційного конфлікту інтересів та самовідвід від прийняття рішень у складі Комісії щодо кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Кафарського Віталія Володимировича призначеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 червня 2018 року № 133/зп-18.

 

 

Головуючий                                                                         Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                      М.Б. Богоніс

                                                                                              Л.М. Волкова

                                                                                              В.О. Гацелюк

                                                                                              Р.А. Кидисюк

                                                                                              О.Л. Коліуш

                                                                                              Р.І. Мельник

                                                                                              О.С. Омельян

                                                                                              А.В. Пасічник

                                                                                              Р.Б. Сабодаш

                                                                                              Р.М. Сидорович

                                                                                              С.Ю. Чумак

                                                                                              Г.М. Шевчук