X

Про розгляд питання щодо відповідності судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецької Анни Андріївни займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.03.2024
70/ко-24
Про розгляд питання щодо відповідності судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецької Анни Андріївни займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Романа ІГНАТОВА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Людмили ВОЛКОВОЇ, Віталія ГАЦЕЛЮКА, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Олега КОЛІУША, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША, Руслана СИДОРОВИЧА (доповідач), Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

за участі:

судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Анни МОСТЕЦЬКОЇ,

представника Громадської ради доброчесності Данііла ПОПКОВА ,

розглянувши питання про відповідність судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецької Анни Андріївни займаній посаді,

встановила:

 1. Інформація про кар’єру судді та проходження кваліфікаційного оцінювання
 1. Указом Президента України від 18 жовтня 2013 року № 570/2013 «Про призначення суддів» Мостецьку А.А. призначено на посаду Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строком на п’ять років.
 2. Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецької А.А.
 3. Рішенням Комісії від 20 червня 2018 року № 148/зп-18 Мостецьку А.А. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».
 4. До Комісії 14 жовтня 2019 року електронною поштою надіслано висновок Громадської ради доброчесності (далі – ГРД) про невідповідність судді Мостецької А.А. критеріям доброчесності та професійної етики з огляду на допущення нею судової тяганини, що призвело до уникнення особами відповідальності у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення, ухвалення рішень, не перебуваючи на робочому місці, та недекларування свого майна чи члена сім’ї, що є ліквідним активом. Додатково ГРД повідомлено Комісію про ймовірний конфлікт інтересів при набутті чоловіком судді права власності на будинок на підставі рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у 2010 році; відсутність даних щодо джерел доходів свекрухи судді для придбання нерухомості в місті Тернополі; вирок в справі № 607/20460/13-к за обвинуваченням у хабарництві посадових осіб, який викликав суспільний резонанс.
 5. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ (закон набрав чинності 07 листопада 2019 року) повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинено. У зв’язку з цим кваліфікаційне оцінювання судді Мостецької А.А. не було завершено.
 6. Повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України сформовано 01 червня 2023 року.
 7. З метою вирішення питання продовження процедури оцінювання відповідно до рішення Комісії від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл справ між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Згідно з протоколом повторного розподілу від 26 липня 2023 року справу Мостецької А.А. розподілено члену Комісії Сидоровичу Р.М.
 8. На підставі викладеного Комісією продовжено кваліфікаційне оцінювання судді Мостецької А.А. на відповідність займаній посаді зі стадії дослідження досьє та проведення співбесіди. Співбесіду з Мостецькою А.А. призначено на 20 грудня 2023 року.
 9. ГРД 12 грудня 2023 року затверджено висновок у новій редакції про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. ГРД зазначає, що суддя допускала поведінку, яка призвела до істотних порушень правил процесу, суддя або пов’язана з нею особа отримали майно, дохід або вигоду, легальність походження яких, на думку розсудливого спостерігача, викликає обґрунтовані сумніви. Щодо інших обставин, викладених у висновку ГРД від 14 жовтня 2019 року, вказано, що суддею надано пояснення, які ГРД вважає достатніми та обґрунтованими.
 10. Суддею Мостецькою А.А. надано письмові та усні пояснення щодо висновку ГРД у новій редакції, у яких висловлено аргументи на спростування зазначених ГРД обставин.
 11. Рішенням Комісії у складі колегії від 20 грудня 2023 року № 74/ко-23 визначено, що суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А. за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 716,125 бала та визнана такою, що відповідає займаній посаді. У рішенні вказано, що воно набирає чинності відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) та Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Регламент). Питання щодо підтримки цього рішення передається пленарному складу Комісії.
 12. Наведені у висновку ГРД відомості були всебічно досліджені Комісією, що викладено в рішенні Комісії від 20 грудня 2023 року № 74/ко-23.
 13. До Комісії надійшло рішення ГРД про скасування висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики та надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації, затверджене 09 березня 2024 року. У рішення вказано, що в ГРД відсутні обґрунтовані сумніви в дотриманні суддею Мостецькою А.А. критеріїв доброчесності та професійної етики.
 14. Комісією 18 березня 2024 року проведено співбесіду з Мостецькою А.А., під час якої обговорено рішення Комісії, ухвалене в складі колегії від 20 грудня 2023 року № 74/ко-23, рішення ГРД, пояснення судді, інші зазначені в рішенні обставини, документи та матеріали.
 1. Джерела права та їх застосування
 1. Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.
 2. Пунктом 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом, за правилами, які діяли до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», та з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом. За результатами такого оцінювання колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а у випадках, передбачених цим Законом, – пленарний склад Комісії, ухвалює рішення про відповідність або невідповідність судді займаній посаді. Таке рішення ухвалюється за правилами, передбаченими цим Законом для ухвалення рішення про підтвердження або про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії або пленарного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 
 3. Статтею 88 Закону встановлено, що Комісія ухвалює мотивоване рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді. Якщо ГРД у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, Комісія може ухвалити вмотивоване рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев’ятьма голосами.
 4. Відповідно до абзацу другого пункту 124 Регламенту у разі надання Комісії Громадською радою доброчесності рішення про скасування висновку до моменту його розгляду Комісією в пленарному складі питання щодо набрання чинності рішенням про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді (відповідності судді займаній посаді) розглядається Комісією відповідно до абзацу першого пункту 101 Регламенту.
 1. Висновки за результатами кваліфікаційного оцінювання судді
 1. Пунктом 11 розділу V Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішення Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року
  № 20/зп-18), встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.
 2. Рішенням Комісії від 20 грудня 2023 року № 74/ко-23 Мостецьку А.А. визнано такою, що відповідає займаній посаді, оскільки суддя набрала 716,125 бала, що становить більше 71 відсотка від суми можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.
 3. Оцінюючи в сукупності викладені вище факти, Комісія дійшла висновку, що Мостецькою А.А. надано чіткі та переконливі докази, що спростовують сумніви в її відповідності критеріям доброчесності та професійної етики. У зв’язку з цим члени Комісії одноголосно проголосували «ЗА» підтримання рішення колегії про відповідність судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецької А.А. займаній посаді.
 4. Враховуючи викладене, керуючись підпунктом 4 пункту 16-1 розділу XV Конституції України, статтями 83-86, 88, 93, 98, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

Визнати суддю Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецьку Анну Андріївну такою, що відповідає займаній посаді.

Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Мостецької Анни Андріївни на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Головуючий                                                                                     Роман ІГНАТОВ

Члени Комісії:                                                                         Михайло БОГОНІС

                                                                                               Людмила ВОЛКОВА

                                                                                               Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                               Ярослав ДУХ

                                                                                               Роман КИДИСЮК

                                                                                               Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                               Олег КОЛІУШ

                                                                                               Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                               Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                               Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                               Роман САБОДАШ

                                                                                               Руслан СИДОРОВИЧ

                                                                                               Сергій ЧУМАК

                                                                                              Галина ШЕВЧУК