X

Про розгляд питання щодо продовження строку відрядження судді Янцовської Тетяни Миколаївни до Червонозаводського районного суду міста Харкова для здійснення правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
09.01.2019
8/пс-19
Про розгляд питання щодо продовження строку відрядження судді Янцовської Тетяни Миколаївни до Червонозаводського районного суду міста Харкова для здійснення правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі палати з питань добору і публічної служби суддів:

головуючого – Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Гладія С.В., Заріцької А.О., Лукаша Т.В., Макарчука М.А.,

розглянувши питання щодо продовження строку відрядження судді до Червонозаводського районного суду міста Харкова для здійснення правосуддя,

встановила:

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддю за його згодою може бути відряджено до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Згідно з частиною другою цієї статті Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік. Суддя, строк відрядження якого закінчився, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.

Відповідно до пункту п’ятого розділу V Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі - Порядок), рішенням Вищої ради правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України строк відрядження судді може бути продовжено в межах загального річного строку.

Про встановлення підстав для продовження строку відрядження судді Державна судова адміністрація України повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку відрядження судді.

До Комісії 27 грудня 2018 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України про встановлення підстав для продовження строку відрядження суддів до Червонозаводського районного суду міста Харкова.

На запит Комісії 08 січня 2019 року надійшов лист Державної судової адміністрації України з пропозицією продовжити строк відрядження суддів, яких було переведено шляхом відрядження відповідно до Указів Президента України від 19 липня 2018 року № 211/2018, № 212/2018, № 213/2018 на шість місяців.

На виконання вимог пунктів 1, 2 розділу III Порядку Комісією призначено до розгляду питання щодо внесення подання про продовження строку відрядження суддів до Червонозаводського районного суду міста Харкова для здійснення правосуддя.

До Комісії 29 грудня 2018 року надійшла згода судді Краснолуцького міського суду Луганської області Янцовської Тетяни Миколаївни на продовження строку її відрядження до Червонозаводського районного суду міста Харкова.

У засідання Комісії суддя Янцовська Т.М. не з’явилася. До Комісії 08 січня 2019 року надійшла заява від судді, в якій вона просить розглянути питання щодо продовження строку відрядження до Червонозаводського районного суду міста Харкова без її участі, раніше надану згоду на продовження строку відрядження підтримує.

Згідно з абзацом другим пункту восьмого розділу III Порядку неявка судді не перешкоджає розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді за його відсутності.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в розпорядженні Комісії матеріали, Комісія дійшла таких висновків.

Згідно з інформацією Державної судової адміністрації України, наказом Державної судової адміністрації України від 08 серпня 2017 року № 843 «Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, міст Києва» в Червонозаводському районному суді міста Харкова визначено 15 штатних посад суддів, здійснюють правосуддя у відповідному суді 7 суддів. За дев’ять місяців 2018 року в провадженні суду перебувало 12 187 справ і матеріалів.

З метою врегулювання рівня судового навантаження Указом Президента України від 19 липня 2018 року № 213/2018 Янцовську Т.М. переведено шляхом відрядження строком до шести місяців на роботу на посаді судді Червонозаводського районного суду міста Харкова. Строк відрядження завершується 19 січня 2019 року.

Продовження строку відрядження судді Янцовської Т.М. не вплине на рівень судового навантаження Краснолуцького міського суду Луганської області, оскільки роботу цього суду припинено.

З огляду на викладене Комісія дійшла висновку про необхідність внесення до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на продовження строку відрядження судді Краснолуцького міського суду Луганської Янцовської Т.М. до Червонозаводського районного суду міста Харкова.

Керуючись статтями 55, 82, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про продовження строку відрядження до Червонозаводського районного суду міста Харкова на шість місяців для здійснення правосуддя судді Краснолуцького міського суду Луганської області Янцовської Тетяни Миколаївни у межах загального річного строку.

Головуючий                                                                                               С.Ю. Козьяков

Члени Комісії                                                                                             В.І. Бутенко

                                                                                                                      А.В Василенко

                                                                                                                      Т.Ф. Весельська

                                                                                                                      С.В. Гладій

                                                                                                                      А.О. Заріцька

                                                                                                                      Т.В. Лукаш

                                                                                                                      М.А. Макарчук