X

Про розгляд питання щодо продовження строку відрядження судді Мануляка Юрія Васильовича до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області для здійснення правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
09.01.2019
7/пс-19
Про розгляд питання щодо продовження строку відрядження судді Мануляка Юрія Васильовича до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області для здійснення правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі палати з питань добору і публічної служби суддів:

головуючого – Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Гладія С.В., Заріцької А.О., Лукаша Т.В., Макарчука М.А. (доповідач),

розглянувши питання щодо продовження строку відрядження судді до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області для здійснення правосуддя,

встановила:

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції 2016 року у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддю може бути, за його згодою, відряджено до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Згідно з частиною другою цієї ж статті відрядження до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік. Суддя, строк відрядження якого закінчився, повертається на роботу до суду, з якого він був відряджений.

Відповідно до пункту п’ятого розділу V Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі - Порядок), рішенням Вищої ради правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України строк відрядження судді може бути продовжено в межах загального річного строку.

Про встановлення підстав для продовження строку відрядження судді Державна судова адміністрація України повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку відрядження.

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 27 грудня 2018 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання щодо продовження строку відрядження одного судді до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

На виконання приписів пункту 1 розділу III Порядку Комісією призначено до розгляду питання щодо продовження строку відрядження суддів до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

Згідно з пунктом 2 розділу III Порядку на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було розміщено оголошення про призначення до розгляду зазначеного питання.

На засідання Комісії 09 січня 2019 року суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Мануляк Ю.В. з’явився та підтримав свою згоду про продовження строку відрядження до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні у розпорядженні Комісії матеріали, Комісія дійшла таких висновків.

Наказом Державної судової адміністрації України від 08 серпня 2017 року № 843 «Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, міста Києва» в Тлумацькому районному суді Івано-Франківської області визначено штатну чисельність посад суддів - три посади.

Станом на грудень 2017 року в Тлумацькому районному суді Івано-Франківської області фактично перебувало на посаді два судді, що негативно впливало на рівень судового навантаження та доступ до правосуддя.

З метою врегулювання рівня судового навантаження Указом Президента України від 19 липня 2018 року № 213/2018 «Про призначення та тимчасове переведення суддів» переведено шляхом відрядження строком до шести місяців суддю Кузнецовського міського суду Рівненської області Мануляка Ю.В. на роботу на посаду судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

На адресу Комісії 27 грудня 2018 року надійшов лист Державної судової адміністрації України щодо встановлення підстав для продовження строку відрядження суддів, зокрема про необхідність продовження строку відрядження одного судді до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

До Комісії зі згодою про продовження визначеного частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» строку відрядження до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області, звернувся суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Мануляк Юрій Васильович.

Згідно з Указом Президента України від 19 липня 2018 року № 213/2018 «Про тимчасове переведення суддів» суддю Кузнецовського міського суду Рівненської області Мануляка Юрія Васильовича переведено шляхом відрядження строком до шести місяців на роботу на посаді судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

Строк тимчасового переведення шляхом відрядження судді Мануляка Ю.В. закінчується 19 січня 2019 року.

З метою забезпечення розгляду Комісією питання щодо внесення до Вищої ради правосуддя подання про продовження строку відрядження Комісією направлено запити до Кузнецовського міського суду Рівненської області та Державної судової адміністрації України щодо надання інформації, чи вплине продовження строку відрядження судді Мануляка Ю.В. суттєво на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя у зазначеному суді.

На запит Комісії 04 січня 2019 року керівник апарату Кузнецовського міського суду Рівненської області повідомив, що станом на 01 січня 2019 року штатна чисельність (згідно зі штатним розписом) Кузнецовського міського суду Рівненської області становить сім суддів. Фактична чисельність суддів, які здійснюють правосуддя в Кузнецовському міському суді Рівненської області, - чотири судді.

Також у листі зазначено, що в період відрядження судді Кузнецовського міського суду Рівненської області Мануляка Ю.В. до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області навантаження суддів міського суду не змінилося.

Державна судова адміністрація України листом від 08 січня 2019 року повідомила Комісію про стан здійснення правосуддя в деяких місцевих загальних судах, зокрема в Кузнецовському міському суді Рівненської області.

Відповідно до наказів Державної судової адміністрації України від 08 серпня 2017 року в Кузнецовському міському суді Рівненської області фактична чисельність становить сім суддів, з яких Указами Президента України від 19 липня 2018 року відряджено трьох суддів. Кількість суддів, які здійснюють правосуддя у цьому суді, - чотири.

Згідно з листами Державної судової адміністрації України неукомплектованість Кузнецовського міського суду Рівненської області становить 42,9 %. Кількість справ та матеріалів, що перебували у провадженні Кузнецовського міського суду Рівненської області за дев’ять місяців 2018 року, - 2259.

Окрім того, у листі Державна судова адміністрація України пропонує продовжити строк відрядження на шість місяців судді Кузнецовського міського суду Рівненської області Мануляка Ю.В. до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

Заслухавши доповідача, врахувавши штатну, фактичну чисельність суддів та кількість суддів, які здійснюють правосуддя у Кузнецовському міському суді Рівненської області, інформацію про стан здійснення правосуддя у цьому суді, взявши до уваги відомості про стан здійснення правосуддя у Тлумацькому районному суді Івано-Франківської області, Комісія дійшла висновку про продовження строку відрядження судді Мануляка Ю.В. до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області на шість місяців для здійснення правосуддя строком до одного року.

Керуючись статтями 55, 82, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про продовження строку відрядження до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області строком на шість місяців для здійснення правосуддя судді Кузнецовського міського суду Рівненської області Мануляка Юрія Васильовича у межах загального річного строку.

Головуючий                                                                                               С.Ю. Козьяков

Члени Комісії                                                                                             В.І. Бутенко

                                                                                                                      А.В Василенко

                                                                                                                      Т.Ф. Весельська

                                                                                                                      С.В. Гладій

                                                                                                                      А.О. Заріцька

                                                                                                                      Т.В. Лукаш

                                                                                                                      М.А. Макарчук