X

Про розгляд питання щодо продовження строку відрядження судді Головчака Мар’яна Михайловича до Шевченківського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
09.01.2019
9/пс-19
Про розгляд питання щодо продовження строку відрядження судді Головчака Мар’яна Михайловича до Шевченківського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі палати з питань добору і публічної служби суддів:

головуючого – Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Заріцької А.О., Гладія С.В., Лукаша Т.В., Макарчука М.А.,

розглянувши питання щодо продовження строку відрядження судді до Шевченківського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя,

встановила:

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддю за його згодою може бути відряджено до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Згідно з частиною другою цієї ж статті Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік. Суддя, строк відрядження якого закінчився, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.

Відповідно до пункту п’ятого розділу V Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі - Порядок), строк відрядження судді рішенням Вищої ради правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути продовжено в межах загального річного строку.

Про встановлення підстав для продовження строку відрядження судді Державна судова адміністрація України повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку відрядження судді.

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 27 грудня 2018 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України щодо встановлення підстав для продовження строку відрядження суддів деяких місцевих судів, до яких переведені судді шляхом відрядження Указами Президента України від 19 липня 2018 року, зокрема № 213/2018.

На виконання приписів пункту 1 розділу III Порядку Комісією призначено до розгляду питання щодо продовження строку відрядження судді до Шевченківського районного суду міста Києва.

Згідно з пунктом 2 розділу III Порядку на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було розміщено оголошення про призначення до розгляду зазначеного питання.

До Комісії 29 грудня 2018 року надійшла згода судді Рівненського міського суду Рівненської області Головчака Мар’яна Михайловича на продовження строку його відрядження до Шевченківського районного суду міста Києва в межах загального річного строку.

У засіданні Комісії суддя Головчак М.М. не заперечував щодо продовження відрядження, представник Державної судової адміністрації України не з’явився.

Відповідно до абзацу другого пункту восьмого розділу III Порядку неявка судді не перешкоджає розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді за його відсутності.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні матеріали, Комісія встановила таке.

До Комісії надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України від 03 серпня 2017 року № 8-8823/12 про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів, зокрема 6 суддів до Шевченківського районного суду міста Києва.

Рішенням Вищої ради правосуддя № 22/0/15-18 від 11 січня 2018 року внесено Президентові України подання про відрядження як тимчасове переведення судді Рівненського міського суду Рівненської області Головчака Мар’яна Михайловича до Шевченківського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя строком на шість місяців.

З метою врегулювання рівня судового навантаження Указом Президента України «Про тимчасове переведення суддів» від 19 липня 2018 року № 213/2018 суддю Рівненського міського суду Рівненської області Головчака Мар’яна Михайловича переведено шляхом відрядження строком до шести місяців на роботу на посаді судді Шевченківського районного  суду міста Києва.

За інформацією Державної судової адміністрації України в Шевченківському районному суді міста Києва визначено кількість суддів - 42, фактична чисельність суддів - 33, здійснюють правосуддя - 25, усього переведених шляхом відрядження Указами Президента України - 2. При цьому за дев’ять місяців 2018 року в провадженні Шевченківського районного суду міста Києва перебувало 46709 справ і матеріалів, що є підставою для продовження відрядження судді Головчака Мар’яна Михайловича у межах загального річного строку.

Водночас 08 січня 2019 року на запит Комісії надійшла інформація Державної судової адміністрації України про стан здійснення правосуддя у Рівненському міському суді Рівненської області, у якому кількість суддів визначена - 25, фактична чисельність суддів - 22, здійснюють правосуддя у суді -18, 1 суддю відряджено Указом Президента України від 19 липня 2018 року № 213/2018. Неукомплектованість суду становить 28,0 %. За 9 місяців 2018 року в провадженні суду перебувало 21921 справа і матеріалів.

За таких обставин продовження строку відрядження судді Рівненського міського суду Рівненської області Головчака Мар’яна Михайловича строком на шість місяців дозволить врегулювати навантаження суддів та забезпечить належні умови для доступу до правосуддя в Шевченківському районному суді міста Києва.

Керуючись статтями 55, 82, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про продовження строку відрядження до Шевченківського районного суду міста Києва на шість місяців для здійснення правосуддя судді Рівненського міського суду Рівненської області Головчака Мар’яна Михайловича у межах загального річного строку.

Головуючий                                                                                               С.Ю. Козьяков

Члени Комісії                                                                                             В.І. Бутенко

                                                                                                                      А.В Василенко

                                                                                                                      Т.Ф. Весельська

                                                                                                                      С.В. Гладій

                                                                                                                      А.О. Заріцька

                                                                                                                      Т.В. Лукаш

                                                                                                                      М.А. Макарчук