X

Про розгляд питання щодо допуску Слободенюк Інни Валентинівни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
04.03.2024
143/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску Слободенюк Інни Валентинівни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ, Романа КИДИСЮКА (доповідач),

розглянувши питання допуску Слободенюк Інни Валентинівни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду визначено статтею 793 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 793 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених  рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернулася Слободенюк Інна Валентинівна.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 69 Закону на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

Слободенюк І.В. у своїй заяві просила допустити її до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 2 частини першої статті 28 Закону, оскільки вона має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років.

Відповідно до пункту 4.1 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції станом на момент подання кандидатом документів) (далі – Положення), на підставі поданих кандидатом документів член Комісії – доповідач здійснює перевірку:

1) відповідності осіб, які звернулися для участі в конкурсі, вимогам до кандидатів на посаду судді, встановлених Конституцією України та Законом;

2) дотримання кандидатом встановлених умовами конкурсу строку та процедури звернення для участі в конкурсі;

3) поданих документів на відповідність переліку та вимогам до їх оформлення.

Пунктом 4.4 Положення визначено, що стаж наукової роботи у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи науковій установі України або аналогічному вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави підтверджується:

1) трудовою книжкою, трудовими договорами (контрактами);

2) довідками про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації або їх правонаступників за формою, визначеною постановою правління Пенсійного фонду України від 06 квітня 2011 року № 10-3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 липня 2011 року за № 816/19554;

3) документами, що підтверджують стаж наукової роботи у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі іноземної держави;

4) іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Із долученої кандидатом копії трудової книжки встановлено, що Слободенюк І.В. прийнята на посаду доцента кафедри спеціальних юридичних дисциплін 02 січня 2023 року. Інших відміток про роботу у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників долучена копія трудової книжки не містить.

Довідки Національного університету водного господарства та природокористування від 15 квітня 2016 року № 29/140 та від 26 грудня 2023 року № 25/440 також не підтверджують наявність у кандидата стажу наукової роботи у сфері права щонайменше сім років.

Так, відповідно до довідки Національного університету водного господарства та природокористування від 15 квітня 2016 року № 29/140 Слободенюк І.В. працювала в університеті:

  • з 18 листопада 2013 року до 29 грудня 2013 року на посаді старшого викладача кафедри спеціальних юридичних дисциплін із навчальним навантаженням 0,25 ставки за сумісництвом;
  • з 13 січня 2014 року до 30 червня 2014 року на посаді старшого викладача кафедри спеціальних юридичних дисциплін із навчальним навантаженням 0,25 ставки за сумісництвом;
  • з 02 березня 2015 року до 30 червня 2015 року на посаді старшого викладача кафедри спеціальних юридичних дисциплін із навчальним навантаженням 0,3 ставки за сумісництвом.

Відповідно до довідки Національного університету водного господарства та природокористування від 26 грудня 2023 року № 25/440 Слободенюк І.В. працює в університеті з 02 січня 2023 року, стаж науково-педагогічної роботи станом на 20 грудня 2023 року становить 26 років 1 місяць.

Комісія звертає увагу, що саме лише зазначення в довідці з місця роботи про стаж науково-педагогічної роботи (26 років 01 місяць) без відповідних записів у трудовій книжці чи інших підтверджувальних документів не є достатнім доказом на підтвердження наявності стажу наукової роботи у сфері права.

Долучений наказ Департаменту поліції охорони Національної поліції України від 01 вересня 2021 року № 191о/с про установлення Слободенюк І.В. стажу служби в поліції, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки, станом на 01 вересня 2021 року – 25 років 00 місяців 19 днів, також не підтверджує стажу наукової роботи у сфері права.

Зі змісту долучених довідок кандидатом підтверджено наявність науково-педагогічного стажу, який становить менше двох років, що не є достатнім для прийняття рішення про допуск Слободенюк І.В. до участі в Конкурсі.

Комісія враховує, що кандидатом також долучено копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1016 від 14 жовтня 2012 року, однак не долучено будь-яких документів на підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката.

Отже, Комісією встановлено відсутність у кандидата підтвердженого стажу наукової роботи у сфері права щонайменше сім років, що є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі.

Керуючись статтями 793, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Слободенюк Інні Валентинівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Головуючий                                                                                                          Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                           Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                      Роман КИДИСЮК