X

Про розгляд питання щодо допуску Шпак Надії Олександрівни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
04.03.2024
63/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску Шпак Надії Олександрівни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Сергія ЧУМАКА,

членів Комісії: Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША (доповідач),

розглянувши питання допуску Шпак Надії Олександрівни до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Згідно з пунктом 57 розділу ХII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри».

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених  рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії надійшла заява Шпак Надії Олександрівни про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 69 Закону на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

Шпак Н.О. у заяві просила допустити її до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону, оскільки вона має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років.

Відповідно до пункту 4.2 розділу IV Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 2 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції на момент подання заяви про участь у конкурсі), досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, підтверджується копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та документами: 1) договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності; 2) деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи - підприємця; 3) довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання; 4) документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката; 5) належним чином засвідченими копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні); 6) іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Так, Шпак Н.О. для підтвердження свого досвіду професійної діяльності адвоката упродовж 7 років надано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 9 серпня 2012 року серії ЧК № 932, копію трудової книжки, копію витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, копії відповідей на адвокатські запити від 15 листопада 2023 року № 129аз/24/2-2023, від 17 листопада 2023 року № 817-з, від 21 листопада 2023 року  № 01-08/6/2023, від 1 грудня 2023 року №75/Ш-4/351, знеособлені копії ухвал Снятинського районного суду Івано-Франківської області від 5 вересня 2022 року, від 19 вересня 2022 року та вироку від 20 травня 2022 року у справі № 351/683/20, рішення Одеського окружного адміністративного суду від 25 жовтня 2023 року у справі № 540/7869/21, постанови Ірпінського міського суду Київської області від 1 серпня 2023 року у справі № 367/2468/23.

Також для підтвердження свого досвіду професійної діяльності адвоката Шпак Н.О. в анкеті кандидата на посаду судді вказала посилання на рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 2 грудня 2015 року у справі № 344/10156/15-ц, на постанову Військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України у справі № 42017270300000148, вирок Івано-Франківського міського суду у справі № 1кп344/252/13 в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначено вище, кандидатом надано знеособлені копії ухвал Снятинського районного суду Івано-Франківської області від 5 вересня 2022 року, від 19 вересня 2022 року, вироку від 20 травня 2022 року у справі № 351/683/20 та рішення Одеського окружного адміністративного суду від 25 жовтня 2023 року у справі № 540/7869/21, а також посилання на рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 2 грудня 2015 року у справі № 344/10156/15-ц, проте Комісія, маючи повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень встановила, що у зазначених судових рішеннях будь-яких згадок про адвоката Шпак Н.О. немає. При цьому жодних документів на підтвердження своєї участі як адвоката (представника) у вказаних вище справах кандидатом не надано.

Крім того, із зазначених вище документів неможливо було встановити факт представництва кандидата у справах № 42017270300000148 та № 1кп344/252/13.

Отже, Комісією встановлено, що досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді підтверджено копією судового рішення тільки за 2023 рік. Подані кандидатом копії відповідей на адвокатські запити безпосередньо не підтверджують наявність досвіду професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді. Інших документів, які б підтверджували наявність досвіду професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді, кандидатом не надано.

Відповідно до пункту 4.2 розділу 4 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24) за результатами проведеної членом Комісії – доповідачем перевірки в засіданні колегії Комісії ухвалюється рішення щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та/або участі в конкурсі.

З урахуванням викладеного, Комісією встановлено відсутність досвіду професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років, що є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, Комісія одноголосно

вирішила:

відмовити Шпак Надії Олександрівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

Головуючий                                                                           Сергій ЧУМАК

Члени Комісії:                                                                       Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                               Роман САБОДАШ