X

Про розгляд питання щодо допуску Маланюка Олега Ярославовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.03.2024
220/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску Маланюка Олега Ярославовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Романа ІГНАТОВА,

членів Комісії: Ярослава ДУХА, Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач),

розглянувши питання про участь Маланюка Олега Ярославовича у конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23 (зі змінами),

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14.09.2023 № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 84/ас-24 Маланюка Олега Ярославовича допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23 (зі змінами).

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12.03.2024 № 312/дс-24 Маланюка Олега Ярославовича рекомендовано призначити на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області.

Відповідно до абзацу другого частини сьомої статті 795 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у разі якщо на день отримання рекомендації про призначення на посаду судді за результатами конкурсу особа брала участь в інших конкурсах на посаду судді, з дня ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідного рішення про рекомендацію ця особа вважається такою, що припинила участь у відповідних конкурсах.

Згідно з підпунктом другим пункту 9.1 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02.11.2016 № 141/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 29.02.2024 № 72/зп-24) на будь-якому етапі конкурсу Комісія може ухвалити рішення про припинення участі кандидата в ньому у випадку, якщо кандидату надано рекомендацію про призначення на посаду судді за результатами іншого конкурсу.

Оскільки станом на день отримання Маланюком О.Я. рекомендації Комісії про призначення на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області останній бере участь у конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23 (зі змінами), то з дня ухвалення Комісією рішення про рекомендацію Маланюк О.Я. вважається таким, що припинив участь в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23 (зі змінами).

Ураховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

визнати Маланюка Олега Ярославовича таким, що припинив участь у конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23 (зі змінами).

Головуючий                                                                           Роман ІГНАТОВ

Члени Комісії:                                                                        Ярослав ДУХ

                                                                                              Олексій ОМЕЛЬЯН