X

Про розгляд питання щодо допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, зокрема Сєрікової Катерини Сергіївни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.03.2024
203/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, зокрема Сєрікової Катерини Сергіївни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Сергія ЧУМАКА,

членів Комісії: Романа САБОДАША (доповідач), Андрія ПАСІЧНИКА,

розглянувши питання допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами), зокрема Сєрікової Катерини Сергіївни,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах (далі – Конкурс) та затверджено текст оголошення про проведення Конкурсу (додаток 3).

Відповідно до абзацу другого пункту 3 указаного оголошення витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою можна подати до 01 березня 2024 року (включно).

Згідно з Умовами проведення Конкурсу, затвердженими рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Рішенням Комісії від 22 лютого 2024 року № 64/зп-24 внесено зміни до абзацу другого пункту 3 додатка 3 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами), а саме цифри «01» замінено цифрами «13».

Отже, цим рішенням кандидатам на посаду судді апеляційного суду продовжено строк подання витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копії Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою до 13 березня 2024 року.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ на розгляд члена Комісії Сабодаша Р.Б. надійшла заява Сєрікової Катерини Сергіївни, яка виявила намір брати участь у Конкурсі.

Рішеннями Комісії від 04 березня 2023 року до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі допущено 443 кандидати, відмовлено в допуску 31 кандидату.

Питання про допуск 20 кандидатів на посаду судді апеляційного суду, зокрема Сєрікової Катерини Сергіївни, було відкладено до 14 березня 2024 року у зв’язку з ненаданням нею витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копії Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою станом на 01 березня 2024 року та продовженням цього строку до 13 березня 2024 року.

Станом на 14 березня 2024 року Сєрікова Катерина Сергіївна не надала Комісії витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копії Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

У Комісії відсутні відомості про складення Сєріковою Катериною Сергіївною іспиту на рівень володіння державною мовою або про причини, що перешкоджають скласти зазначений іспит.

З урахуванням викладеного Комісією встановлено, що подані кандидатом на посаду судді апеляційного суду документи не відповідають переліку, визначеному умовами проведення Конкурсу.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголос

вирішила:

відмовити Сєріковій Катерині Сергіївні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

 

Головуючий                                                                                                          Сергій ЧУМАК

Члени Комісії:                                                                                               Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                                      Роман САБОДАШ