X

Про розгляд питання щодо допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
19.03.2024
223/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії № 2:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА (доповідач),

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ, Романа КИДИСЮКА,

розглянувши питання допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах (далі – Конкурс) та затверджено текст оголошення про проведення Конкурсу (додаток 3).

Відповідно до абзацу другого пункту 3 указаного оголошення витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою можна подати до 01 березня 2024 року (включно).

Згідно з Умовами проведення Конкурсу, затвердженими рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Рішенням Комісії від 22 лютого 2024 року № 64/зп-24 внесено зміни до абзацу другого пункту 3 додатка 3 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами), а саме цифри «01» замінено цифрами «13».

Отже, цим рішенням кандидатам на посаду судді апеляційного суду продовжено строк подання витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копії Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою до 13 березня 2024 року.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ на розгляд членів Комісії Волкової Л.М., Кидисюка Р.А. та Сидоровича Р.М. надійшло 372 заяви осіб, які виявили намір брати участь у Конкурсі.

Рішеннями Комісії від 04 березня 2023 року до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі допущено 312 кандидатів, відмовлено в допуску 41 кандидату.

Питання про допуск 19 кандидатів на посаду судді апеляційного суду було відкладено до 14 березня 2024 року у зв’язку з ненаданням ними витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копії Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою станом на 01 березня 2014 року та продовженням цього строку до 13 березня 2024 року.

Станом на 14 березня 2024 року надійшли відповідні документи від 12 кандидатів.

Отже, за результатами опрацювання поданих заяв та документів не встановлено обставин, що перешкоджають допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі 12 кандидатів.

Урахувавши викладене, заслухавши членів Комісії – співдоповідачів, Комісія дійшла висновку про допуск до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі 12 кандидатів на посаду судді апеляційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Комісія одноголосно

вирішила:

допустити до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами), 12 кандидатів згідно з додатком.

Головуючий                                                                                                 Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                             Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                     Роман КИДИСЮК

Додатки до рішення: