X

Про розгляд питання щодо допуску Фединяка Руслана Васильовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.03.2024
213/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску Фединяка Руслана Васильовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Романа ІГНАТОВА,

членів Комісії: Ярослава ДУХА, Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач),

розглянувши питання допуску Фединяка Руслана Васильовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією Конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених  рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які: 

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернувся Фединяк Руслан Васильович.

Кандидат у своїй заяві просив допустити його до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону, тобто має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною четвертою статті 81 Закону (у редакції станом на момент подання кандидатом документів) з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2–13 частини першої статті 71 Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 Закону відповідно.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 71 Закону  редакції станом на момент подання кандидатом документів) для участі в доборі кандидат на посаду судді подає копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді.

Відповідно до пункту 3.5 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами) (далі – Положення) кандидат для участі у конкурсі подає документи, визначені рішенням Комісії про оголошення конкурсу.

Підпунктом 7 пункту 3.5.1 Положення передбачено, що у разі визначення Комісією необхідності подання певних документів (матеріалів) вони мають відповідати таким вимогам: копія трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді має містити копії всіх заповнених відповідних сторінок та бути належним чином засвідчена за місцем роботи кандидата. Якщо на час звернення для участі у конкурсі особа, яка подає відповідні документи, не працює, копії відповідних документів засвідчуються нею особисто. Інші документи щодо трудової діяльності кандидата (окрім трудової книжки та послужного списку) подаються у вигляді оригіналів або копій.

У підпункті 15 пункту 5 оголошення про проведення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах, яке затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 і оприлюднено на вебсайті Комісії 15 вересня 2023 року, зазначено, що для участі у Конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З аналізу змісту наведених вище як законодавчих норм, так і нормативних актів Комісії, прийнятих на їх виконання, слідує, що особа, яка вважає, що відповідає вимогам до кандидата на посаду судді і виявила намір взяти участь у Конкурсі на зайняття вакантних посад судді, зобов’язана надати Комісії, з-поміж іншого, такий обсяг документів, який би містив достовірну і вичерпну інформацію про досвід (стаж) своєї професійної діяльності, на основі якого Комісія при проведенні перевірки змогла б впевнитися у тому, що кандидат дійсно відповідає вимогам, встановленим частиною першою статті 28 Закону, без необхідності додаткового з’ясування (підтвердження, співставлення) наданої інформації чи пошуку нової.

Фединяк Р.В. надав Комісії копії трудової книжки, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 26 червня 2012 року № 916, копії повідомлення про підозру від 27 серпня 2019 року, вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 липня 2018 року у справі № 344/3737/17, заяви про відкриття виконавчого провадження та виконання рішення суду від 08 грудня 2015 року, постанови Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 14 травня 2019 року у справі № 344/5499/19, рішення Верховинського районного суду Івано-Франківської області від 02 липня 2019 року у справі № 344/134/17.

З огляду на зміст інформації, зазначеної в пункті 6.7 Анкети кандидата на посаду судді, де наведено перелік судових рішень, у яких Фединяк Р.В., як він стверджує, брав участь саме як представник одного із учасників судового процесу, та, враховуючи копії наданих кандидатом документів, у Комісії немає достатніх підстав для того, щоб зробити висновок стосовно наявності у Фединяка Р.В. семирічного досвіду професійної діяльності адвоката, передбаченого статтею 28 Закону.

Ураховуючи висновки Верховного Суду, викладені в постанові від 06 лютого 2018 року № 800/653/16, залишеної без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 11 квітня 2018 року, Комісія констатує, що з поданих Фединяком Р.В. до Комісії документів випливає, що документів, які б підтверджували наявність у кандидата семирічного адвокатського досвіду щодо представництва у суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, не надано.

З викладених підстав Комісія дійшла висновку, що Фединяк Р.В. не подав Комісії документів, які б підтверджували необхідний досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, що є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України двома голосами «ЗА» та одним голосом «ПРОТИ»

вирішила:

відмовити Фединяку Руслану Васильовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

Головуючий                                                                                     Роман ІГНАТОВ («ПРОТИ»)

Члени Комісії:                                                                                  Ярослав ДУХ («ЗА»)

                                                                                                           Олексій ОМЕЛЬЯН («ЗА»)