X

Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, Хасанової Вікторії Вікторівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
04.03.2024
127/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, Хасанової Вікторії Вікторівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ (доповідач), Романа КИДИСЮКА,

розглянувши питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, Хасанової Вікторії Вікторівни,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернулася Хасанова Вікторія Вікторівна.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 69 Закону на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

Хасанова В.В. у своїй заяві просила допустити її до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 1 частини першої статті 28 Закону, оскільки вона має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років.

Хасанову В.В. призначено на посаду судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області Указом Президента України від 16 листопада 2020 року № 501/2020, а відтак вона не має відповідного п’ятирічного стажу роботи на посаді судді станом на день подання документів для участі в Конкурсі.

Водночас Комісія вважає, що положення частини другої статті 137 Закону, згідно з яким до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді, для цілей конкурсу не застосовується, оскільки регулює правовідносини, які виникають при вирішенні питань забезпечення суддів, а саме обчислення суддівської винагороди та реалізації права на відставку.

За змістом статті 28 Закону під відповідним стажем роботи розуміється саме професійна діяльність, зазначена в пунктах 1–3 частини першої цієї статті, тобто зокрема, професійна діяльність на посаді судді.

В анкеті кандидата на посаду судді Хасанова В.В. також зазначила, що в неї наявний стаж наукової роботи у сфері права.

Відповідно до пункту 4 частини шостої статті 69 Закону для цілей цього Закону стажем наукової роботи є стаж професійної діяльності у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи науковій установі України або аналогічному вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави.

Згідно із записами у трудовій книжці у період з 01 вересня 2006 року до 01 вересня 2009 року Хасанова В.В. працювала на посаді асистента кафедри правознавства на 0,25 ставки за сумісництвом у Київському національному торговельно-економічному університеті.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про вищу освіту» посада асистента належить до науково-педагогічних.

На підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 10 березня 2010 року Хасанова В.В. отримала диплом кандидата юридичних наук серії ДК № 057143, виданий Інститутом законодавства Верховної Ради України.

Ураховуючи викладене, стаж наукової роботи кандидата у сфері права становить 3 роки.

Однак сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 частини першої статті 28 Закону, щонайменше сім років кандидатом також не підтверджено.

За таких обставин Комісією встановлено відсутність у кандидата відповідного стажу роботи, що є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі.

Керуючись статтями 28, 69, 79-3, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Хасановій Вікторії Вікторівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Головуючий                                                                                               Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                          Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                  Роман КИДИСЮК