X

Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, Лоскутова Сергія Пилиповича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.03.2024
193/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, Лоскутова Сергія Пилиповича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Михайла БОГОНОСА,

членів Комісії: Надії КОБЕЦЬКОЇ, Галини ШЕВЧУК (доповідач),

розглянувши питання допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, Лоскутова Сергія Пилиповича,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Згідно з пунктом 57 розділу ХII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри».

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернувся Лоскутов Сергій Пилипович.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 69 Закону на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

  Лоскутов С.П. у заяві просив допустити його до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону, оскільки він має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Відповідно до пункту 4.2 розділу IV Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції станом на час подання заяви про участь у конкурсі), досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, підтверджується копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та документами: 1) договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності; 2) деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця; 3) довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання; 4) документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката; 5) належним чином засвідченими копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні); 6) іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Зі змісту наведених нормативних положень випливає, що кандидат на посаду судді, який виявив намір взяти участь у Конкурсі, зобов’язаний надати Комісії, з-поміж іншого, такий пакет документів, який би містив достовірну і вичерпну інформацію про досвід (стаж) своєї професійної діяльності, на основі якого Комісія змогла б упевнитись у тому, що кандидат дійсно відповідає вимогам, встановленим пунктом 3 частини першої статті 28 Закону, без необхідності додаткового з’ясування (підтвердження, співставлення) наданої інформації чи пошуку нової.

При цьому підтвердженню підлягає саме практичний семирічний досвід щодо представництва в суді (захисту від кримінального обвинувачення) про що могли б свідчити копії процесуальних документів суду, копії процесуальних звернень адвоката до суду з реєстраційною відміткою суду. Ордери чи довіреності про повноваження на представництво інтересів в суді для підтвердження такого досвіду мають бути підкріплені документами щодо фактичної реалізації таких повноважень (аналогічна правова позиція міститься в постанові Великої Палати Верховного Суду від 11 квітня 2018 року у справі № 800/653/16).

Так, Лоскутовим С.П. для підтвердження свого досвіду професійної діяльності адвоката упродовж 7 років Комісії надано копії Витягу з Єдиного реєстру адвокатів України серії ВН № 002051 та судових рішень за 2012, 2013, 2015, 2016, 2021 роки.

Крім того, у анкеті кандидата на посаду судді Лоскутов С.П. зазначає, що у нього наявний досвід професійної діяльності щодо здійснення представництва у національних судах та/або захисту від кримінального обвинувачення у період з 16 вересня 2021 року до 26 травня 2022 року з посиланням на рішення Саратського районного суду Одеської області від 26 травня 2022 року у справі № 513/840/21, з 14 березня 2013 року до 09 квітня 2013 року з посиланням на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 09 квітня 2013 року у справі № 5017/775/2012, з 11 липня 2018 року до 27 травня 2021 року з посиланням на постанову Одеського апеляційного суду від 27 травня 2021 року у справі № 522/11897/18, з 02 липня 2019 року до 12 січня 2022 року з посиланням на постанову Верховного Суду від 12 січня 2022 року у справі № 509/3297/19, з 26 березня 2013 року до 26 червня 2014 року з посиланням на ухвалу Господарського суду Одеської області від 29 квітня 2013 року у справі № 916/771/13.

Перевіривши наявність необхідного стажу роботи в кандидата Лоскутова С.П., Комісією встановлено, що Лоскутов С.П. набув право на заняття адвокатською діяльністю з 25 вересня 2012 року, отримавши відповідне свідоцтво № 2362.

Копіями судових рішень, поданих кандидатом, підтверджено досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді за 4 роки, а саме: 2013, 2015, 2016, 2021 роки.

Комісія не бере до уваги копію ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22 травня 2012 року у справі № 2-2607/11, враховуючи відсутність у Лоскутова С.П. статусу адвоката у вказаний період.

Також Комісією шляхом повного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що Лоскутов С.П. зазначений як представник позивача в рішенні Саратського районного суду Одеської області від 26 травня 2022 року у справі № 513/840/21, постанові Одеського апеляційного суду від 27 травня 2021 року № 522/11897/18, постанові Верховного Суду від 12 січня 2022 року у справі № 509/3297/19, ухвалі Господарського суду Одеської області від 29 квітня 2013 року у справі № 916/771/13, як представник відповідача у постанові Одеського апеляційного господарського суду від 09 квітня 2013 року у справі № 5017/775/2012, що додатково, поряд з наданими копіями судових рішень, підтверджує наявність досвіду професійної діяльності Лоскутова С.П. як адвоката у 2013, 2021 роках, а також свідчить про наявність у нього досвіду адвоката в 2022 році.

Отже, з проаналізованих процесуальних документів встановлено, що досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді підтверджено судовими рішеннями тільки за 5 років, а саме за 2013, 2015, 2016, 2021, 2022 роки.

З урахуванням викладеного Комісією встановлено відсутність у кандидата досвіду професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років, що є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Лоскутову Сергію Пилиповичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Головуючий                                                                                                    Михайло БОГОНІС

Члени Комісії:                                                                                                Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                       Галина ШЕВЧУК