X

Про розгляд питання щодо допуску Батюка Олега Олексійовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.03.2024
209/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску Батюка Олега Олексійовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Романа ІГНАТОВА (доповідач),

членів Комісії: Ярослава ДУХА, Олексія ОМЕЛЬЯНА,

розглянувши питання допуску Батюка Олега Олексійовича до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду здійснюється Комісією з особливостями, встановленими статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону визначено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі у першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені цим оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Частиною першою статті 69 Закону визначено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Згідно з підпунктом 13 пункту 3.5.1 розділу III Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року 141/зп-16 редакції станом на день подання заяви) (далі – Положення), документом, що підтверджує відповідність кандидата на посаду судді окремим вимогам статті 69 Закону, є, зокрема, витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 затверджено текст оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах. Відповідно до пункту 3 оголошення витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою можна подати до 01 березня 2024 року (включно).

У зв’язку з тим, що Національною комісією зі стандартів державної мови з 19 грудня 2023 року оголошено перерву в проведенні іспитів на рівень володіння державною мовою, яка тривала до 23 січня 2024 року, рішенням Комісії від 22 лютого 2024 року № 64/зп-24 внесено зміни до абзацу другого пункту 3 додатка 3 до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23), а саме цифри «01» замінено цифрами «13».

Відтак однією із обов’язкових умов для допуску до першого етапу Конкурсу, а саме проходження кваліфікаційного оцінювання, є подання кандидатом витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою у строк до 13 березня 2024 року включно.

У визначений Комісією строк Батюком О.О. подано копію Державного сертифіката про володіння державною мовою на середньому рівні другого ступеня (В2), який не відповідає визначеному Національною комісією зі стандартів державної мови рівню володіння державною мовою, яким має володіти особа, яка претендує на посаду судді відповідно до пункту 10 частини першої статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Зазначене порушення відповідно до Закону, Положення та Умов проведення Конкурсу є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Керуючись статтями 79-3, 83, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно 

вирішила:

відмовити Батюку Олегу Олексійовичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

 

 

Головуючий                                                                                                    Роман ІГНАТОВ

Члени Комісії:                                                                                                Ярослав ДУХ

                                                                                                                         Олексій ОМЕЛЬЯН