X

Про розгляд повідомлення Смалюка Р.В. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною Віктором Борисовичем у декларації доброчесності за 2017 рік

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
29.08.2023
27/дп-23
Про розгляд повідомлення Смалюка Р.В. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною Віктором Борисовичем у декларації доброчесності за 2017 рік

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

доповідача – Волкової Л.М.,

членів Комісії: Кидисюка Р.А., Омельяна О.С.,

розглянувши повідомлення Смалюка Романа Володимировича щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною Віктором Борисовичем у декларації доброчесності за 2017 рік,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення Смалюка Романа Володимировича щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною Віктором Борисовичем у декларації доброчесності за 2017 рік. Смалюк Р.В. зазначає, що в пункті 15 декларації доброчесності суддя Яцина В.Б. підтвердив, що випадків втручання у його діяльність щодо здійснення правосуддя не було. Проте 20.01.2017 суддя повідомив Вищу раду правосуддя про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя. На думку заявника, є підстави стверджувати, що мав місце факт втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя, про який він не повідомив у декларації доброчесності за 2017 рік.

01 червня 2023 року призначено новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. На виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів (далі - Закон) автоматизованим розподілом справ визначено члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Волкову Л.М. для розгляду повідомлення Смалюка Р.В. від 01.10.2018 (реєстраційний № 31кп-4355/18 від 02.10.2018) та доповіді.

Обов’язком судді є подання щорічно декларації доброчесності за визначеною формою. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження (частина перша статті 62 Закону).

Законодавець передбачив презумпцію достовірності твердження судді у декларації доброчесності (частина п’ята статті 62 Закону).

Водночас у разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень судді у декларації доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить відповідну перевірку (частина шоста статті 62 Закону).

Декларація доброчесності судді є одним з інструментів, запроваджених законодавцем для підвищення довіри суспільства до судової влади та підтримання її авторитету на високому рівні. Заповнення декларації доброчесності є тягарем, що покладається на суддю у зв’язку з його статусом і забезпечується через можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у разі недостовірності (у тому числі неповноти) тверджень у декларації доброчесності.

Під час проведення перевірки декларації доброчесності судді за 2017 рік, поданої суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною В.Б., членом Комісії встановлено такі обставини.

Яцина Віктор Борисович 24.12.1993 обраний суддею військового суду Харківського гарнізону (Постанова Верховної Ради України від 24.12.1993 № 3802-XII) та 18.03.2004 обраний суддею цього суду безстроково (Постанова Верховної Ради України від 18.03.2004 № 1633-ІV).

18 листопада 2004 року Яцина Віктор Борисович обраний суддею Апеляційного суду Харківської області безстроково (Постанова Верховної Ради України від 18.11.2004 № 2194-IV), 28.09.2018 переведений на посаду судді Харківського апеляційного суду (Указ Президента України від 28.09.2018 № 297/2018).

Встановлено, що суддя Харківського апеляційного суду (на момент подання декларації – суддя Апеляційного суду Харківської області) Яцина Віктор Борисович 25 січня 2018 року подав декларацію доброчесності судді за 2017 рік.

Відповідно до Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді у цій декларації заповнюються відомості, актуальні станом на 31 грудня звітного року.

У пункті 15 декларації доброчесності судді за 2017 рік суддя Яцина В.Б. підтвердив, що випадків втручання у його діяльність щодо здійснення правосуддя не було.

Законом на суддів покладено обов’язок, зокрема, звертатися з повідомленням про втручання в їх діяльність як суддів щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора упродовж п’яти днів після того, як їм стало відомо про таке втручання (пункт 9 частини сьомої статті 56 Закону).

Як убачається з відомостей, що містяться у Реєстрі повідомлень суддів про втручання в діяльність, 23.01.2017 до Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення судді Апеляційного суду Харківської області Яцини В.Б. від 20.01.2017 про втручання у його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

За результатами перевірки зазначеного повідомлення Вища рада правосуддя не знайшла ознак втручання в діяльність Яцини В.Б. як судді щодо здійснення правосуддя, у зв’язку з чим відмовила у вжитті заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за повідомленням судді Апеляційного суду Харківської області Яцини В.Б (рішення Вищої ради правосуддя від 26.12.2017 № 4268/0/15-17).

Для проведення належної перевірки інформації, викладеної у повідомленні Смалюка Р.В., 25 липня 2023 року членом Комісії у порядку, визначеному пунктом 6.3 Регламенту Комісії, направлено запит до Офісу Генерального прокурора.

У відповідь на запит члена Комісії від 25.07.2023 Офісом Генерального прокурора повідомлено про скерування запиту Комісії до Харківської обласної прокуратури для надання відповіді, а також підтверджено одержання 30.01.2017 повідомлення судді Яцини В.Б. про можливе втручання в його діяльність, що надіслане до обласної прокуратури.

У листі Харківської обласної прокуратури від 15.08.2023 вказано, що повідомлення судді Апеляційного суду Харківської області Яцини В.Б. щодо можливого втручання у його діяльність при здійсненні правосуддя, яке надійшло 01.02.2017 з Генеральної прокуратури України, спрямовано для подальшого розгляду до Харківської місцевої прокуратури № 5, надалі – до Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області, де його зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Відомості за вказаним зверненням до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились, а повідомлення було розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Матеріали знищено 27.02.2023 у зв’язку із закінченням строку зберігання.

Таким чином, на момент проведення Комісію перевірки інформації, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною В.Б. у декларації доброчесності за 2017 рік, компетентними органами в розумінні пункту 9 частини сьомої статті 56 Закону не підтверджено факт втручання у діяльність судді Яцини В.Б. щодо здійснення правосуддя.

У письмових поясненнях суддя Яцина В.Б. зазначив, що дійсно він звертався до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя та спробу впливу на розгляд справи, проте Вища рада правосуддя не знайшла ознак втручання та своїм рішенням відмовила у застосуванні передбачених Законом заходів. Оскільки факти втручання у його діяльність не підтвердились, відповідно, були відсутні правові підстави зазначати таку інформацію у декларації доброчесності за 2017 рік.

Також встановлено, що 29.05.2018 суддю Яцину В.Б. за результатами кваліфікаційного оцінювання визнано таким, що відповідає займаній посаді (рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 29.05.2018 № 815/ко-18).

Обов’язковим етапом оцінювання на відповідність судді займаній посаді є дослідження досьє та співбесіда (Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затверджене рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.11.2016 № 143/зп-16). До складу суддівського досьє включаються, зокрема, декларації доброчесності судді (пункт 13 частини четвертої статті 85 Закону). Суддя Яцина В.Б. був допущений до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди» 07.03.2018 (рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07.03.2018 № 47/зп-18). З огляду на викладене декларація доброчесності судді Яцини В.Б. за 2017 рік вже була предметом дослідження Вищою кваліфікаційною комісією України.

За результатами проведеної за повідомленням Смалюка Романа Володимировича перевірки декларації доброчесності судді за 2017 рік, поданої суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною В.Б., встановлено відсутність правових підстав вважати твердження у пункті 15 декларації доброчесності за 2017 рік, указане суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною В. Б., таким, що є недостовірним або неповним.

Враховуючи викладене, Комісія у складі колегії за результатами перевірки інформації, зазазначеної у повідомленні Смалюка Р.В. від 01.10.2018 (реєстраційний № 31кп-4355/18 від 02.10.2018), дійшла висновку про непідтвердження недостовірності (в тому числі неповноти) тверджень, указаних суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною В. Б. у пункті 15 декларації доброчесності за 2017 рік.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей або тверджень, указаних суддею Апеляційного суду Харківської області (нині Харківський апеляційний суд) Яциною Віктором Борисовичем у декларації доброчесності за 2017 рік.

 

 

Головуючий                                                                                                           Р.М. Сидорович

Доповідач                                                                                                              Л.М. Волкова

Члени Комісії:                                                                                                       Р.А. Кидисюк                                                                                                         

                                                                                                                                О.С. Омельян