X

Про розгляд повідомлення Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею апеляційного суду Чернівецької області (нині – суддя Чернівецького апеляційного суду) Кифлюком Володимиром Федоровичем у декларації доброчесності судді за 2015–2017 роки

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
05.09.2023
32/дп-23
Про розгляд повідомлення Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею апеляційного суду Чернівецької області (нині – суддя Чернівецького апеляційного суду) Кифлюком Володимиром Федоровичем у декларації доброчесності судді за 2015–2017 роки

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Гацелюка В.О.,

членів Комісії: Коліуша О.Л., Мельника Р.І.,

розглянувши повідомлення Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею апеляційного суду Чернівецької області (нині – суддя Чернівецького апеляційного суду) Кифлюком Володимиром Федоровичем у декларації доброчесності судді за 2015–2017 роки,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 21.06.2018 від Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» надійшло повідомлення щодо перевірки інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддею апеляційного суду Чернівецької області (нині – суддя Чернівецького апеляційного суду) Кифлюком Володимиром Федоровичем у декларації доброчесності судді за 2015–2017 роки.

У повідомленні зазначено, що суддя підтвердив зазначені у пунктах 1, 2, 3, 5 та 11 декларації доброчесності судді за 2015–2017 роки твердження про відповідність рівня його життя наявному в нього та членів сім’ї майну та одержаним ними доходам; про нездійснення суддею та членами його сім’ї витрат, які перевищують їх доходи; про вчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також твердження щодо невикористання статусу займаної посади з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, коли такі діяння не утворювали складу злочину або кримінального правопорушення. Проте такі твердження судді, на думку заявника, є недостовірними.

Заявник повідомляє, що у 2016 році суддя набув право власності на житловий будинок у місті Чернівці площею 345 кв. м вартістю 1 921 177 гривень. При цьому загальний його та його родини сукупний дохід за 2012–2016 роки становить 1 827 412 гривень.

Також у 2015 році суддя за декілька місяців до початку оформлення права власності на житловий будинок отримав у тому ж місті трикімнатну квартиру, а його сімя її приватизувала.

Крім того, в електронній декларації, поданій за 2017 рік, суддею неправильно вказано дату набуття права власності на земельну ділянку площею 1 504 кв. м його дружиною.

На думку заявника, наведені факти вказують на порушення суддею антикорупційного законодавства, невідповідність витрат судді та членів його сім’ї одержаним доходам і свідчить про недостовірність повідомленої суддею інформації у декларації.

Відповідно до протоколу розподілу справ між членами Комісії від 21.06.2018 повідомлення № 31кп-2027/18 розподілено члену Комісії Лукашу Т.В. Протоколом повторного розподілу між членами Комісії від 19.06.2019 повідомлення розподілено члену Комісії Шиловій Т.С.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16.10.2019 № 193-ІХ повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було припинено.

01.06.2023 сформовано повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до рішення Комісії від 20.07.2023 № 33/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 45 справ за інформацією, що може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей, поданих суддею у декларації родинних зв’язків, та тверджень судді у декларації доброчесності.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 21.07.2023 доповідачем за повідомленням Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень (єдиний унікальний номер справи 31кп-2027/18), визначено члена Комісії Коліуша О.Л.

Дослідивши повідомлення та додані до нього матеріали, пояснення судді, суддівське досьє, матеріал співбесіди з суддею у межах процедури кваліфікаційного оцінювання, Комісія встановила таке.

Відповідно до частини першої та другої статті 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією.

Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Рішенням Комісії від 31.10.2016 № 137/зп-16 затверджено форму декларації доброчесності судді.

Відповідно до Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді, затверджених рішенням Комісії 31.10.2016 № 137/зп-16, у декларації доброчесності зазначаються відомості, актуальні станом на 31 грудня звітного року.

Згідно з частиною шостою статті 62 Закону та положень пункту 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13.10.2016 № 81/зп-16, перевірка декларації доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії інформації, наданої будь-якою особою, що може свідчити про недостовірність тверджень, вказаних суддею в цих деклараціях.

Отже, декларація доброчесності судді є одним з інструментів, запроваджених законодавцем, для підвищення довіри до судової системи та підтримання її авторитету на високому рівні. Заповнення декларації доброчесності судді є обов’язком, що покладається на суддю у зв’язку з його статусом, і забезпечується шляхом притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у разі підтвердження інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень у декларації доброчесності.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, який за змістом кореспондується з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до пункту дев’ятого глави 2 розділу ІІ Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03.11.2016 № 143/зп-16 (зі змінами) (далі – Положення), відповідність судді критерію доброчесності оцінюється (встановлюється) за відповідними показниками, ці показники оцінюються за результатами співбесіди та дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, зокрема і декларації доброчесності судді.

Згідно з абзацом третім пункту 20 розділу ІІІ Положення під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 20.10.2017 № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді апеляційного суду Чернівецької області (нині – суддя Чернівецького апеляційного суду) Кифлюка В.Ф.

Рішенням Комісії від 13.03.2018 № 50/зп-18 суддю Кифлюка В.Ф. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Комісія 10.04.2018 провела співбесіду із суддею, під час якої обговорила питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Комісія дослідила декларації судді Кифлюка В.Ф. про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012–2015 роки, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015–2017 роки, інформацію Національного антикорупційного бюро України за результатами проведеної інформаційно-аналітичної роботи, яка містила відомості про майнові права судді та близьких осіб, декларації доброчесності за 2015–2017 роки та декларації родинних зв’язків судді за 2011–2017 роки.

Суддя надав Комісії відповіді на питання щодо порядку набуття ним та його родиною права власності на нерухоме майно, у тому числі щодо житлового будинку, квартири та земельної ділянки, про які зазначено в повідомленні, а також на підтвердження законності придбання цього майна надав відповідні документи.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя апеляційного суду Чернівецької області (нині – суддя Чернівецького апеляційного суду) Кифлюк В.Ф. набрав 727,8 бала і визнаний таким, що відповідає займаній посаді. Зокрема, за критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 180 балів із 250 можливих, а за критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 зазначеного розділу, – 200 балів із 250 можливих.

Отже, інформація, яка міститься в повідомленні Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» стосовно перевірки достовірності відомостей, вказаних Кифлюком В.Ф. у декларації доброчесності судді за 2015–2017 роки, була предметом дослідження та розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час кваліфікаційного оцінювання судді.

Комісія зазначає, що повторне (після аналізу в межах кваліфікаційного оцінювання) дослідження під час перевірки повідомлень щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, вказаних у декларації доброчесності судді, означатиме перегляд по суті рішення Комісії за результатами кваліфікаційного оцінювання у відповідній частині, тобто здійснення правової процедури, не передбаченої законом.

Абзацом другим підпункту 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України передбачено, що обставини, які раніше були предметом дослідження (зокрема, під час кваліфікаційного оцінювання судді), повторному дослідженню не підлягають. Повідомлення про такі обставини за рішенням Комісії залишаються без розгляду.

З огляду на викладене Комісія дійшла висновку, що повідомлення Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддею апеляційного суду Чернівецької області (нині – суддя Чернівецького апеляційного суду) Кифлюком В.Ф. у декларації доброчесності судді за 2015–2017 роки слід залишити без розгляду.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 62, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підпунктом 6.2.4 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

повідомлення Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею апеляційного суду Чернівецької області (нині – суддя Чернівецького апеляційного суду) Кифлюком Володимиром Федоровичем у декларації доброчесності судді за 2015–2017 роки, залишити без розгляду.

 

Головуючий                                                                                                               В.О. Гацелюк

Члени Комісії:                                                                                                           О.Л. Коліуш

                                                                                                                                     Р.І. Мельник