X

Про рекомендування Кіпчарського Олександра Миколайовича для призначення на посаду судді Золочівського районного суду Львівської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.01.2024
9/дс-24
Про рекомендування Кіпчарського Олександра Миколайовича для призначення на посаду судді Золочівського районного суду Львівської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М. (доповідач), Гацелюка В.О., Духа Я.М., Кидисюка Р.А., Кобецької Н.Р., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про рекомендування Кіпчарського Олександра Миколайовича для призначення на посаду судді Золочівського районного суду Львівської області,

встановила:

Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 Кіпчарського Олександра Миколайовича призначено строком на п’ять років на посаду судді Золочівського районного суду Львівської області.

Указом Президента України від 19 липня 2018 року № 213/2018 Кіпчарського О.М. переведено шляхом відрядження строком до шести місяців на роботу на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 117/0/15-19 продовжено з 19 січня 2019 року строк відрядження як тимчасового переведення до Шевченківського районного суду міста Києва на шість місяців для здійснення правосуддя судді Золочівського районного суду Львівської області Кіпчарського О.М. у межах загального річного строку.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3222/0/15-20 відряджено суддю Золочівського районного суду Львівської області Кіпчарського О.М. до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська для здійснення правосуддя з 08 грудня 2020 року до 29 вересня 2021 року.

Строк повноважень судді Кіпчарського О.М. закінчився 29 вересня 2021 року.

Згідно з пунктом 16розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом, за правилами, які діяли до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», та з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Золочівського районного суду Львівської області Кіпчарського О.М.

Рішенням Комісії від 19 грудня 2023 року № 72/ко-23 суддю Золочівського районного суду Львівської області Кіпчарського О.М. визнано таким, що відповідає займаній посаді.

Наразі Кіпчарський О.М. обіймає посаду судді в зазначеному суді, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, а отже, ця посада не є вакантною.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, за поданням Вищої ради правосуддя та за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України може бути призначений на посаду судді до суду, до якого він був призначений або переведений (крім тимчасового переведення шляхом відрядження) на день припинення повноважень.

Положеннями частини другої статті 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді, Комісія дійшла висновку про надання рекомендації для призначення Кіпчарського О.М. на посаду судді Золочівського районного суду Львівської області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

внести Вищій раді правосуддя рекомендацію про призначення Кіпчарського Олександра Миколайовича на посаду судді Золочівського районного суду Львівської області.

Головуючий                                                                                                                   Р.М. Сидорович

Члени Комісії:                                                                                                                М.Б. Богоніс

                                                                                                                                         Л.М. Волкова

                                                                                                                                         В.О. Гацелюк

                                                                                                                                         Я.М. Дух

                                                                                                                                         Р.А. Кидисюк

                                                                                                                                         Н.Р. Кобецька

                                                                                                                                         О.Л. Коліуш

                                                                                                                                         Р.І. Мельник

                                                                                                                                         О.С. Омельян

                                                                                                                                         А.В. Пасічник

                                                                                                                                         Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                                         С.Ю. Чумак

                                                                                                                                         Г.М. Шевчук