X

Про рекомендування Данилюк Тетяни Миколаївни для призначення на посаду судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.04.2024
435/дс-24
Про рекомендування Данилюк Тетяни Миколаївни для призначення на посаду судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА (доповідач),

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Людмили ВОЛКОВОЇ, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про рекомендування Данилюк Тетяни Миколаївни для призначення на посаду судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області,

встановила:

Указом Президента України від 17 січня 2014 року № 13/2014 Данилюк Тетяну Миколаївну призначено строком на 5 років на посаду судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області.

Присягу судді Данилюк Т.М. склала 31 березня 2015 року.

Строк повноважень судді Данилюк Т.М. закінчився 17 січня 2019 року.

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-III передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом, за правилами, які діяли до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», та з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання окремих суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області Данилюк Т.М.

Рішенням Комісії від 07 лютого 2024 року № 43/ко-24 визначено, що суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області Данилюк Т.М. за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 797,5 бала. Визнано суддю Вільногірського міського суду Дніпропетровської області Данилюк Т.М. такою, що відповідає займаній посаді.

Наразі Данилюк Т.М. обіймає посаду судді в зазначеному суді, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, а отже, ця посада не є вакантною.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, за поданням Вищої ради правосуддя та за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України може бути призначений на посаду судді до суду, до якого він був призначений або переведений (крім тимчасового переведення шляхом відрядження) на день припинення повноважень.

Положеннями частини другої статті 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді, Комісія дійшла висновку про надання рекомендації Вищій раді правосуддя про призначення Данилюк Тетяни Миколаївни на посаду судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

внести Вищій раді правосуддя рекомендацію про призначення Данилюк Тетяни Миколаївни на посаду судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області.

Головуючий                                                                       Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                    Михайло БОГОНІС

                                                                                            Людмила ВОЛКОВА

                                                                                            Ярослав ДУХ

                                                                                            Роман КИДИСЮК

                                                                                            Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                            Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                            Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                            Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                            Сергій ЧУМАК

                                                                                            Галина ШЕВЧУК