X

Про рекомендування Череватої Вероніки Іванівни для призначення на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.01.2024
8/дс-24
Про рекомендування Череватої Вероніки Іванівни для призначення на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Духа Я.М., Кидисюка Р.А., Кобецької Н.Р., Коліуша О.Л., Мельника Р.І. (доповідач), Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про рекомендування Череватої Вероніки Іванівни для призначення на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області,

встановила:

Указом Президента України від 24 вересня 2016 року № 410/2016 Черевату В.І. призначено на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області строком на п’ять років. Наказом голови суду від 11 жовтня 2016 року № 8-ос її зараховано до штату Арцизького районного суду Одеської області.

У судді Череватої В.І. 25 вересня 2021 року закінчилися повноваження.

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом, за правилами, які діяли до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри", та з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

За результатами такого оцінювання колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а у випадках, передбачених цим Законом, - пленарний склад Комісії, ухвалює рішення про відповідність або невідповідність судді займаній посаді. Таке рішення ухвалюється за правилами, передбаченими цим Законом для ухвалення рішення про підтвердження або про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Арцизького районного суду Одеської області Череватої В.І.

Рішенням колегії Комісії від 18 грудня 2023 року № 69/ко-23 суддю Арцизького районного суду Одеської області Черевату В.І. визнано такою, що відповідає займаній посаді.

Наразі Черевата В.І. обіймає посаду судді в зазначеному суді, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, а отже, ця посада не є вакантною.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, за поданням Вищої ради правосуддя та за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України може бути призначений на посаду судді до суду, до якого він був призначений або переведений (крім тимчасового переведення шляхом відрядження) на день припинення повноважень.

Положеннями частини другої статті 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді, Комісія дійшла висновку про надання рекомендації для призначення Череватої В.І. на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області.

Керуючись статтями 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», абзацом шостим пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Череватої Вероніки Іванівни на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області.

Головуючий                                                                                                    Р.М. Сидорович («ЗА»)

Члени Комісії:                                                                                                  М.Б. Богоніс («ЗА»)

                                                                                                                          Л.М. Волкова («ЗА»)

                                                                                                                          В.О. Гацелюк («ЗА»)

                                                                                                                          Я.М. Дух («ЗА»)

                                                                                                                           Р.А. Кидисюк («ЗА»)

                                                                                                                           Н.Р. Кобецька («ЗА»)

                                                                                                                           О.Л. Коліуш («ЗА»)

                                                                                                                           Р.І. Мельник («ЗА»)

                                                                                                                           О.С. Омельян («ЗА»)

                                                                                                                           А.В. Пасічник («ЗА»)

                                                                                                                           Р.Б. Сабодаш («ЗА»)

                                                                                                                           С.Ю. Чумак («ЗА»)

                                                                                                                           Г.М. Шевчук («ЗА»)