X

Про припинення участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеному рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Поліщука Павла Ярославовича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
07.03.2024
298/дс-24
Про припинення участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеному рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Поліщука Павла Ярославовича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ (доповідач), Романа КИДИСЮКА,

розглянувши питання про припинення участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеному рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, Поліщука Павла Ярославовича,

встановила:

Рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

До Комісії 16 травня 2017 року звернувся Поліщук Павло Ярославович із заявою про допуск до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням Комісії від 20 вересня 2017 року № 5/дс-17 Поліщука Павла Ярославовича допущено до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складання відбіркового іспиту як особу, яка не має трирічного стажу роботи на посаді помічника судді.

Рішенням Комісії від 01 серпня 2018 року № 359/дс-18 Поліщука Павла Ярославовича визнано таким, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 01 серпня 2023 року № 45/зп-23 продовжено термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального, адміністративного, господарського судів, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів.

До Комісії 16 жовтня 2023 року звернувся Поліщук Павло Ярославович із заявою про допуск до участі в оголошеному конкурсі як особа, яка відповідає вимогам статті 69 Закону, перебуває у резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Рішенням Комісії від 01 грудня 2023 року № 11/дс-23 Поліщука Павла Ярославовича допущено до участі в оголошеному рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 конкурсі.

Рішенням Комісії від 19 грудня 2023 року № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва, в якому Поліщук Павло Ярославович зайняв переможну позицію.

До Комісії 04 березня 2024 року Поліщук Павло Ярославович надіслав заяву про припинення участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів у зв’язку з участю в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.

Відповідно до пункту 9.1 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24), на будь-якому етапі конкурсу Комісія може ухвалити рішення про припинення участі кандидата у ньому, в тому числі і за зверненням кандидата.

Керуючись статтями 69, 79-5, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

припинити участь Поліщука Павла Ярославовича в конкурсі на зайняття 560 вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23.

Головуючий                                                                                              Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                          Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                  Роман КИДИСЮК