X

Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, Пасечнік Ольгою Володимирівною

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
23.01.2024
21/дс-24
Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, Пасечнік Ольгою Володимирівною

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Кобецької Н.Р.,

членів Комісії: Духа Я.М., Шевчук Г.М. (доповідач),

провівши співбесіду з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, Пасечнік Ольгою Володимирівною,

встановила:

Пасечнік Ольга Володимирівна, _____ року народження, громадянка України, відповідно до державного сертифіката володіє державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня.

Освіта вища, у 2001 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Спеціальність правознавство. У 2009 році закінчила Одеську національну юридичну академію, спеціальність правознавство.

Стаж професійної діяльності у сфері права становить понад 19 років.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

17 травня 2017 року до Комісії звернулася Пасечнік О.В. із заявою щодо допуску до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду як особа, яка не має стажу роботи на посаді помічника судді більше трьох років.

Рішенням Комісії від 29 вересня 2017 року № 457/дс-17 кандидатів на посаду судді місцевого суду допущено до участі в доборі та складенні відбіркового іспиту як осіб, які не мають трирічного стажу роботи на посаді помічника судді, зокрема Пасечнік О.В.

Рішенням Комісії від 12 червня 2018 року № 258/дс-18 Пасечнік О.В. визнано такою, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 01 серпня 2023 року № 45/зп-23 продовжено термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального, адміністративного, господарського судів, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в цьому конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів (далі – Умови), та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

18 жовтня 2023 року до Комісії звернулася Пасечнік О.В. із заявою щодо допуску до участі в оголошеному конкурсі як особа, яка відповідає вимогам статті 69 Закону, перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ заяву Пасечнік О.В. передано на розгляд члену Комісії Шевчук Г.М.

Рішенням Комісії від 01 грудня 2023 року № 17/дс-23 Пасечнік О.В. допущено до участі в оголошеному рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 конкурсі.

Рішенням Комісії від 05 грудня 2023 року № 155/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих адміністративних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду, у якому Пасечнік О.В. займає переможну позицію.

Комісією 23 січня 2024 року проведено співбесіду з Пасечнік О.В.

Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Згідно з пунктом 58 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX.

Частиною першою статті 69 Закону визначено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частинами першою та другою статті 79-5 Закону передбачено, що після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду. За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді.

Конкурс на зайняття вакантної посади судді завершується ухваленням Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про рекомендацію про призначення кандидатів суддями (частина п’ята статті 79-5 Закону).

Згідно з частиною шостою статті 79-5 Закону за результатами конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів рекомендації про призначення кандидатів суддями.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України, основною метою якого є формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

Виходячи із завдань Комісії, визначені Законом етапи добору та призначення на посаду судді у своїй логічній послідовності покликані встановити відповідність кандидата передбаченим Конституцією України та Законом вимогам, з–поміж яких критеріям доброчесності і професійної етики. Комісія має перевірити наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням кандидата на посаду судді. Ці заходи об’єднані метою забезпечити авторитет та довіру до судової влади, які формуються залежно від персонального складу осіб, що призначаються на посади суддів.

Під час співбесіди з кандидатом та дослідження його досьє Комісією встановлено його належність до громадянства України, перевірено дотримання вікового та професійного цензу, а також надано оцінку документу про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до визначеного стандарту.

Комісією не отримано інформації про кандидата, яка б породжувала обґрунтовані сумніви в його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів його сім’ї задекларованим доходам.

Отже, за результатами проведеної з Пасечнік О.В. співбесіди Комісія дійшла висновку про її відповідність вимогам до кандидата, передбаченим Конституцією України та Законом, що є підставою для ухвалення рішення про внесення рекомендації про призначення кандидата на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду.

Керуючись статтями 69, 79-5, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

рекомендувати призначити Пасечнік Ольгу Володимирівну на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду.

 

Головуючий                                                                                                                      Н.Р. Кобецька

Члени Комісії:                                                                                                                  Я.М. Дух

                                                                                                                                         Г.М. Шевчук