X

Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Цирулевською Мариною Володимирівною

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
26.03.2024
375/дс-24
Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Цирулевською Мариною Володимирівною

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Романа САБОДАША,

членів Комісії: Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач), Андрія ПАСІЧНИКА,

провівши співбесіду з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Цирулевською Мариною Володимирівною,

встановила:

Цирулевська Марина Володимирівна, дата народження – ________, громадянка України.

У 2003 році Цирулевська (Костенко) М.В. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права.

Стаж професійної діяльності у сфері права становить понад 18 років.

Відповідно до державного сертифіката Цирулевська М.В. володіє державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.04.2017 № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

До Комісії 05.05.2017 надійшла заява Цирулевської М.В. про допуск до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням Комісії від 25.09.2017 № 48/дс-17 Цирулевську М.В. допущено до участі в доборі та складення відбіркового іспиту як особу, яка не має трирічного стажу роботи на посаді помічника судді.

Рішенням Комісії від 12.06.2018 № 265/дс-18 Цирулевську М.В. визнано такою, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 01.08.2023 № 45/зп-23 продовжено термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального, адміністративного, господарського судів, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в цьому конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів, та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

До Комісії 05.10.2023 надійшла заява Цирулевської М.В. про допуск до участі в оголошеному конкурсі як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону, перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ заяву Цирулевської М.В. передано на розгляд члену Комісії Омельяну О.С.

Рішенням Комісії від 01.12.2023 № 10/дс-23 Цирулевську М.В. допущено до участі в конкурсі.

Рішенням Комісії від 19.12.2023 № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Баришівського районного суду Київської області, в якому Цирулевська М.В. займає переможну позицію.

Комісією 27.02.2024 розпочато співбесіду з Цирулевською М.В. Засідання Комісії 27.02.2024 було відкладено та запропоновано кандидату надати пояснення стосовно доходів близьких осіб та документів, що підтверджують обгрунтованість набутих нею і близькими особами активів. Комісією 26.03.2024 продовжено співбесіду.

Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Згідно з пунктом 58 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09.12.2023 № 3511-IX.

Частиною першою статті 69 Закону визначено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частинами першою та другою статті 795 Закону передбачено, що після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду. За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді.

Конкурс на зайняття вакантної посади судді завершується ухваленням Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про рекомендацію про призначення кандидатів суддями (частина п’ята статті 795 Закону).

Згідно з частиною шостою статті 795 Закону за результатами конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів рекомендації про призначення кандидатів суддями.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє в системі правосуддя України. Основною метою Комісії є формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

На етапах добору та конкурсу для призначення на посаду судді встановлюється відповідність кандидата передбаченим Конституцією України та Законом вимогам, зокрема критеріям доброчесності та професійної етики. Комісія має перевірити наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням кандидата на посаду судді. Ці заходи об’єднані метою забезпечити авторитет та довіру до судової влади, що формуються залежно від персонального складу осіб, які призначаються на посади суддів.

Під час співбесіди з кандидатом та дослідження досьє Комісією встановлено його належність до громадянства України, перевірено дотримання вікового та професійного цензу, а також надано оцінку документу про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до визначеного стандарту.

Комісією не отримано інформації про кандидата, яка б породжувала обґрунтовані сумніви в незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні етичних норм, у бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів його сім’ї задекларованим доходам.

Отже, за результатами проведеної з Цирулевською М.В. співбесіди Комісія дійшла висновку про її відповідність вимогам до кандидата, передбаченим Конституцією України та Законом, що є підставою для ухвалення рішення про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді Баришівського районного суду Київської області.

Керуючись статтями 69, 795, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України двома голосами «ЗА» та одним голосом «ПРОТИ»

вирішила:

рекомендувати призначити Цирулевську Марину Володимирівну на посаду судді Баришівського районного суду Київської області.

Головуючий                                                                         Роман САБОДАШ («ЗА»)

Члени Комісії:                                                                     Олексій ОМЕЛЬЯН («ПРОТИ»)

                                                                                                 Андрій ПАСІЧНИК («ЗА»)