X

Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Цебриком Любомиром Васильовичем

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.03.2024
342/дс-24
Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Цебриком Любомиром Васильовичем

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Романа САБОДАША,

членів Комісії: Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач), Андрія ПАСІЧНИКА,

провівши співбесіду з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Цебриком Любомиром Васильовичем,

встановила:

Цебрик Любомир Васильович, дата народження – ________, громадянин України.

У 2004 році Цебрик Л.В. закінчив Ужгородський державний інститут економіки, інформатики і права, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліст з правознавства.

Стаж професійної діяльності у сфері права становить більше п’яти років.

Відповідно до державного сертифіката УМД № 00208936 Цебрик Л.В. володіє державною мовою на рівні вільного володіння другого ступеня.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.04.2017 № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

До Комісії 25.05.2017 надійшла заява Цебрика Л.В.  про допуск до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням Комісії від 25.09.2017 № 48/дс-17 Цебрика Л.В. допущено до участі в доборі без складення відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки як особу, яка відповідає пункту 29 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Рішенням Комісії від 12.06.2018 № 265/дс-18 Цебрика Л.В. визнано таким, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 24.06.2019 № 107/зп-19 Цебрика Л.В. допущено до складання кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного рішенням Комісії від 03.04.2018.

Рішенням Комісії від 01.08.2023 № 45/зп-23 продовжено термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального, адміністративного, господарського судів, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в цьому конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

До Комісії 17.10.2023 надійшла заява Цебрика Л.В. про допуск до участі в оголошеному конкурсі як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону, перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Рішенням Комісії від 01.12.2023 № 10/дс-23 Цебрика Л.В. допущено до участі у конкурсі.

Рішенням Комісії від 19.12.2023 № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області, в якому Цебрик Л.В. займає переможну позицію.

Комісією 14.03.2024 проведено співбесіду з Цебриком Л.В.

Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Згідно з пунктом 58 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09.12.2023 № 3511-IX.

Частиною першою статті 69 Закону визначено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частинами першою та другою статті 795 Закону передбачено, що після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду. За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді.

Конкурс на зайняття вакантної посади судді завершується ухваленням Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про рекомендацію про призначення кандидатів суддями (частина п’ята статті 795 Закону).

Під час співбесіди з кандидатом та дослідження досьє Комісією встановлено його належність до громадянства України, перевірено дотримання вікового та професійного цензу, а також надано оцінку документу про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до визначеного стандарту.

У засіданні Цебрику Л.В. роз’яснено права, в тому числі право на відвід, та запропоновано повідомити Комісії інформацію, яка, на його думку, є важливою для вирішення Комісією питання про надання йому рекомендації.

Цебриком Л.В. відводів не заявлено, відповідної інформації не повідомлено.

На запитання Комісії про повноту і достовірність відображення в анкеті кандидата всієї трудової діяльності, кандидат на посаду судді повідомив, що в анкеті не відображено всю інформацію про трудову діяльність, зокрема про роботу юристом на Ужгородській птахофабриці та в дочірньому підприємстві «Посів-Закарпаття» приватного підприємства «Посів-Україна».

На запитання Комісії про розкриття кандидатом інформації стосовно причини приховування кандидатом цієї інформації кандидат повідомив, що вважав за необхідне відобразити в анкеті інформацію, яка стосується лише юридичного стажу кандидата. Комісія уточнила: чи не пов’язане приховування цієї інформації з тим, що стосовно кандидата під час його перебування на посаді директора підприємства складались протоколи про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 1632 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цебрик Л.В. підтвердив, що такий протокол складався, але відповідну справу про адміністративне правопорушення було закрито у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Крім того, Комісією встановлено, що Дисциплінарною палатою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області було розглянуто дисциплінарну справу стосовно адвоката Цебрика Л.В. За результатами розгляду Дисциплінарною палатою 10.01.2020 ухвалено рішення, в якому зазначено, що згідно зі скаргою ОСОБА_1, представника ОСОБА_2, адвокат Цебрик Л.В., діючи непрофесійно, не вивчивши всіх обставин справи, ввів суд в оману, оскільки його твердження не відповідали дійсності. Скаржниця зазначила, що адвокат Цебрик Л.В. звинуватив її у наданні суду завідомо неправдивих показань проти його підзахисного, чим порушив вимоги Правил адвокатської етики, та просила притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Як вказано у рішенні Дисциплінарної палати, технічним записом судового засідання підтверджено оголошення адвокатом Цебриком Л.В. заяви про надання ОСОБА_1 неправомірних показань у кримінальному провадженні. У зв’язку з цим Дисциплінарна палата визнала, що факт оголошення адвокатом Цебриком Л.В. такої заяви у судовому засіданні Апеляційного суду Закарпатської області підтверджено належними доказами, не прийняла до уваги заперечення адвоката, що він такої заяви не робив.

Дисциплінарна палата також визнала, що перед тим як оголосити заяву адвокат Цебрик Л.В., який отримав інформацію від свого підзахисного, не переконався в її достовірності шляхом спонукання свого клієнта надати належні, достатні і достовірні докази на підтвердження такої інформації. Оголосивши таку заяву в судовому засіданні, адвокат припустився висловлювань, що принижують честь і гідність ОСОБА_1 як учасника процесу.

З огляду на норми статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (обов’язок адвоката дотримуватися присяги адвоката та правил адвокатської етики), статті 7 Правил адвокатської етики (обов’язок адвоката сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, заборона адвокату вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або Правилам адвокатської етики), статті 12 Правил адвокатської етики (обов’язок адвоката всією своєю діяльністю стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві), статті 25 Правил адвокатської етики (заборона адвокату використовувати  при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків), статті 43 Правил адвокатської етики (заборона виявляти неповагу до суду, робити свідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин справи, посилатися в суді на завідомо неправдиві або завідомо викривлені фактичні обставини справи), статті 45 Правил адвокатської етики (заборона повідомлення сторонам та іншим учасникам судового провадження свідомо неправдивої інформації стосовно фактичних обставин справи), статті 46 Правил адвокатської етики (обов’язок адвоката бути стриманим і коректним) дії адвоката Цебрика Л.В., а саме оголошення 20.04.2017 у судовому засіданні Апеляційного суду Закарпатської області заяви про надання ОСОБА_1 неправдивих показань у кримінальному провадженні з тих мотивів, що вона отримує від керівника ТОВ «Омега-Транс-УА» грошові кошти на лікування свого чоловіка, у зв’язку з чим готова робити будь-що, є невиконанням встановленого законом професійного обов’язку адвоката. В рішенні Дисциплінарної палати від 10.01.2020 зазначено, що за наведених обставин Дисциплінарна палата доходить висновку, що дії адвоката Цебрика Л.В., а саме оголошення вказаної заяви, є дисциплінарним проступком. Однак у зв’язку зі спливом строку притягнення до дисциплінарної відповідальності дисциплінарну справу було закрито.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє в системі правосуддя України. Основною метою Комісії є формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

На етапах добору та конкурсу для призначення на посаду судді встановлюється відповідність кандидата передбаченим Конституцією України та Законом вимогам, зокрема критеріям доброчесності та професійної етики. Комісія має перевірити наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням кандидата на посаду судді. Ці заходи об’єднані метою забезпечити авторитет та довіру до судової влади, що формуються залежно від персонального складу осіб, які призначаються на посади суддів.

Згідно з підпунктом 1 пункту 3.5 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02.11.2016 № 141/зп-16 (зі змінами) кандидат для участі у конкурсі зобов’язаний подати анкету кандидата на посаду судді згідно з додатком 4.

В анкеті кандидат на посаду судді зобов’язаний зазначити, зокрема, відомості про трудову діяльність та вказати, чи притягувався він до адміністративної відповідальності.

Подані анкети кандидата на посаду судді від 15.05.2017 та від 14.10.2023 засвідчено особистим підписом Цебрика Л.В., яким підтверджено, що всі вказані в анкеті дані є правдивими і точними, повними і достовірними. Кандидат своїм підписом також засвідчив, що надання ним недостовірної (неповної) інформації, яка може свідчити про його недоброчесність, може мати наслідком відмову у допуску до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді або непідтвердження його здатності здійснювати правосуддя у відповідному судді.

Неповідомлення в анкетах кандидата на посаду судді місцевого суду від 15.05.2017 та від 14.10.2023 відомостей про роботу на посадах юриста Ужгородської птахофабрики, керівника дочірнього підприємства «Посів-Закарпаття» приватного підприємства «Посів-Україна» та про розгляд судами справ про притягнення Цебрика Л.В. до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з виконанням посадових обов’язків керівника у вказаному підприємстві (справи № 308/15865/14-п, № 308/637/15-п), якщо такі факти мали місце і про них очевидно було відомо кандидату, свідчить про прояв ним недоброчесної поведінки, а саме про його намір приховати вказані обставини задля уникнення їхньої оцінки Комісією.

При оцінці вказаних обставин Комісія керується законодавством України та бере до уваги підходи, сформовані релевантною практикою Верховного Суду.

Комісією враховано також те, що Дисциплінарною палатою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області поведінка адвоката Цебрика Л.В. визнана такою, що суперечить приписам Правил адвокатської етики, а отже є невиконанням встановленого законом професійного обов’язку адвоката, а його дії кваліфіковано як дисциплінарний проступок.

Такі факти вказують на те, що поведінка Цебрика Л.В. не відповідає критеріям, що висуваються до особи, яка претендує обійняти посаду судді.

За результатами вивчення суддівського досьє та співбесіди з Цебриком Л.В. отримано інформацію про кандидата, яка породжує обґрунтовані сумніви в чесності, неупередженості, сумлінності кандидата, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті.

Згідно з частиною третьою статті 795 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює вмотивоване рішення про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді у разі наявності обґрунтованого сумніву щодо його відповідності критеріям доброчесності чи професійної етики.

Комісія дійшла висновку про невідповідність Цебрика Л.В. вимогам до кандидата, передбаченим Конституцією України та Законом, що є підставою для ухвалення рішення про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області.

Ураховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити у внесенні рекомендації Вищій раді правосуддя про призначення Цебрика Любомира Васильовича на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області.

Головуючий                                                                                                Роман САБОДАШ

Члени Комісії:                                                                                          Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                    Андрій ПАСІЧНИК