X

Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Ігольніковою Маргаритою Олегівною

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.03.2024
343/дс-24
Про проведення співбесіди з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, Ігольніковою Маргаритою Олегівною

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Сабодаша Р.Б.,

членів Комісії: Омельяна О.С., Пасічника А.В. (доповідач),

провівши співбесіду з переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, Ігольніковою Маргаритою Олегівною,

встановила:

Стислий виклад інформації про кандидата.

Ігольнікова Маргарита Олегівна ____ року народження, громадянка України.

Освіта вища, у 2008 році закінчила Академію митної служби України за спеціальністю «Правознавство».

Стаж професійної діяльності у сфері права становить понад п’ять років.

Інформація про етапи конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

До Комісії 12 травня 2017 року надійшла заява Ігольнікової М.О. про допуск до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Рішенням Комісії від 27 вересня 2017 року № 233/дс-17 Ігольнікову М.О. допущено до участі в доборі та складення відбіркового іспиту як особу, яка не має трирічного стажу роботи на посаді помічника судді.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 254/дс-18 Ігольнікову М.О. визнано такою, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) вимогам до кандидата на посаду судді.

Рішенням Комісії від 01 серпня 2023 року № 45/зп-23 продовжено термін дії результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого загального, адміністративного, господарського судів, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів, та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

До Комісії 12 жовтня 2023 року надійшла заява Ігольнікової М.О. про допуск до участі в оголошеному конкурсі як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону, перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ заяву Ігольнікової М.О. передано на розгляд члену Комісії Пасічнику А.В.

Рішенням Комісії від 01 грудня 2023 року № 10/дс-23 Ігольнікову М.О. допущено до участі в оголошеному рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23 конкурсі.

Рішенням Комісії від 19 грудня 2023 року № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії рейтинг учасників конкурсу на посади суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у якому Ігольнікова М.О. займає переможну позицію.

Комісією 14 березня 2024 року проведено співбесіду з Ігольніковою М.О.

Джерела права та їх застосування.

Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Згідно з пунктом 58 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX.

Частиною першою статті 79-5 Закону передбачено, що після визначення переможця конкурсу Комісія на своєму засіданні проводить з ним співбесіду.

Відповідно до частини другої статті 79-5 Закону за результатами співбесіди Комісія ухвалює, зокрема, рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді.

Згідно з частиною п’ятою статті 79-5 Закону конкурс на зайняття вакантної посади судді завершується ухваленням Комісією рішення про рекомендацію про призначення кандидатів суддями або про рекомендацію про переведення суддів.

Висновок Комісії за результатами проведеної співбесіди.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє в системі правосуддя України, основною метою якого є формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

На етапах призначення на посаду судді, визначених Законом, встановлюється відповідність кандидата передбаченим Конституцією України та Законом вимогам, зокрема критеріям доброчесності та професійної етики. Комісія має перевірити наявність інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку із призначенням кандидата на посаду судді. Ці заходи об’єднані метою забезпечити авторитет та довіру до судової влади, які формуються залежно від персонального складу осіб, що призначаються на посади суддів.

Під час співбесіди з кандидатом та дослідження досьє Комісією встановлено його належність до громадянства України, перевірено дотримання вікового та професійного цензу, а також надано оцінку документу про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до визначеного стандарту.

Комісією не отримано інформації про кандидата, яка б породжувала обґрунтовані сумніви в незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів сім’ї задекларованим доходам.

Отже, за результатами проведеної з Ігольніковою М.О. співбесіди Комісія дійшла висновку про її відповідність вимогам до кандидата, передбаченим Конституцією України та Законом, що є підставою для ухвалення рішення про внесення рекомендації про призначення кандидата на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Керуючись статтями 69, 79-5, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України двома голосами «ЗА» та одним голосом «ПРОТИ»

вирішила:

рекомендувати призначити Ігольнікову Маргариту Олегівну на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

 

 

Головуючий                                                                                          Р.Б. Сабодаш («ПРОТИ»)

Члени Комісії:                                                                                       О.С. Омельян («ЗА»)

                                                                                                                А.В. Пасічник («ЗА»)