X

Про проведення співбесіди з Давиденко Оксаною Віталіївною, переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
04.04.2024
412/дс-24
Про проведення співбесіди з Давиденко Оксаною Віталіївною, переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Романа САБОДАША (доповідач),

членів Комісії: Андрія ПАСІЧНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА,

за участю кандидата на посаду судді: Оксани ДАВИДЕНКО,

провівши співбесіду з Давиденко Оксаною Віталіївною, переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 95/зп-23,

встановила:

І. Правові підстави проведення співбесіди із кандидатом на посаду судді

 1. Відповідно до частини третьої статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.
 2. Частиною першою статті 70 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що добір на посаду судді місцевого суду здійснюється в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі етапи: 1) оголошення добору на посаду судді; 2) подання особами, які виявили намір стати суддею, заяви та документів для участі у доборі на посаду судді; 3) допуск до участі у доборі на посаду судді; 4) складання кваліфікаційного іспиту; 5) проведення спеціальної перевірки, передбаченої цим Законом; 6) проведення перевірки особистих морально-психологічних якостей кандидатів на посаду судді (у разі визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України такої необхідності); 7) затвердження рейтингу кандидатів на посаду судді; 8) зарахування кандидатів на посаду судді до резерву на зайняття вакантних посад суддів.
 3. Приписами частини першої статті 79 Закону передбачено, що конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, з дотриманням вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
 4. Відповідно до частини першої статті 795 Закону після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить з ним співбесіду.
 5. За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про рекомендацію або про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді (частина друга статті 795 Закону).
 6. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09.12.2023 № 3511-IX, який набрав чинності 30.12.2023, розділ ХІІ Закону доповнено пунктом 58, відповідно до абзацу першого якого Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри».

ІІ. Стислий виклад інформації про кандидата на посаду судді.

 1. Загальні відомості про Давиденко Оксану Віталіївну:
  1. Рік народження: ____.
  2. Громадянство: громадянка України.
  3. Вища юридична освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, диплом спеціаліста КВ № 10460456 від 20.06.2001, спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліст права.
  4. Стаж професійної діяльності у сфері права: становить більше 5 років, про що свідчить наявна в матеріалах досьє належним чином засвідчена копія трудової книжки серії АС № 496608.
  5. Рівень володіння державною мовою: вільне володіння першого ступеня (державний сертифікат УМД № 00072385 від 10.12.2021).

ІІІ. Проходження добору кандидатів на посаду судді місцевого суду

 1. Рішенням Комісії від 03.04.2017 № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів (далі – добір) та затверджено умови подання документів та допуску до добору і відбіркового іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду.
 2. Давиденко О.В. 19.05.2017 подано документи, за результатами дослідження яких рішенням Комісії від 28.09.2017 № 348/дс-17 її допущено до участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та складення відбіркового іспиту.
 3. Рішенням Комісії від 03.11.2017 № 117/зп-17 встановлено прохідний бал з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад – 115, визначено декодовані результати складеного 31.10.2017 анонімного тестування для перевірки рівня володіння державною мовою на стадії складення відбіркового іспиту та анонімного тестування для перевірки рівня загальних теоретичних знань у сфері права на стадії відбіркового іспиту у межах процедури добору. За результатами анонімних тестувань Давиденко О.В. набрала 118 балів.
 4. Давиденко О.В. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей кандидата на посаду судді під відбіркового іспиту в межах процедури добору, за результатами якого складено висновок та визначено рівень особистих морально-психологічних якостей.
 5. Рішенням Комісії від 06.12.2017 № 126/зп-17 затверджено результати анонімного тестування для перевірки рівня особистих морально-психологічних якостей на стадії відбіркового іспиту у межах процедури добору та затверджено перелік кандидатів, які успішно його пройшли. До цього списку увійшла Давиденко О.В.
 6. Рішенням Комісії від 06.12.2017 № 127/зп-17 Давиденко О.В. допущено до наступного етапу оголошеного Комісією 03.04.2017 добору як особу, що успішно склала відбірковий іспит.
 7. Комісією проведено спеціальну перевірку кандидата на посаду судді місцевого суду.
 8. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про встановлення розбіжностей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Давиденко О.В. як кандидатом на посаду судді.
 9. Комісією запропоновано Давиденко О.В. надати відповідні пояснення, остання скористалась своїм правом, надавши письмові пояснення щодо наявних у декларації розбіжностей, які Комісією взято до уваги.
 10. Рішенням Комісії від 06.03.2018 № 49/дс-18 Давиденко О.В. визнано такою, що за результатами спеціальної перевірки відповідає установленим Законом вимогам до кандидата на посаду судді.
 11. Рішенням Комісії від 07.03.2018 № 46/зп-18 Давиденко О.В. направлено до Національної школи суддів України для проходження спеціальної підготовки протягом трьох місяців.
 12. Давиденко О.В. успішно виконала програму спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. Матеріали щодо неї було надіслано до Комісії для подальшого складення кваліфікаційного іспиту.
 13. Рішенням Комісії від 08.10.2018 № 220/зп-18 призначено кваліфікаційний іспит у межах процедури добору та визначено черговість етапів його проведення.
 14. Рішенням Комісії від 19.04.2019 № 54/зп-19 затверджено декодовані результати письмового анонімного тестування та анонімного письмового практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду, зокрема Давиденко О.В.
 15. Рішенням Комісії від 01.08.2023 № 45/зп-23 затверджено резерв кандидатів на заміщення вакантних посад суддів місцевого загального суду. У рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду Давиденко О.В. посіла 292 місце.
 16. Рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23 оголошено конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів. Встановлено загальний порядок та строки подання кандидатами заяв та документів для участі в конкурсі, затверджено умови проведення конкурсу та визначено, що питання допуску до участі в конкурсі вирішується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.
 17. 12.10.2023 до Комісії надійшла заява Давиденко О.В. про допуск її до участі в оголошеному конкурсі як особи, яка відповідає вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», перебуває у резерві на заміщення вакантних посад суддів та не займає суддівської посади, з документами згідно з визначеним Комісією переліком.
 18. Рішенням Комісії від 01.12.2023 № 10/дс-23 Давиденко О.В. допущено до участі в конкурсі на заміщення вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів.
 19. Рішенням Комісії від 19.12.2023 № 177/зп-23 затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14.09.2023 № 95/зп-23. Зокрема, визначено рейтинг кандидатів на посаду судді Варвинського районного суду Чернігівської області, в якому Давиденко О.В. зайняла переможне місце.

IV. Проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді.

 1. Співбесіди з Давиденко О.В. Комісією проведено 14.02.2024 та 04.04.2024.
 2. Після проголошення доповіді за результатами дослідження досьє кандидату на посаду судді Давиденко О.В. надано можливість доповнити, уточнити чи спростувати озвучену інформацію.
 3. Члени Комісії послідовно обговорили з Давиденко О.В. обставини, які можуть свідчити про невідповідність кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності.
 4. Під час співбесіди Давиденко О.В. 14.02.2024 на запитання членів Комісії щодо автомобілів, якими володіє, Давиденко О.В. повідомила, що володіє виключно автомобілем Mercedes Benz, модель Е250CGI (НОМЕР_1). На уточнююче запитання Комісії, чи перебували інші транспортні засоби в її власності чи користуванні у 2022 році, кандидатка не заперечила.
 5. Комісія визнає непереконливими такі пояснення кандидатки з огляду на те, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 52022607 від 13.02.2024 Давиденко О.В. видала дві довіреності: довіреність, посвідчену Гордійчуком В.І., приватним нотаріусом Дубенського районного нотаріального округу Вінницької області, реєстраційний номер 54077407, ОСОБА_1 на транспортний засіб (тип транспортного засобу: автомобіль легковий, серійний номер: НОМЕР_2, марка Porsche, модель Cayenne) та довіреність, посвідчену Петутіною Ю.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстраційний номер 54332648 від 15.09.2022, ОСОБА_2 на представництво інтересів з усіх без винятку питань, пов’язаних з державною реєстрацією автомобіля марки Porsche Cayenne (НОМЕР_2). Отже, у Комісії є підстави вважати, що кандидатка володіла у 2022 році зазначеним транспортним засобом.
 6. Під час співбесіди 14.02.2024 Давиденко О.В. пояснила:
  1. Автомобіль марки Porsche, модель Cayenne (НОМЕР_2), бачила один раз. Людина, яка його привезла, займається ремонтом до цього часу, автомобіль перебуває на станції. Угода про придбання цього автомобіля укладена в усній формі, відповідно до якої сплатити кошти кандидатка повинна після того, як автомобіль буде відремонтовано.
  2. Стосовно підстав надання довіреностей, що ідентифікує її як власницю автомобіля, зазначила, що фактично автомобіль їй не належить, кошти на його придбання не сплачувала, ним не користується. Довіреності були необхідні на випадок виникнення питань, пов’язаних з державною реєстрацією автомобіля.
  3. Питаннями, пов’язаними з митним оформленням транспортного засобу на території України не займалась, будь-якими документами, в тому числі договором купівлі-продажу, документами аукціону. не володіє.
 7. На підтвердження своєї позиції кандидатка надала нотаріально оформлену заяву ОСОБА_2, (_________, ІПН НОМЕР_3) від 20.02.2024, в якій зазначено, що він запропонував Давиденко Оксані Віталіївні придбати автомобіль марки Porsche, модель Cayenne (НОМЕР_2), на умовах, що він буде займатися всіма питаннями, пов’язаними з транспортуванням автомобіля на територію України та подальшим його ремонтом за власний рахунок. При цьому вони дійшли згоди, що після ремонту вказаного автомобіля, якщо влаштує його вартість, Давиденко О.В. зможе його придбати. Після досягнення домовленостей та доставки автомобіля до порту Литви компанією, яка займалась придбанням та транспортуванням автомобіля, були оформлені документи на Давиденко О.В. для подальшого транспортування на територію України. В кінці заяви зазначається, що Давиденко О.В. відмовилася від придбання автомобіля з причини не виконання ремонтних робіт.
 8. Комісія вважає, що така інформація не є переконливою з огляду на копії документів, а саме: Forward export agreement, invoice № 84184, date of statement 03.01.2022, де покупцем автомобіля марки Porsche модель Cayenne (НОМЕР_2) вказано Давиденко О.В, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та МД-2 від 27.07.2022, де особою, відповідальною за фінансове врегулювання, зазначена Давиденко О.В., яка здійснювала оплату згідно з нарахованими платежами: мито (121), акцизний збір на транспортні засоби (185), податок на додану вартість (128).
 9. Комісія зважає на:
  1. Згідно з установленими правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України (пункт 3 наказу Державної митної служби України від 17.11.2005 № 1118 ), транспортний засіб для здійснення митного контролю та митного оформлення може бути пред’явлений митному органу як власником, так і уповноваженою особою.
  2. Відповідно до статті 293 Митного кодексу України особою, на яку покладається обов’язок зі сплати митних платежів, є декларант. Якщо декларування товарів здійснюється особою, уповноваженою на це декларантом, на таку особу покладається обов’язок зі сплати митних платежів солідарно з декларантом.
  3. Статтею 276 Митного кодексу України визначено, що платниками мита є особи, які ввозять товари на митну територію України чи вивозять їх з митної території України у порядку та на умовах, установлених цим Кодексом.
  4. Відповідно до статті 15 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їхні відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів згідно з ПКУ.
  5. Згідно з підпунктом 180.1.3 статті 180 ПКУ, для цілей оподаткування платником податку є будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України.
  6. Підпунктом 212.1.3 статті 212 ПКУ визначено, що платником акцизного податку є особа – суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.
 10. Отже, при здійсненні митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, митні платежі підлягають сплаті саме власником цих товарів - Давиденко О.В. Викладене свідчить, що автомобіль марки Porsche, модель Cayenne (НОМЕР_2), мав бути відображений у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік.
 11. Відповідно до частини третьої статті 79-5 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює вмотивоване рішення про відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді у разі наявності обґрунтованого сумніву щодо його відповідності критеріям доброчесності чи професійної етики.
 12. Кандидат на посаду судді відповідає критерію доброчесності, якщо відсутні обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата на посаду судді його попередньому статусу.
 13. На переконання Комісії, кандидат також має відповідати критеріям професійної етики, які визначаються відповідними правилами (наприклад, для науковця – Етичним кодексом ученого України, для адвоката – Правилами адвокатської етики, для прокурора – Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів, для державного службовця – Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування тощо). Поведінка кандидата на посаду судді має відповідати вимогам статей 1, 3, 18 Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ з’їздом суддів України 22.02.2013, в якому викладено високі вимоги до моральних якостей судді.
 14. Кандидат зобов’язаний дотримуватися правил професійної етики як у своєму професійному і повсякденному житті, так і під час співбесіди.
 15. Таким чином, встановлення відповідності кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності є однією з обов’язкових умов для зайняття цієї посади. На переконання Комісії, для висновку про невідповідність кандидата зазначеним критеріям достатньо є наявної інформації, яка з урахуванням наданих кандидатом пояснень та аргументів (що не сприйняті як переконливі) не спростовує уяву (сприйняття) Комісії про його відповідність цим критеріям.
 16. Зважаючи на викладене, у пунктах 31–40 цього рішення Комісія констатує наявність обґрунтованого сумніву у відповідності Давиденко Оксани Віталіївни високим стандартам доброчесності та професійної етики, які встановлюються для судді, а тому їй належить відмовити у внесенні подання з рекомендацією на призначення суддею.
 17. Керуючись статтями 69, 795, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити в наданні рекомендації про призначення Давиденко Оксани Віталіївни на посаду судді Варвинського районного суду Чернігівської області.

Головуючий                                                                                                 Роман САБОДАШ

Члени Комісії:                                                                                             Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                        Андрій ПАСІЧНИК