X

Про проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність судді Лисичанського міського суду Луганської області Коваленко Наталії Вікторівни займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
20.11.2023
14/ко-23
Про проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність судді Лисичанського міського суду Луганської області Коваленко Наталії Вікторівни займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Шевчук Г.М. (доповідач),

членів Комісії: Богоноса М.Б., Кобецької Н.Р.,

розглянувши питання про проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність судді Лисичанського міського суду Луганської області Коваленко Наталії Вікторівни займаній посаді,

встановила:

Стислий виклад інформації про кар’єру судді.

Указом Президента України «Про призначення суддів» від 24 вересня 2016 року № 410/2016 Коваленко Наталію Вікторівну призначено строком на п’ять років на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області.

Інформація про кваліфікаційне оцінювання судді.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Цим рішенням встановлено черговість етапів кваліфікаційного оцінювання, визначено графік проведення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання та призначено на 01 серпня 2018 року іспит для суддів місцевих судів (цивільна спеціалізація), у тому числі для Коваленко Н.В.

Рішенням Комісії від 18 жовтня 2018 року № 237/зп-18 визначено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит» та суддів, що допущені до другого етапу кваліфікаційного оцінювання. Відповідно до вказаного рішення Коваленко Н.В. допущена до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді – дослідження досьє та проведення співбесіди.

Коваленко Н.В. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ (закон набрав чинності 07 листопада 2019 року) повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинено.

01 червня 2023 року сформовано повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

З метою вирішення питання щодо продовження процедур оцінювання, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі рішення Комісії від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл справ між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стосовно осіб, п’ятирічний строк повноважень яких на посаді судді закінчився; осіб, призначених (обраних) на посаду судді та яких колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визнано такими, що відповідають займаній посаді судді, проте відповідне питання винесено на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі через надходження висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності; осіб, призначених (обраних) на посаду судді та стосовно яких накладено дисциплінарне стягнення, що передбачає проходження кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді; осіб, стосовно яких необхідно продовжити кваліфікаційне оцінювання на виконання судового рішення.

Згідно з протоколом повторного розподілу між членами Комісії від 25 липня 2023 року доповідачем у справі визначено члена Комісії – Шевчук Г.М.

На підставі викладеного вище процедура кваліфікаційного оцінювання стосовно Коваленко Н.В. продовжена з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди.

Співбесіду з Коваленко Н.В. призначено на 20 листопада 2023 року.

Джерела права та акти їх застосування.

Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Згідно з пунктом 1 глави 2 розділу ІІ Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі Положення) критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 5 глави 6 розділу II Положення встановлено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики – 250 балів, за критерієм доброчесності – 250 балів. Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання за всіма критеріями дорівнює 1000 балів.

За змістом підпункту 5.1 пункту 5 глави 6 розділу ІІ Положення критерії компетентності оцінюються так: професійна компетентність (за показниками, отриманими під час іспиту) 300 балів, з яких: рівень знань у сфері права 90 балів (підпункт 5.1.1.1); рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні  120 балів (підпункт 5.1.1.2); ефективність здійснення суддею правосуддя або фахова діяльність для кандидата на посаду судді 80 балів (підпункт 5.1.1.3); діяльність щодо підвищення фахового рівня 10 балів (підпункт 5.1.1.4); особиста компетентність 100 балів (підпункт 5.1.2); соціальна компетентність  100 балів (підпункт 5.1.3).

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Оцінювання відповідності судді за критерієм професійної компетентності.

Пунктом 1 глави 2 розділу II Положення передбачено, що відповідність судді критерію професійної компетентності оцінюється (встановлюється) за такими показниками: рівень знань у сфері права; рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні; ефективність здійснення правосуддя; діяльність щодо підвищення фахового рівня.

Згідно з абзацом шостим пункту 2 глави 2 розділу II Положення рівень знань у сфері права оцінюється на підставі результатів складення анонімного письмового тестування під час іспиту.

Абзацом тринадцятим пункту 3 глави 2 розділу II Положення передбачено, що рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні оцінюється на підставі результатів виконання практичного завдання під час іспиту.

За результатами складення анонімного письмового тестування суддя набрала 76,5 бала, а виконане нею практичне завдання оцінено у 79,5 бала.

За вказаними показниками суддя набрала 156 балів.

Ефективність здійснення правосуддя Комісією оцінено за результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, та проведеної співбесіди шляхом дослідження загальної кількості розглянутих суддею справ, кількості скасованих та змінених судових рішень, підстав скасування та/або зміни судових рішень, дотримання строків розгляду справ, судового навантаження порівняно з іншими суддями у відповідному суді, а також інших передбачених пунктом 4 глави 2 розділу II Положення та релевантних засобів встановлення цього показника.

У підсумку Комісія дійшла висновку, що ефективність здійснення правосуддя суддею Коваленко Н.В. необхідно оцінити в 45 балів.

Діяльність судді щодо підвищення фахового рівня Комісією оцінено за результатами оцінки інформації, яка міститься в суддівському досьє, та співбесіди шляхом дослідження даних про підготовку та підвищення кваліфікації судді впродовж перебування на посаді, участь у професійних заходах (дискусіях, круглих столах, конференціях тощо), а також інших передбачених пунктом 5 глави 2 розділу II Положення засобів встановлення цього показника, що можуть бути застосовні у конкретному випадку.

Комісія дійшла висновку, що показник діяльності судді щодо підвищення фахового рівня повинен бути оцінений у 2 бали.

Оцінювання відповідності судді за критерієм особистої компетентності.

Згідно з пунктом 6 глави 2 розділу II Положення відповідність судді критерію особистої компетентності визначається за показниками тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей такими, як когнітивні якості особистості, емотивні якості особистості, мотиваційно-вольові якості особистості, і оцінюються на підставі висновку про підсумки таких тестувань (у разі їх проведення), за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди.

Комісією встановлено, що Коваленко Н.В. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності. За критерієм особистої компетентності суддя здобула 63 бали.

Оцінювання відповідності судді за критерієм соціальної компетентності.

Відповідно до пункту 7 глави 2 розділу II Положення відповідність судді критерію соціальної компетентності визначається за показниками тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей такими, як комунікативність, організаторські здібності, управлінські властивості особистості, моральні риси особистості, чесність, порядність, розуміння і дотримання правил та норм, відсутність схильності до контрпродуктивних дій, дисциплінованість, і оцінюються на підставі висновку про підсумки таких тестувань (у разі їх проведення), за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди.

За результатами дослідження інформації, яка міститься в матеріалах суддівського досьє та співбесіди із суддею, ураховуючи вказані показники, Комісія вважає, що за критерієм соціальної компетентності суддя здобула 79 балів.

У підсумку за критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя Коваленко Н.В. набрала 345 балів.

Оцінювання відповідності судді за критерієм професійної етики та доброчесності.

Як це передбачено пунктами 8–9 глави 2 розділу II Положення, відповідність судді критерію професійної етики та доброчесності оцінюється (встановлюється) за такими показниками: відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам; відповідність поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; політична нейтральність; дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитет правосуддя; наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді; наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею; дотримання суддівської етики, наявність обставин, передбачених підпунктами 1, 2, 3, 5–12, 13, 15–19 частини першої статті 106 Закону, та інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію доброчесності.

Ці показники оцінюються за результатами співбесіди та дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, зокрема:

1) інформації, наданої центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, органом державного фінансового контролю в Україні, іншими органами державної влади;

2) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) результатів перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за наявності);

4) декларації родинних зв’язків судді та декларації доброчесності судді;

5) результатів регулярного оцінювання;

6) результатів перевірки декларації родинних зв’язків судді та декларації доброчесності судді (за наявності);

7) висновків або інформації Громадської ради доброчесності (за наявності);

8) іншої інформації, що включена до суддівського досьє.

Дослідивши інформацію, яка міститься в матеріалах суддівського досьє, Комісією не встановлено відомостей про невідповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, невідповідності кандидата вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, вимогам стосовно політичної нейтральності, недотримання Кодексу суддівської етики та наявності обставин, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5–12, 13, 15–19 частини першої статті 106 Закону. До дисциплінарної відповідальності суддя не притягувалася.

Відсутні також відомості щодо притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність та про наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення ним правосуддя.

Даних щодо невідповідності судді Коваленко Н.В. антикорупційному критерію Комісією не встановлено.

До Комісії 12 листопада 2023 року надійшло рішення ГРД від 12 листопада 2023 року про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації.

ГРД вважає, що зазначені в рішенні дані можуть бути підставою для висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики.

ГРД, зокрема, повідомлено таке.

1. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих суддею Коваленко Н.В. на виконання Закону України «Про запобігання корупції», зазначено квартиру загальною площею 69,8 кв.м, вартість якої становить 391 684 грн. Право власності на вказану квартиру набуто суддею 06 травня 2015 року, що підтверджується витягом із Державного реєстру речових прав. За даними з Державного реєстру фізичних осіб–платників податків, сукупна сума доходу судді та її чоловіка за період з 2001 до 2011 року становить 350 960 грн (без вирахування податків та коштів, необхідних на проживання). Згідно з поясненнями Коваленко Н.В. вона від батька отримала 488 016 грн. Таким чином, різниця між одержаними протягом 11 років доходами і видатками, зробленими у 2011 році, становить 111 331 грн, або 23 996 дол. США, що викликає обґрунтований сумнів щодо законності походження коштів на придбання квартири.

2. За даними декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих суддею, витягів з Єдиного державного реєстру транспортних засобів чоловік судді 11 вересня 2012 року придбав у власність автомобіль Volkswagen Polo 2012 року випуску за 119 060 грн (еквівалент 14 899 дол. США за середньорічним курсом на 2012 рік). За даними Державного реєстру фізичних осіб–платників податків, сукупний оподатковуваний дохід сім’ї Коваленко Н.В. за 2012 рік становив 127 301 грн, або 15 930 дол. США (за середньорічним курсом). Різниця між одержаними протягом 2012 року доходами і здійсненими видатками становить 8 241,4 грн, або 1 034,34 дол. США (за середньорічним курсом).

3. За даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, суддею задекларовано грошові активи у вигляді готівкових коштів на загальну суму 40 000 дол. США (еквівалент 1 022 052 грн за середньорічним курсом на 2016 рік): по 20 000 дол. США як власність судді та її чоловіка відповідно. Походження джерел, задекларованих суддею грошових активів, потребують пояснень.

4. Дочка судді ____ року народження у 2019 році набула у власність автомобіль Volkswagen Golf 2012 року випуску вартістю 42 000 грн. Викликає певний сумнів той факт, що авто було відремонтоване (імовірно, коштом сім’ї судді) і лише після цього було укладено договір купівлі-продажу. Як і викликає сумнів факт придбання сім’єю судді авто з такими суттєвими поломками.

5. Батько судді є громадянином російської федерації. Паспорт, виданий 25 вересня 2003 року. Посвідка на постійне проживання, видана 28 листопада 2013 року. Проживає у м. Ялта.

6. Сама суддя протягом 2016–2017 років разом із чоловіком та дочкою періодично відвідували російську федерацію. За даними системи «Аркан», востаннє суддя відвідувала російську федерацію у жовтні – листопаді 2019 року.

7. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 та 2017 роки суддя зазначила, що мала право безоплатного користування житловим будинком, який на праві власності належить ОСОБА_1. Указана особа не є близькою особою судді або членів її сім’ї.

За даними порталу Судової влади України про стан розгляду справ, у 2019 році ОСОБА_1 зверталася до Лисичанського міського суду Луганської області із цивільним позовом.

8. У 2017 році чоловік судді отримав посвідчення адвоката у Раді адвокатів Закарпатської області, хоча вся його професійна діяльність та особисте життя пов’язані з Харковом.

Комісією 20 листопада 2023 року проведено співбесіду із суддею Лисичанського міського суду Луганської області Коваленко Н.В., на якій обговорено питання, що виникли під час дослідження суддівського досьє, зокрема, щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, а також надану ГРД інформацію стосовно судді.

Стосовно інформації ГРД суддя Коваленко Н.В. надала такі пояснення.

Фактично видатки на придбання нерухомості вона здійснила у 2011 році до призначення її на посаду судді на підставі договору інвестування № 63-С-20, згідно з яким і зазначила вартість набутого майна. Кошти на придбання квартири їй надав батько, який багато років працював на півночі російської федерації у нафтовій компанії «РН-Пурнефтегаз» та мав акції цієї компанії, які на даний час вже продано.

Крім того, батько забезпечив її відповідними заощадженнями, задекларованими у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

На підтвердження вказаного суддя Коваленко Н.В. надала скановані копії квитанцій про сплату за вказаним договором на суму 376 684,4 грн від 29 грудня 2011 року та на суму 14 995,5 грн від 12 березня 2015 року, квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій від 2, 3 та 8 грудня 2011 року, згідно з якими вона здійснила обмін російських рублів на долари США на загальну суму 14 300 дол. США (за середньорічним курсом гривні на 2011 рік – еквівалент 113 936 грн) та квитанцій на загальну суму 85 000 руб., що за середньорічним курсом гривні на 2011 рік становить еквівалент 23 120 грн, довідки про погодження поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування, акта прийому-передачі квартири, свідоцтва на право власності, копії депозитних договорів від 19 січня 2009 року, 23 березня 2009 року та 23 березня 2011 року, укладених між Акціонерним комерційним ощадним банком російської федерації та ОСОБА_2 щодо відкриття депозиту, рахунка Ощадбанку росії та першої сторінки договору купівлі-продажу від 05 листопада 2009 року реєстр. № 3183, згідно з яким батько судді ОСОБА_2 набув у власність квартиру у м. Ялта.

Проте,  як  зауважила  суддя  Коваленко  Н.В.,  сам  договір  інвестування № 63-С-20, а також деякі документи, які б підтверджували точні суми інвестованих нею в придбання квартири грошових коштів батька, відтоді не збереглися.

Крім того, суддя пояснила, що батько її чоловіка ОСОБА_3 також надавав грошові кошти для формування активів її сім’ї. Він працював водієм автобуса: здійснював перевезення товарів на замовлення фізичної особи – підприємця із ринку м. Одеса на ринок м. Харкова. У зв’язку із тим, що працював неофіційно за даними  Державного  реєстру  фізичних  осіб–платників податків протягом 1998 – 2010 років він одержав сумарний дохід у розмірі лише 37 196 грн, а дані про його доходи у 2011 – 2018 роках взагалі в реєстрі відсутні.

У своїх поясненнях щодо походження коштів на придбання чоловіком автомобіля Volkswagen Polo 2012 року випуску суддя Коваленко Н.В. пояснила, що з 2002 року її чоловік працював в органах прокуратури. У 2002 році батьки чоловіка придбали йому ВАЗ 2110. Цей автомобіль було продано, натомість придбано інший – Chevrolet Aveo, 2010 року випуску, який також продано. Кошти із заробітної плати чоловіка і кошти від продажу попередніх автомобілів були фінансовим джерелом для придбання Volkswagen Polo, який є автомобілем середнього класу.

Стосовно придбання у 2019 році автомобіля Volkswagen Golf 2012 року випуску для дочки суддя пояснила, що автомобіль був придбаний після ДТП з пошкодженим двигуном, коробкою передач та ходовою. Власними зусиллями проведено відновлювальний ремонт на суму близько 5 тис. дол. США, узятих із сімейних заощаджень. Після експертної оцінки вартості автомобіля його було придбано за 42 000 грн на підставі договору купівлі-продажу.

Стосовно російського громадянства свого батька під час співбесіди суддя повідомила, що у 1988 році її батько, ІНФОРМАЦІЯ_1 за народженням, поїхав на заробітки до Ямало-Ненецького автономного округу російської федерації. У 2003 році з метою більш вигідного працевлаштування та отримання заробітків він набув громадянство цієї країни. У 2013 році повернувся до м. Ялта, яка на той момент ще не була тимчасово окупованою росією частиною території України, де зараз і мешкає. Батько підтримує зв’язок із матір’ю судді.  Суддя Коваленко Н.В. зазначила, що після 24 лютого 2022 року з батьком не спілкується та не має жодного впливу з його сторони.

Своє перебування, а також перебування членів своєї сім’ї на території російської федерації суддя пояснила тим, що воно переважно збігалося зі святковими та неробочими днями в Україні. Метою цих поїздок було відвідування близьких осіб (сестра чоловіка, тітки чоловіка судді). Востаннє вона перебувала на території російської федерації у жовтні – листопаді 2019 року. На сьогодні спілкування з родичами звелося лише до привітань зі святами.

Стосовно права безоплатного користування житловим будинком, який на праві власності належить ОСОБА_1, яка не є близькою особою судді або членів її сім’ї, суддя пояснила, що після призначення у 2016 році її на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області виникла необхідність у пошуку місця проживання у м. Лисичанськ, яке на той час було прифронтовим містом. Ця обставина вкрай ускладнювала пошук житла, оскільки житло здавалося в оренду подобово, або ж не здавалося взагалі. Варіант безкоштовного проживання у своєму дачному будиночку їй запропонувала літня жінка ОСОБА_1 в обмін на догляд та утримання цього будинку, опалювання його в зимовий період та сплату відповідних комунальних послуг. Письмовий договір оренди будинку власниця укласти відмовилася, оскільки мала пересторогу щодо ймовірної необхідності сплати нею податкових платежів.

ОСОБА_1 дійсно зверталася із позовом до Лисичанського міського суду Луганської області, однак у той період коли суддя перебувала ІНФОРМАЦІЯ_2 і жодної участі у розгляді її справи в суді не брала. Більш того, у задоволенні позову ОСОБА_1 було відмовлено.

Мотиви отримання посвідчення адвоката своїм чоловіком у Раді адвокатів Закарпатської області, суддя пояснила тим, що у 2017 році в Харкові утворилася черга на отримання свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю, а в Закарпатській області такої черги не було.

Оцінюючи вказані обставини, Комісія враховує, що відповідно до Кодексу суддівської етики, суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя має докладати всіх зусиль для того, щоб, на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини, його поведінка була бездоганною.

У межах процедури кваліфікаційного оцінювання з урахуванням мети і завдань його проведення може виникнути обґрунтований сумнів, який для обізнаного та розсудливого спостерігача вказує на наявність показника, що свідчить про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності. При цьому під терміном «розсудливий спостерігач» для цілей кваліфікаційного оцінювання необхідно розуміти людину, чиї уявлення, стандарти поведінки та відповідальності відповідають тим, які зазвичай прийняті серед звичайних людей у нашому суспільстві.

У випадку виникнення такого сумніву обов’язком (повноваженням) Комісії є з’ясування й оцінка всіх аспектів життя і діяльності судді не лише професійного характеру, але й морально-етичного. Комісія з огляду на свій правовий статус повинна визначити, чи відповідає поведінка судді/кандидата на посаду судді основоположним принципам її регламентації, високі стандарти якої визначено, зокрема, у Бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року (схвалені резолюцією Економічної та соціальної ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23), а також у Кодексі суддівської етики.

Обґрунтований сумнів вважається таким, що виник у тому числі й з моменту надання Громадською радою доброчесності висновку про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності або інформації стосовно судді.

І хоча Комісія вважає себе зобов’язаною вжити заходів до перевірки обставин, які стали підставою для надання висновку (інформації) ГРД, суддя повинен брати активну участь у спростуванні такого обґрунтованого сумніву. Використання чітких та переконливих доказів має розсіяти обґрунтований сумнів у наявності індикатора (показника), що може свідчити про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності. При цьому під стандартом доказування «чітких та переконливих доказів». Комісією для цілей кваліфікаційного оцінювання розуміється докази, які залишають у обізнаного та розсудливого стороннього спостерігача тверду віру або переконання в тому, що є висока ймовірність того, що фактичні твердження судді є правдою.

Неможливість судді спростовувати існування обставин, що можуть свідчити про його невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності лише свідчить про те, що факти, які підтверджують наявність обґрунтованих сумнівів, мають бути надалі оцінені Комісією через їх вплив на авторитет судової влади та врахування суддею необхідності його зберегти за тих чи інших обставин.

З огляду на викладене Комісія має виключити наявність будь-яких сумнівних фактів щодо поведінки судді не лише з точки зору вимог законодавства, але й з метою зміцнення переконання суспільства в чесності, незалежності, неупередженості та справедливості суддівського корпусу та з огляду на необхідність того, щоб, на думку розсудливої, законослухняної та проінформованої людини, поведінка та репутація судді були бездоганними (постанова Великої Палати Верховного Суду від 19 травня 2021 року у справі № 9901/124/19).

З матеріалів досьє Комісією встановлено, що Харківським окружним адміністративним судом проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо Коваленко Н.В. ____________ року народження, помічника судді відділу організації судового процесу та інформаційних технологій на час застосування положення Закону України «Про очищення влади».

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Коваленко Н.В. надсилалися до Основ’янської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, перевірялися відомості в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» Міністерства юстиції України на сайті «Очищення влади України».

За результатами розгляду запитів Основ’янською ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області з урахуванням письмових пояснень Коваленко Н.В. та підтверджувальних документів, зокрема, встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних Коваленко Н.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Відповідно до довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», на 11 лютого 2016 року встановлено, що до Коваленко Наталії Вікторівни не застосовуються заборони, визначені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Таким чином, за результатами перевірки обставин, викладених у рішенні ГРД, їх аналізу, взявши до уваги надані суддею Коваленко Н.В. пояснення, дослідивши матеріали суддівського досьє, Комісія не встановила фактів, які б свідчили про невідповідність судді Лисичанського міського суду Луганської області Коваленко Н.В. критеріям доброчесності та професійної етики.

Отже, досліджені матеріали суддівського досьє, співбесіда із суддею Коваленко Н.В. та надані нею пояснення, а також висновок про тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей дають підстави Комісії оцінити ці критерії в 355 балів.

Висновок Комісії за результатами розгляду справи.

Комісія, дослідивши досьє кандидата, заслухавши доповідача, надавши оцінку фактам, викладеним ГРД, та аргументам, наведеним Коваленко Н.В., дійшла висновку, що дані, виявлені Громадською радою доброчесності, які давали підстави для висновку про невідповідність судді Коваленко Н.В. критеріям доброчесності та професійної етики, не знайшли свого підтвердження під час процедури кваліфікаційного оцінювання.

За результатами дослідження суддівського досьє та проведеної співбесіди суддя Коваленко Н.В. у сукупності набрала 700 балів, що є достатнім для визнання її такою, що відповідає займаній посаді.

Таким чином, Комісія дійшла висновку про відповідність судді Лисичанського міського суду Луганської області Коваленко Н.В. займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83–86, 88, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Комісія

вирішила:

Визначити, що суддя Лисичанського міського суду Луганської області Коваленко Наталія Вікторівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 700 балів.

Визнати суддю Лисичанського міського суду Луганської області Коваленко Наталію Вікторівну такою, що відповідає займаній посаді.

Головуючий                                                                                                          Г.М. Шевчук

Члени Комісії:                                                                                                      М.Б. Богоніс

                                                                                                                              Н.Р. Кобецька