X

Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 30/ас-24 про відмову Салюку Петру Івановичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.04.2024
253/ас-24
Про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.03.2024 № 30/ас-24 про відмову Салюку Петру Івановичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА (доповідач), Людмили ВОЛКОВОЇ, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Андрія ПАСІЧНИКА, Сергія ЧУМАКА, Галини ШЕВЧУК,

розглянувши питання про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 30/ас-24 про відмову Салюку Петру Івановичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських прав – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – конкурс).

До Комісії із заявою про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернувся Салюк Петро Іванович.

Рішенням Комісії від 04 березня 2024 року № 30/ас-24 Салюку П.І. відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Це рішення мотивовано тим, що серед поданих Салюком П.І. документів відсутній витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», що не узгоджується з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус судів» (далі – Закон), Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції станом на день подання заяви) (далі – Положення) та Умов проведення конкурсу.

Не погодившись із зазначеним рішенням Комісії, Салюк П.І. 22 березня 2024 року звернувся із заявою про його перегляд. Обґрунтовуючи заяву, Салюк П.І. зазначає, що ним 27 грудня 2023 року подано заяву про допуск до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді в апеляційному суді. До цієї заяви долучено всі документи згідно з переліком, визначеним Законом, Положенням та Умовами проведення конкурсу, зокрема витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної  відповідальності  та  наявності  судимості»  від 15 листопада 2023 року № ВР-001761865.

На думку Салюка П.І., відсутність у переліку поданих ним документів витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» зумовлена збоєм у роботі вебсайту Комісії.

Ураховуючи викладене, Салюк П.І. просив переглянути рішення Комісії від 04 березня 2024 року № 30/ас-24, взяти до уваги наявність та подання ним витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», допустити його до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, як особу, яка відповідає вимогам пункту 1 частини першої статті 28 Закону.

Абзацом другим частини четвертої статті 101 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України може переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Відповідно до пункту 58.15 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23 зі змінами), Комісія у пленарному складі переглядає рішення, прийняте палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору.

Перевіривши обставини, викладені в заяві Салюка П.І., дослідивши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Відповідно до Умов проведення конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі у першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 затверджено оголошення про проведення конкурсу.

Пунктом 5 оголошення передбачено, що для участі у конкурсі кандидат на посаду судді має подати заяву згідно з додатком 3 до Положення, з якою необхідно надати, окрім інших перелічених документів, документи, що підтверджують відповідність кандидата на посаду судді вимогам статті 69 Закону.

Згідно з підпунктом 13 пункту 3.5.1 розділу III Положення документом, що підтверджує відповідність кандидата на посаду судді окремим вимогам статті 69 Закону, є, зокрема, витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

Отже, обов’язковою умовою для допуску до першого етапу конкурсу, а саме проходження кваліфікаційного оцінювання, є подання кандидатом повного переліку документів, одним із яких є витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

Комісією у складі колегії встановлено, що в пункті 11.4 електронної форми анкети кандидата на посаду судді Салюком П.І. зазначено про наявність витягу щодо несудимості, сформованого 15 листопада 2023 року.

Під час перевірки документів виявлено, що у шаблоні «Документ про несудимість» кандидатом Салюком П.І. завантажено сертифікат про рівень володіння державною мовою, а в шаблоні «Підписаний пакет документів» два екземпляри зазначеного сертифіката, тоді як витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» серед поданих документів відсутній.

До заяви про перегляд рішення Комісії від 04 березня 2024 року № 30/ас-24 Салюк П.І. надав витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований 15 листопада 2023 року, та знімок екрана (скриншот), на якому зображено перелік сканованих копій документів, зокрема і зазначений витяг.

У Комісії не виникає сумнівів у наявності в заявника витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» на день подання ним заяви про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання.

Однак Комісія зауважує, що відсутність такого витягу серед документів, долучених до заяви про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання, виключає можливість допуску особи до участі в цьому конкурсі, оскільки свідчить про їх невідповідність вимогами Закону і Положення.

Посилання Салюка П.І. на технічний збій у роботі вебсайту Комісії та як наслідок розміщення двох сертифікатів про рівень володіння державною мовою замість указаного витягу не підтвердилося.

Додатково Комісія зазначає, що відповідно до пункту 3.10 Положення заява та документи для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді подаються кандидатом в електронній формі через офіційний вебсайт Комісії шляхом заповнення відповідних форм, шаблонів, завантаження електронних документів або сканованих копій документів у вигляді файлів.

Комісія зауважує, що система подання документів в електронній формі містить, зокрема, шаблон: «Документ щодо несудимості», до якого завантажується витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Функціональні властивості системи давали можливість користувачу перевірити правильність заповнення та повноту розміщення усіх документів.

Крім того, абзацом четвертим пункту 3.10 Положення передбачено, що заяву та документи, які подаються для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді, кандидат підписує кваліфікованим електронним підписом, чим засвідчує їх достовірність.

Комісія звертає увагу, що перед підписанням заяви та документів функціональні властивості системи давали можливість заявнику перевірити повноту пакета документів та в разі виявлення недоліків виправити їх.

З огляду на наведене, Комісія доходить висновку, що причиною розміщення Салюком П.І. у шаблоні «Документ щодо несудимості» сертифіката про рівень володіння державною мовою стала його власна помилка.

Відтак Комісія у складі колегії, вирішуючи питання про допуск Салюка П.І до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, зробила обґрунтований висновок про подання ним документів без дотримання вимог Закону, Положення та Умов проведення конкурсу, що стало правомірною підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.

Керуючись статтею 92, 101  Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Салюку Петру Івановичу у задоволенні заяви про перегляд рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04 березня 2024 року № 30/ас-24 про відмову Салюку Петру Івановичу в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням  Вищої  кваліфікаційної  комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Головуючий                                                                                                  Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                              Михайло БОГОНІС

                                                                                                                      Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                      Ярослав ДУХ

                                                                                                                      Роман КИДИСЮК

                                                                                                                      Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                      Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                      Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                      Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                                      Cергій ЧУМАК

                                                                                                                      Галина ШЕВЧУК