X

Про надання рекомендацій щодо призначення кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних та місцевих господарських судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року № 153/зп-19 (Гресько О.Р.)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
01.10.2019
670/дс-19
Про надання рекомендацій щодо призначення кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних та місцевих господарських судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року № 153/зп-19 (Гресько О.Р.)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Гладія С.В.

членів Комісії: Бутенка В.І., Дроздова О.М., Заріцької А.О., Макарчука М.А., Мішина М.І., Остапця С.Л., Сіроша М.В., Солодкова А.А., Устименко В.Є., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про надання рекомендацій щодо призначення кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних та місцевих господарських судів у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року № 153/зп-19,

встановила:

Рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевих судів.

Частинами першою та восьмою статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) визначено, що Комісія проводить конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів відповідно до Закону та положення про проведення конкурсу.

Рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 затверджено Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді (далі - Положення).

Відповідно до пункту 2.4 розділу II Положення конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду проводиться на основі рейтингу, складеного за результатами кваліфікаційних іспитів у межах процедури добору суддів (для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резерву).

Рішенням Комісії від 15 травня 2019 року № 86/зп-19 визначено рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та зараховано кандидатів до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого адміністративного суду в межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного Комісією 03 квітня 2017 року. Зокрема, до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевого адміністративного суду зараховано Греська Олега Романовича, який за результатом кваліфікаційного іспиту набрав 194,5 бала та займає 1 (першу) позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду.

Рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року № 153/зп-19 оголошено конкурс на зайняття 54 вакантних посад суддів у місцевих адміністративних судах та 22 вакантних посад суддів у місцевих господарських судах для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих адміністративних судів та резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих господарських судів відповідно, та затверджено Умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих адміністративних та місцевих господарських судів (далі - Умови).

До Комісії звернувся Гресько Олег Романович із заявою щодо допуску до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих господарських та місцевих адміністративних судів, рекомендування за результатами конкурсного добору для призначення суддею суду відповідно до пріоритетності його намірів.

Рішенням Комісії від 17 вересня 2019 року № 642/дс-19 Греська Олега Романовича допущено до участі в оголошеному Комісією 09 серпня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих адміністративних та місцевих господарських судів.

Відповідно до частини дванадцятої статті 79 Закону та пункту 7.1 розділу VI Положення конкурс на зайняття вакантної посади судді полягає у визначенні учасника конкурсу, який має вищу позицію за рейтингом.

Пунктом 10 Умов передбачено, що визначення результатів конкурсу здійснюється на підставі сформованого та затвердженого Комісією рейтингу його учасників. Рейтинг учасників конкурсу формується для кожного суду окремо за результатами опрацювання заяв кандидатів про участь у конкурсі з урахуванням їх місця у відповідному рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду або місцевого господарського суду. У разі звернення кандидата з заявою про участь у конкурсі на заміщення посади судді  у двох і більше судах у рейтингу його учасників інформація про кандидата зазначається стосовно суду, де він здобув переможну позицію.

Рішенням Комісії від 01 жовтня 2019 року № 180/зп-19 затверджено рейтинг учасників конкурсу на зайняття 54 вакантних посад суддів у місцевих адміністративних судах та 22 вакантних посад суддів у місцевих господарських судах, оголошеного рішенням Комісії від 09 серпня 2019 року № 153/зп-19. Зокрема, затверджено рейтинг кандидатів на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду. Гресько Олег Романович займає 1 (першу) позицію в рейтингу на посаду судді зазначеного суду.

Урахувавши те, що Комісією оголошено конкурс на зайняття 2 (двох) посад судді до Рівненського окружного адміністративного суду, а кандидат займає 1 (першу) позицію в рейтингу, Комісія вважає за необхідне внести рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Греська Олега Романовича на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду.

Керуючись статтями 69, 79, 93, 101 Закону, Положенням, Умовами, Комісія

вирішила:

внести рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Греська Олега Романовича на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду.

Головуючий                                                                                                               С.В. Гладій

Члени Комісії:                                                                                                            В.І. Бутенко

                                                                                                                                      О.М. Дроздов

                                                                                                                                      А.О. Заріцька

                                                                                                                                      М.А. Макарчук

                                                                                                                                      М.І. Мішин

                                                                                                                                      С.Л. Остапець

                                                                                                                                      М.В. Сірош

                                                                                                                                      А.А. Солодков

                                                                                                                                      В.Є. Устименко

                                                                                                                                      Т.С. Шилова