X

Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дудікова Андрія Володимировича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
20.11.2023
15/ко-23
Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дудікова Андрія Володимировича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Чумака С.Ю. (доповідач),

членів Комісії: Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б.,

дослідивши досьє та провівши співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дудікова Андрія Володимировича на відповідність займаній посаді,

 

встановила:

Згідно з підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Згідно з частиною першою статті 83 Закону кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

Відповідно до частини другої статті 83 Закону критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджено рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення).

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дудікова А.В.

Рішенням Комісії від 26 листопада 2018 року № 281/зп-18 затверджено декодовані результати першого етапу «Іспит» кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді, зокрема Дудікова А.В. Комісія вирішила допустити Дудікова А.В. до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді – «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 призначено проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, зокрема, Дудікова А.В.

За підсумками тестувань особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей психологом складено висновок від 23 лютого 2019 року.

Відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 20 липня 2023 року № 34/зп-23, з метою продовження процедур оцінювання, передбачених Законом, вирішено здійснити повторний автоматизований розподіл справ між членами Комісії стосовно осіб, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді закінчився.

Відповідно до протоколу повторного розподілу між членами Комісії від 25 липня 2023 року справу Дудікова А.В. розподілено члену Комісії Чумаку С.Ю.

Співбесіду з Дудіковим А.В. призначено на 20 листопада 2023 року.

Комісією досліджено досьє Дудікова А.В., проведено співбесіду та в результаті встановлено таке.

І. Критерій професійної компетентності.

1. Рівень знань у сфері права оцінено за результатами анонімного письмового тестування – Дудіков А.В. набрав 83,25 бала.

2. Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні оцінено за результатами виконаного практичного завдання – Дудіков А.В. набрав 86,5 бала.

На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 169,75 бала, що становить 80,83 відсотка від максимально можливого бала, встановленого в межах цього іспиту.

Відповідно до пункту 9 розділу V Положення мінімально допустимий бал іспиту під час кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді − 50 відсотків від максимально можливого бала, встановленого у межах цього іспиту.

3. Ефективність здійснення правосуддя оцінено за показниками: загальна кількість розглянутих справ; кількість скасованих судових рішень та підстави їх скасування; інформація про рішення, постановлені за участі судді, що були предметом розгляду міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями, за результатами якого було встановлено порушення Україною міжнародно-правових зобов’язань; кількість змінених судових рішень та підстави їх зміни; дотримання строків розгляду справ, зокрема кількість справ, розгляд яких триває понад встановлені законом строки; середня тривалість виготовлення повного тексту вмотивованого рішення, дотримання строків його виготовлення та оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень; судове навантаження порівняно з іншими суддями у відповідному суді, регіоні з урахуванням інстанційності, спеціалізації суду та судді; підтверджена інформація щодо дотримання суддею засад і принципів здійснення правосуддя, встановлених процесуальним законом, конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також іншими міжнародно-правовими актами та зобов’язаннями; результати регулярного оцінювання; здійснення повноважень на адміністративних посадах, в органах суддівського врядування та самоврядування; інші дані щодо ефективності здійснення правосуддя суддею, отримані Комісією відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Комісією, зокрема, надано оцінку порушенню суддею строків розгляду справ та оприлюднення тексту судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За результатами дослідження досьє та проведення співбесіди Комісія оцінила цей показник у 40 балів.

4. Діяльність щодо підвищення фахового рівня оцінено за показниками: підготовка та підвищення кваліфікації судді впродовж перебування на посаді; здійснення наукової та викладацької діяльності, участь у законопроєктній роботі; наявність наукових публікацій у сфері права; участь у професійних заходах (дискусіях, круглих столах, конференціях тощо); наявність наукового ступеня, вченого звання.

За результатом дослідження досьє та проведення співбесіди Комісія оцінила цей показник у 5 балів.

ІІ. Критерій особистої компетентності.

1. Когнітивні якості особистості оцінено за показниками: логічне мислення; абстрактне мислення; вербальне мислення; загальний показник.

2. Емотивні якості особистості оцінено за показниками: стресостійкість; емоційна стабільність; контроль емоцій; контроль імпульсів; патопсихологічні ризики.

3. Мотиваційно-вольові якості особистості оцінено за показниками: відповідальність; стійкість робочої мотивації; рішучість; дисциплінованість; кооперативність; здатність відстоювати власні переконання.

На підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди Комісія оцінила критерій особистої компетентності у 70 балів.

ІІІ. Критерій соціальної компетентності.

1. Комунікативність оцінено на підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

2. Організаторські здібності оцінено на підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

3. Управлінські властивості особистості оцінено на підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

4. Моральні риси особистості оцінено за показниками: чесність, порядність, розуміння і дотримання правил та норм, відсутність схильності до контрпродуктивних дій, дисциплінованість, лояльність.

На підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди Комісія оцінила критерій соціальної компетентності у 79 балів.

ІV. Критерій професійної етики та доброчесності.

1. Особисті морально-психологічні якості та загальні здібності оцінено за показниками: розуміння і дотримання правил та норм, здатність відстоювати власні переконання, дисциплінованість, повага до інших.

На підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатом дослідження досьє та проведення співбесіди Комісія оцінила цей показник у 80 балів.

2. Особисті морально-психологічні якості та загальні здібності оцінено за показниками: чесність і порядність, відсутність контрпродуктивних дій, відсутність схильності до зловживань.

На підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди Комісія оцінила цей показник у 85 балів.

3. Відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, політична нейтральність, дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитет правосуддя, дотримання суддівської етики та наявність обставин, передбачених підпунктами 3, 5–8, 13 частини першої статті 106 Закону, та інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію професійної етики, оцінено за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

4. Відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідність способу (рівня) життя судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідність поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, наявність обставин, передбачених підпунктами 1, 2, 9–12, 15–19 частини першої статті 106 Закону, наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді, наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею, інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію доброчесності, оцінено за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до статті 87 Закону, з метою сприяння Комісії у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності (далі – ГРД), яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав – висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Пунктом 120 розділу II Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (в редакції від  19 жовтня 2023 року № 119/зп-23, далі – Регламент), передбачено, що висновок або інформація Громадської ради доброчесності розглядаються Комісією під час проведення співбесіди та дослідження досьє судді (кандидата на посаду судді) на відповідному засіданні з метою встановлення наявності або спростування обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики. 

До Комісії 13 листопада 2023 року від ГРД надійшло рішення про надання Комісії інформації, а саме даних, які не є самостійною підставою для висновку, однак є такими, що характеризують суддю та можуть бути використані під час його оцінювання, а саме:

1. Дудіков А.В. з серпня 2016 року до 06 лютого 2019 року здійснював правосуддя в Тернівському районному суді міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 та 2017 роки суддя зазначив місцем свого фактичного проживання таку адресу: Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, куди НАЗК може надсилати йому кореспонденцію, а в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» суддя задекларував лише квартири у Вінниці та Чабанах. Лише згодом у відповідній декларації за 2018 рік суддя задекларував квартиру у Кривому Розі, яка належить іншій фізичній особі, та якою він безоплатно користується із 01 січня 2018 року. Також суддя безкоштовно користувався із 17 лютого 2020 року квартирою у Кривому Розі, яка також належить іншій фізичній особі. Крім того, суддя не зазначив загальну площу нерухомості, якою користується, хоча йому мало бути це відомо, зокрема, з відкритих джерел.

2. Відповідно до Рішення ВРП від 22 січня 2019 року № 177/0/15-19 суддю  відряджено для здійснення правосуддя до Тростянецького районного суду Вінницької області строком на один рік із 06 лютого 2019 року. Суддя в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік зазначив місцем свого фактичного проживання місто Вінницю, куди НАЗК може надсилати йому кореспонденцію, а в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» суддя задекларував лише квартиру у місті Вінниці, якою він безоплатно користувався із нібито 29 серпня 2007 року. У відповідних деклараціях за минулі періоди суддя не декларував права користування цим об’єктом нерухомості. При цьому відповідно до інформації з Google Maps із центру Вінниці до Тростянецького районного суду Вінницької області близько 120 кілометрів, отже, автівкою їхати близько 1 години 40 хвилин. Відповідно до інформації, яку суддя надав виданню «Сьогодні», він оселився в готелі та платив за готельний номер сам. У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік суддя не зазначив у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» та розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» дані, які відповідали б зазначеній вище інформації.

3. Суддя в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік задекларував у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» квартиру у Чабанах (належить ОСОБА_1), якою він користувався з березня 2011 року. При цьому у відповідній виправленій декларації за 2015 рік у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» відповідний об’єкт нерухомості та речове право не задекларував.

4. Суддя в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік в розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» задекларував легковий автомобіль Volkswagen Passat 2007 року випуску, який з 11 березня 2016 року перейшов у власність його дружини ОСОБА_2. При цьому у відповідному стовпці «Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування» суддя зазначив «Не відомо». Водночас суддя навіть після розлучення з ОСОБА_2 продовжував безоплатно користуватися зазначеним автомобілем, що підтверджується його деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018, 2019 та 2020 роки, а також договором купівлі-продажу транспортного засобу № 0544/2021/2373094 від 05 січня 2021 року, в якому зазначено те, що продавцем є колишня дружина судді ОСОБА_2 в особі судді Дудікова А.В., який діє на підставі доручення продавця.

Суддя надав Комісії пояснення, в яких щодо фактичного проживання у 2016–2018 роках посилається на правила заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розроблені НАЗК, та зазначає, що, починаючи з моменту його призначення на посаду судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, тобто з 01 серпня 2016 року, винаймав житло у Кривому Розі, при цьому упродовж 2016–2017 років час від часу змінював орендоване житло. Сумарний період винаймання житла в одного орендодавця не перевищував 183 дні, тому не зазначив у деклараціях за цей період інформації в розділі 3 «Об’єкти нерухомості». У щорічних деклараціях за 2016–2017 роки у графі «Відомості про місце фактичного проживання» зазначена адреса, за якою він мешкав в останній день року звітного періоду. У щорічній декларації за 2018 рік ним у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» зазначено квартиру в Кривому Розі, яка належить його знайомій, яка дозволила йому проживати в цій квартирі на безоплатній основі.

Фактичне проживання у 2019 році вказує на те, що він був з 06 лютого 2019 року відряджений до Тростянецького районного суду Вінницької області строком на рік і проживав у квартирі, яка належала на праві власності його матері. Також зазначив, що нетривалий час знімав житло в готелі. Однак, оскільки сукупний термін його проживання в готелі не перевищував 183 дні, а розмір видатків на оренду номера не перевищував 96 050 грн (50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня 2019 року), то витрати на оренду готельного номера не підлягали декларуванню. До НАЗК не звертався, послався на пункт 10 частини першої статті 46 Закону.

Незазначення об’єкта нерухомості у смт Чабани у 2015 році пояснює тим, що Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання    функцій    держави    або   місцевого   самоврядування   (система  е-декларування) запрацював у серпні 2016 року, тобто декларації осіб, на яких поширюється Закон України «Про запобігання корупції», за 2015 рік були першими електронними формами звітності державних службовців та осіб, які до них прирівняні. Відповідно, на момент подачі ним щорічної декларації за 2015 рік (у т.ч. виправленої) були відсутні роз’яснення НАЗК, які б пояснювали потребу відображення відомостей про задеклароване (зареєстроване) місце проживання суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї, яке не належить їм на праві власності, у розділі «Об’єкти нерухомості».

Незазначення вартості автомобіля Volkswagen Passat 2007 року випуску суддя пояснює тим, що за загальним правилом у декларації вказується вартість майна на момент набуття права на нього, тому при зазначенні вартості такого майна слід керуватись документами, на підставі яких у декларанта або членів його сім’ї виникло право на це майно. Вказує на те, що щорічна декларація за 2016 рік ним заповнювалась у березні 2017 року. Згідно з задекларованими відомостями у розділі 6 «Цінне рухоме майно-транспортні засоби» за рік до подачі декларації його колишня дружина набула у власність автомобіль Volkswagen Passat 2007 року випуску. Зазначений транспортний засіб перейшов у її власність на підставі договору-купівлі продажу, у якому і була обумовлена ціна предмету угоди. Оригінал цього договору під час реєстрації транспортного засобу був переданий територіальному сервісному центру. На його звернення щодо встановлення вартості авто колишня дружина повідомила, що примірник угоди у неї не зберігся, точну вартість вона не памятає.

Суддя під час співбесіди підтвердив надані Комісії пояснення.

Дослідивши рішення ГРД та пояснення судді, Комісія вважає зазначені обставини такими, що впливають на оцінку відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності, у зв’язку з чим Комісія оцінила показники професійної етики та доброчесності у 120 балів кожний.

Отже, на підставі висновку про підсумки тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей і за результатами дослідження досьє та проведення співбесіди критерій професійної етики оцінено Комісією у 200 балів, критерій доброчесності – у 205 балів.

Таким чином, Дудіков А.В. за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді отримав такі бали:

 

Критерії

Показники

Бал за показник

Бал за критерій

Професійна компетентність

Рівень знань у сфері права

83,25

214,75

Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні

86,5

Ефективність здійснення правосуддя

40

Діяльність щодо підвищення фахового рівня

5

Особиста компетентність

Когнітивні, емотивні, мотиваційно-вольові якості особистості  

70

70

Соціальна компетентність

Комунікативність, організаторські здібності, управлінські властивості та моральні риси особистості

79

79

Професійна етика

Показники професійної етики

120

200

особисті морально-психологічні якості та загальні здібності

80

Доброчесність

Показники доброчесності

120

205

особисті морально-психологічні якості та загальні здібності

85

Всього

768,75

 

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дудіков А.В. набрав 768,75 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв, у зв’язку з чим Комісія дійшла висновку, що суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дудіков А.В. відповідає займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статтями 83–86, 88, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Комісія одноголосно

вирішила:

Визначити, що суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дудіков Андрій Володимирович за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрав 768,75 бала.

Визнати суддю Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дудікова Андрія Володимировича таким, що відповідає займаній посаді.

 

 

Головуючий                                                                                  С.Ю. Чумак

Члени Комісії:                                                                              А.В. Пасічник

                                                                                                      Р.Б. Сабодаш