X

Про дослідження досьє, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дедик Ніни Петрівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.01.2024
4/ко-24
Про дослідження досьє, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дедик Ніни Петрівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Шевчук Г.М. (доповідач),

членів Комісії: Богоноса М.Б., Кобецької Н.Р.,

дослідивши досьє, провівши співбесіду та визначивши результати кваліфікаційного оцінювання судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дедик Ніни Петрівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Стислий виклад інформації про кар’єру судді.

Указом Президента України «Про призначення та звільнення суддів» від 29 вересня 2016 року № 425/2016 Дедик Ніну Петрівну призначено строком на п’ять років на посаду судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

Присягу судді Дедик Н.П. склала 15 грудня 2016 року.

Наказом голови Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 03 листопада 2016 року № 49-к Дедик Н.П. зараховано до штату цього суду.

У судді Дедик Н.П. 29 вересня 2021 року закінчились повноваження.

Інформація про кваліфікаційне оцінювання судді.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дедик Н.П.

Рішенням Комісії від 18 грудня 2018 року № 320/зп-18 визначено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит». Відповідно до вказаного рішення Дедик Н.П. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді – «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було припинено, що унеможливило завершення кваліфікаційного оцінювання суддів, зокрема судді Дедик Н.П.

Повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України сформовано 01 червня 2023 року.

З метою вирішення питання продовження процедур оцінювання, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), рішенням Комісії від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл справ між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стосовно осіб, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді закінчився; осіб, призначених (обраних) на посаду судді та яких колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визнано такими, що відповідають займаній посаді судді (відповідне питання винесено на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі у зв’язку з надходженням висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності); осіб, призначених (обраних) на посаду судді, стосовно яких накладено дисциплінарне стягнення, що передбачає проходження кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді; осіб, стосовно яких необхідно продовжити кваліфікаційне оцінювання на виконання судового рішення.

Згідно з протоколом повторного розподілу між членами Комісії від 25 липня 2023 року доповідачем у справі визначено члена Комісії Шевчук Г.М.

На підставі викладеного вище процедура кваліфікаційного оцінювання стосовно Дедик Н.П. продовжена з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди.

Комісією 15 січня 2024 року проведено співбесіду з Дедик Н.П.

Джерела права та їх застосування.

Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Згідно з пунктом 1 глави 1 розділу ІІ Положення критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Приписами пункту 5 глави 6 розділу II Положення передбачено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики – 250 балів, за критерієм доброчесності – 250 балів. Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв становить 1 000 балів.

За змістом підпункту 5.1 пункту 5 глави 6 розділу ІІ Положення критерії компетентності оцінюються так: професійна компетентність (за показниками, отриманими під час іспиту) – 300 балів, з яких: рівень знань у сфері права – 90 балів (підпункт 5.1.1.1); рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні – 120 балів (підпункт 5.1.1.2); ефективність здійснення суддею правосуддя або фахова діяльність для кандидата на посаду судді – 80 балів (підпункт 5.1.1.3); діяльність щодо підвищення фахового рівня – 10 балів (підпункт 5.1.1.4); особиста компетентність – 100 балів (підпункт 5.1.2); соціальна компетентність – 100 балів (підпункт 5.1.3).

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Оцінювання відповідності судді за критерієм професійної компетентності.

Згідно з главою 2 розділу II Положення відповідність судді критерію професійної компетентності оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

- рівень знань у сфері права, який оцінюється на підставі результатів складення анонімного письмового тестування під час іспиту;

- рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні, який оцінюється на підставі результатів виконання практичного завдання під час іспиту;

- ефективність здійснення правосуддя, який оцінюється за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє;

- діяльність щодо підвищення фахового рівня, який оцінюється за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє.

Рівень знань у сфері права та рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні Дедик Н.П. перевірено на першому етапі кваліфікаційного оцінювання шляхом складення анонімного письмового тестування, за результатами якого суддя набрала 82,125 бала, та виконання практичного завдання, за результатами якого суддя набрала 92,5 бала.

Ефективність здійснення правосуддя Комісією оцінено за результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, та проведеної співбесіди шляхом дослідження загальної кількості розглянутих суддею справ, кількості скасованих та змінених судових рішень, підстав скасування та/або зміни судових рішень, дотримання строків розгляду справ, судового навантаження порівняно з іншими суддями у відповідному суді, а також інших даних, передбачених пунктом 4 глави 2 розділу ІІ Положення, та релевантних засобів встановлення цього показника.

Комісія дійшла висновку, що ефективність здійснення правосуддя суддею Дедик Н.П. необхідно оцінити у 80 балів.

Діяльність судді щодо підвищення фахового рівня Комісією оцінено за результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, та співбесіди шляхом дослідження даних про підготовку та підвищення кваліфікації судді впродовж перебування на посаді, участь у професійних заходах (дискусіях, круглих столах, конференціях тощо), а також інших даних, передбачених пунктом 5 глави 2 розділу II Положення, засобів встановлення цього показника, що можуть бути застосовні в конкретному випадку.

Комісія дійшла висновку, що показник діяльності судді щодо підвищення фахового рівня повинен бути оцінений у 2 бали.

 

Оцінювання відповідності судді за критерієм особистої компетентності.

Згідно з пунктом 6 глави ІІ розділу ІІ Положення відповідність судді критерію особистої компетентності визначається за показниками тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, такими як когнітивні якості особистості, емотивні якості особистості, мотиваційно-вольові якості особистості, і оцінюються на підставі висновку про підсумки таких тестувань (у разі їх проведення), за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди.

Дедик Н.П. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей.

За результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, співбесіди та висновку, за підсумками тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, за критерієм особистої компетентності суддя Дедик Н.П. набрала 52 бали.

Оцінювання відповідності судді за критерієм соціальної компетентності.

Відповідно до пункту 7 глави ІІ розділу ІІ Положення відповідність судді критерію соціальної компетентності визначається за показниками тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, такими як комунікативність, організаторські здібності, управлінські властивості особистості, моральні риси особистості, чесність, порядність, розуміння і дотримання правил та норм, відсутність схильності до контрпродуктивних дій, дисциплінованість, і оцінюється на підставі висновку про підсумки таких тестувань (у разі їх проведення), за результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, і співбесіди.

За результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, співбесіди та висновку, за підсумками тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, за критерієм соціальної компетентності суддя Дедик Н.П. набрала 57 балів.

Оцінювання відповідності судді за критеріями професійної етики та доброчесності.

Згідно з пунктом 8 глави ІІ розділу ІІ Положення відповідність судді критерію професійної етики оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

- відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам;

- відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції;

- політична нейтральність;

- дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитету правосуддя;

- дотримання суддівської етики та наявність обставин, передбачених підпунктами 3, 5–8, 13 частини першої статті 106 Закону;

- інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію професійної етики.

Ці показники оцінюються за результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, та співбесіди.

Згідно з пунктом 9 глави ІІ розділу ІІ Положення відповідність судді критерію доброчесності оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

- відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим доходам;

- відповідність способу (рівня) життя судді та членів його сім’ї задекларованим доходам;

- відповідність поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції;

- наявність обставин, передбачених підпунктами 1, 2, 9–12, 15–19 частини першої статті 106 Закону;

- наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді;

- наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею;

- інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію доброчесності.

Ці показники оцінюються за результатами співбесіди та дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє.

Комісією не встановлено інформації щодо невідповідності витрат, майна, способу (рівня) життя судді Дедик Н.П. та членів її сім’ї, а також близьких родичів задекларованим доходам, невідповідності поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, вимозі політичної нейтральності, а також обставин, передбачених підпунктами 9–12, 15–19 частини першої статті 106 Закону.

Відомості про притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про її недоброчесність, а також відомості про наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею, відсутні.

За даними, наданими центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, органом державного фінансового контролю в Україні, іншими органами державної влади, відомості, які б вказували на недоброчесність судді Дедик Н.П., відсутні.

На адресу Комісії 08 січня 2024 року надійшло рішення Громадської ради доброчесності (далі – ГРД), затверджене 06 січня 2024 року, про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації, яка може бути врахована під час проведення кваліфікаційного оцінювання судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дедик Н.П. на відповідність займаній посаді.

Так, у рішенні ГРД зазначено:

- Дедик Н.П. у декларації родинних зав’язків судді за 2014–2018 роки зазначила, що підтверджує за звітний період наявність особи, з якою у неї є родинні зв’язки, та яка займала посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Проте надалі в декларації не зазначено відомостей про вказаних осіб та не заповнено розділ ІІІ. Водночас у деклараціях родинних зав’язків за попередні та подальші періоди суддя зазначала інформацію про свою сестру Дедик В.П., яка перебувала на посаді судді;

- у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015–2018 роки, а саме в розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» суддя задекларувала квартиру площею 68,9 кв.м та нежиле приміщення площею 4 кв.м які перебували у власності Вінницької міської ради. Надалі у відповідній декларації за 2019 рік суддя зазначила, що ці об’єкти належать Вінницькій міській раді, але в судді є право користування цими об’єктами, які розміщені на земельній ділянці. Дедик Н.П. не задекларувала жодної земельної ділянки в місті Вінниця чи Вінницькій області. Згодом у відповідній декларації за 2020 рік суддя обрала варіант «Не застосовується» щодо права на земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво. Відповідно до відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності вказані вище об’єкти нерухомості в судді виникло на підставі свідоцтв про право власності, виданих 10 червня 2010 року виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

Суддя Дедик Н.П. у наданих Комісії поясненнях зазначила, що відсутність відомостей у декларації родинних зав’язків судді за 2014–2018 роки, крім як технічною помилкою, пояснити не може.

Стосовно декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суддя пояснила, що вона зазначала інформацію, передбачену формами декларацій. Задекларовані в розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» квартира площею 68,9 кв.м та нежиле приміщення площею 4 кв.м не перебували у власності Вінницької міської ради, як про це вказує ГРД. Вінницька міська рада нею зазначалася як суб’єкт, якому належить земельна ділянка, на якій побудований багатоквартирний будинок, так як форма декларації передбачала вказувати власника земельної ділянки. Надалі за відсутності підтверджувальних документів про власника земельної ділянки та можливості в декларації обрати значення «Не застосовується», якщо інформація про власника або користувача земельної ділянки не відома, нею було обрано таке значення. Без внесення відповідних даних декларацію неможливо було б подати. Суддя вважає, що це не вплинуло на достовірність і повноту відображення відомостей про її майновий стан.

Таким чином, пояснення, надані суддею Дедик Н.П., свідчать про відсутність в її діях умислу та мають характер технічної помилки.

Перевіривши показники, визначені в пунктах 8, 9 глави ІІ розділу ІІ Положення, на підставі з’ясованих вище обставин, за результатами аналізу суддівського досьє та співбесіди, з огляду на встановлені обставини, які свідчать про недотримання суддею певних вимог стосовно професійної етики та доброчесності, а саме допущення помилок при заповненні декларацій, Комісія оцінює показники критерію професійної етики судді Дедик Н.П. сумарно у 175 балів, показники критерію доброчесності судді – у 200 балів.

Висновок Комісії за результатами розгляду справи.

Комісія у складі колегії, заслухавши доповідача, дослідивши суддівське досьє, висновок за підсумками тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, урахувавши інформацію, надану ГРД, надавши оцінку аргументам, наведеним суддею Дедик Н.П. в письмових поясненнях, за результатами співбесіди встановила, що суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дедик Н.П. набрала 740,625 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв. Цей бал є достатнім для визнання судді такою, що відповідає займаній посаді.

Ураховуючи викладене та керуючись статтями 83–85, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комісія одноголосно

вирішила:

Визначити, що суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дедик Ніна Петрівна за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 740,625 бала.

Визнати суддю Сторожинецького районного суду Чернівецької області Дедик Ніну Петрівну такою, що відповідає займаній посаді.

 

 

Головуючий                                                                                                                               Г.М. Шевчук

Члени Комісії:                                                                                                                          М.Б. Богоніс

                                                                                                                                                  Н.Р. Кобецька