X

Про автоматизований розподіл матеріалів щодо суддів, яких не відряджено з судів, підсудність яких визначено іншим судам

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
07.09.2023
83/зп-23
Про автоматизований розподіл матеріалів щодо суддів, яких не відряджено з судів, підсудність яких визначено іншим судам

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання автоматизованого розподілу матеріалів щодо суддів, яких не відряджено з судів, підсудність яких визначено іншим судам,

встановила:

Статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Частиною першою статті 55 Закону визначено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

У період дії надзвичайного чи воєнного стану і за умови зміни територіальної підсудності судових справ, що розглядаються у відповідному суді, в порядку, передбаченому частиною сьомою статті 147 цього Закону, суддя суду, територіальна підсудність справ якого змінюється, може бути без його згоди відряджений для здійснення правосуддя до суду, якому визначається територіальна підсудність справ, що перебували у провадженні суду, в якому працює суддя, а в разі відсутності вакансій у цьому суді – до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Починаючи з березня 2022 року, чисельними розпорядженнями Голови Верховного Суду було змінено територіальну підсудність судових справ в умовах воєнного стану стосовно судів, де відправлення правосуддя було неможливим.

Більшість суддів вказаних судів була відряджена до судів, яким визначено територіальну підсудність судових справ.

На сьогодні залишились невідрядженими 38 суддів судів, підсудність яких визначено іншим судам. П’ять суддів мають рекомендації для відрядження в інші суди.

Із зазначеної вище кількості окремі судді не мають повноважень на відправлення правосуддя, призвані на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Двадцять суддів мають повноваження на відправлення правосуддя та мають бути відряджені до діючих судів.

З метою підготовки матеріалів для відрядження суддів, яких не відряджено з судів, підсудність яких визначено іншим судам, відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, затвердженого рішенням Комісії від 07 листопада 2016 року № 146/зп-16, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одинадцятьма голосами проти двох

вирішила:

провести автоматизований розподіл справ (документів) між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Другої палати стосовно суддів, яких не відряджено з судів, підсудність яких визначено іншим судам, згідно з додатком 1.

 

Головуючий                                                                                                 Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                              М.Б. Богоніс

                                                                                                                      Л.М. Волкова

                                                                                                                      В.О. Гацелюк           

                                                                                                                      Р.А. Кидисюк

                                                                                                                      О.Л. Коліуш

                                                                                                                      Р.І. Мельник

                                                                                                                     О.С. Омельян

                                                                                                                      А.В. Пасічник

                                                                                                                      Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                      Р.М. Сидорович

                                                                                                                      С.Ю. Чумак

                                                                                                                      Г.М. Шевчук

 
Додатки до рішення: