X

67/ко-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
11.03.2024
Дата надходження документа: 
11.03.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
11.03.2024
67/ко-24
Про відповідність судді Богунського районного суду міста Житомира Ведмідь Наталії Вікторівни займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Галини ШЕВЧУК,

членів Комісії: Михайла БОГОНОСА, Віталія ГАЦЕЛЮКА, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Олега КОЛІУША, Надії КОБЕЦЬКОЇ, Руслана МЕЛЬНИКА, Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач), Андрія ПАСІЧНИКА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА,

розглянувши питання щодо відповідності судді Богунського районного суду міста Житомира Ведмідь Наталії Вікторівни займаній посаді,

встановила:

Стислий виклад інформації про кар’єру судді та проходження кваліфікаційного оцінювання.

Указом Президента України «Про призначення суддів» від 24 вересня 2016 року № 410/2016 Гумен Наталію Вікторівну призначено строком на 5 років на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира.

15 грудня 2016 року Гумен Н.В. склала присягу судді.

У зв’язку з укладенням шлюбу 26 квітня 2018 року Гумен Н.В. змінила прізвище на Ведмідь.

У судді Ведмідь Н.В. 15 грудня 2021 закінчились повноваження.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Богунського районного суду міста Житомира Ведмідь (Гумен) Н.В.

Рішенням Комісії від 18 жовтня 2018 року № 235/зп-18 затверджено декодовані результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит». За результатами складеного анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання суддя набрала 175,25 бала.

Рішенням Комісії від 18 жовтня 2018 року № 235/зп-18 визначено результати першого етапу «Іспит» кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Відповідно до цього рішення Ведмідь Н.В. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді – «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Ведмідь Н.В.пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

15 листопада 2023 року на адресу Комісії надійшов висновок ГРД про невідповідність судді Богунського районного суду міста Житомира Ведмідь Н.В. критеріям доброчесності та професійної етики.

Рішенням колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 грудня 2023 року № 53/ко-23 визначено, що суддя Богунського районного суду міста Житомира Ведмідь Н.В. за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді набрала 752 бали. Визнано суддю Богунського районного суду міста Житомира Ведмідь Наталію Вікторівну такою, що відповідає займаній посаді, та зазначено, що рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Після ухвалення колегією згаданого рішення 04 березня 2024 року до Комісії від ГРД надійшов висновок у новій редакції про невідповідність судді Богунського районного суду міста Житомира Ведмідь Н.В. критеріям доброчесності та професійної етики (далі – Висновок).

Суддя надала Комісії письмові пояснення, в яких висловила незгоду з Висновком та зазгачила, що останній грунтуєтья на неповній інформації.

Джерела права та їх застосування.

Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному Законом.

Згідно з частиною першою статті 88 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» (далі – Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює мотивоване рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Якщо ГРД у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами.

Відповідно до пункту 122 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Регламент) за результатами співбесіди Комісія у складі Колегії ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді (відповідності судді займаній посаді).

Пунктом 124 Регламенту  рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді (відповідність судді займаній посаді), за наявності висновку Громадської ради доброчесності, приймається Комісією у пленарному складі згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Згідно з пунктом 126 Регламенту у засіданні Комісії у пленарному складі з підстави, визначеної абзацом другим частини першої статті 88 Закону, розгляду підлягають рішення Комісії, ухвалені у складі Колегії, про оцінювання судді (кандидата на посаду судді) на відповідність критеріям, визначеним законом; висновок Громадської ради доброчесності, пояснення судді (кандидата на посаду судді), інші обставини, документи та матеріали.

Пунктом 128 Регламенту передбачено, що за результатами засідання у пленарному складі з підстави, визначеної абзацом другим частини першої статті 88 Закону, Комісія ухвалює одне з таких рішень:

- про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді (відповідності судді займаній посаді).

- про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді (невідповідність судді займаній посаді та внесення подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади).

Мотиви, якими керується Комісія при ухваленні рішення.

Оцінюючи вказані обставини, Комісія зауважує, що відповідно до Кодексу суддівської етики суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя має докладати всіх зусиль, для того щоб, на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини, його поведінка була бездоганною (рішення Верховного Суду від 22 березня 2018 року у справі № 800/219/17).

Під час кваліфікаційного оцінювання, зважаючи на мету і завдання його проведення, в обізнаного та розсудливого спостерігача може виникнути обґрунтований сумнів щодо відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності. При цьому під терміном «розсудливий спостерігач» для цілей кваліфікаційного оцінювання необхідно розуміти людину, чиї уявлення, стандарти поведінки відповідають тим, які зазвичай прийняті серед звичайних людей у нашому суспільстві.

У випадку виникнення такого сумніву обов’язком (повноваженням) Комісії є з’ясування й оцінка всіх аспектів життя і діяльності судді не лише професійного характеру, але й морально-етичного. Комісія з огляду на свій правовий статус повинна визначити, чи відповідає поведінка судді/кандидата на посаду судді основоположним принципам її регламентації, високі стандарти якої визначено, зокрема, у Бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року (схвалені резолюцією Економічної та соціальної ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23), а також у Кодексі суддівської етики (пункт 12 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16 червня 2022 року у справі № 9901/57/19).

Обґрунтований сумнів вважається таким, що виник, у тому числі, з моменту надання ГРД мотивованого висновку про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності або інформації стосовно судді.

І хоча Комісія вважає себе зобов’язаною вжити заходів до перевірки обставин, які стали підставою для надання висновку (інформації) ГРД, суддя повинен брати активну участь у спростуванні сумніву в його доброчесності. Використовуючи чіткі та переконливі докази, суддя може розвіяти обґрунтований сумнів у наявності індикатора (показника), що свідчить про його невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності. При цьому під стандартом доказування – «чіткі та переконливі докази» Комісією для цілей кваліфікаційного оцінювання розуміються докази, які залишають в обізнаного та розсудливого стороннього спостерігача тверду віру або переконання, що є висока ймовірність того, що фактичні твердження судді є правдою.

Якщо суддя не в змозі спростувати існування обставин, що можуть свідчити про його невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності, це вказує на те, що факти, які підтверджують наявність обґрунтованих сумнівів, мають бути надалі оцінені Комісією через їх вплив на авторитет судової влади, який суддя має зберегти за тих чи інших обставин.

Отже, Комісія має виключити наявність будь-яких сумнівних фактів щодо поведінки судді не лише з точки зору вимог законодавства, але й з метою зміцнення переконання суспільства у чесності, незалежності, неупередженості та справедливості суддівського корпусу та з огляду на необхідність того, щоб, на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини, поведінка та репутація судді були бездоганними (постанова Великої Палати Верховного Суду від 19 травня 2021 року у справі № 9901/124/19).

Наразі Ведмідь Н.В. обіймає посаду в Богунському районному суді міста Житомира, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, а отже, ця посада не є вакантною.

У Висновку зазначено, що з 2016 року суддя користується автомобілем Lexus NX300H 2015 року випуску, який належить її матері, проте суддя не декларувала вартість вказаного автомобіля, вартість якого, на думку ГРД, становила від 75 000 доларів США. Також ГРД покликалася на те, що суддя підтвердила той факт, що страховий поліс автомобіля оформлений на її імʼя, а за даними спеціалізованих органів, після потрапляння в ДТП у 2018 році, страхову виплату було здійснено на рахунок судді.

ГРД вважає, що сумарний офіційний дохід батьків як фізичних осіб, за 2010 – 2015 роки не був достатнім для придбання цього автомобіля.

Крім того, ГРД покликається на те, що суддя декларувала, що з 26 квітня 2005 року користується квартирою матері площею 95,4 кв.м в м. Київ. Задекларована вартість – 251 323 грн, що станом на дату набуття становило майже 50 тисяч доларів США. Відповідно до декларації за 2018 рік, матері судді належала квартира в м. Житомир площею 69,6 кв.м.

ГРД вважає, що, на думку розсудливого спостерігача, легальність походження майна, яким користується суддя, викликає обґрунтовані сумніви.

Водночас ГРД вважає задовільними та приймає пояснення судді у відповідь щодо інших положень попереднього висновку.

У відповідь на Висновок суддя Ведмідь Н.В. надала Комісії письмові пояснення, в яких вказала, що автомобіль Lexus NX300H був придбаний не шляхом оплати коштів з рахунку матері судді, а за рахунок спільних сумісних коштів батьків як подружжя, які були внесені готівкою до каси, а право власності на автомобіль оформлено на матір. На час заповнення суддею декларацій договір про придбання вказаного автомобіля загубився і батьки не могли його знайти. Уже в подальшому продавцем автомобіля ТОВ «ВІДІ ЕЛІТ» було надано фотокопію договору купівлі-продажу від 16 листопада 2015 року, в якому підтверджується інформація про вартість транспортного засобу, а саме 1 199 775,00 грн.

Суддя зазначила та надала Комісії копії підтверджувальних документів, що батьки судді продовж тривалого періоду займаються підприємницькою діяльністю – батько є керівником фермерського господарства, яке обробляє значні масиви землі. Суддя вказала, що дохід її батьків від обробітку землі, за їх повідомленням, за період 2010 – 2015 років становив 833 000,00 грн, що еквівалентно 92 205 дол. США.

Також суддя зазначила, що дохід її батьків, як фізичних осіб з підсобного господарства за період з 2012 до 2022 року, за їх повідомленням, становив 5 532 840,00 грн, що еквівалентно 255 760 дол. США, з яких 156 015 дол. США батьки отримали за період з 2012 до 2015 року.

Суддя звернула увагу, що вона не має спільного побуту з батьками, а тому інформацією про їх доходи володіє частково.

З копії договору купівлі-продажу автомобіля, наданого суддею, слідує, що вартість автомобіля становить 1 199 775,00 грн, що на день придбання становить близько 52 000 дол. США за курсом НБУ. Отже, у Висновку для обрахунку вартості вище зазначеного автомобіля використано інформацію про завищену майже на 30% вартість автомобіля

Також суддею надано копії виписок з банку, згідно з якими страхове відшкодування отримала мати судді на рахунок у банку різними платежами упрордовж лютого – березня 2019 року.

Таким чином, суддею спростовано твердження у Висновку про отримання суддею страхового відшкодування на власний рахунок.

Крім того, Комісія враховує, що з матеріалів, наданих суддею, випливає що автомобіль набуто у власність ОСОБА_1 до призначення Ведмідь Н.В. на посаду судді. Сім’я батьків судді здійснює підприємницьку діяльність, керує фермерським господарством, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур на значних площах землі. Рівень статків батьків судді дозволяє зробити висновок про можливість придбання ними нерухомого майна і автомобіля, вказаного у висновку ГРД, та надати їх в користування судді.

Оцінивши вказані вище обставини, Комісія вважає надані пояснення та наведені під час співбесіди аргументи переконливими та такими, що можуть вважатись достатніми для спростування сумнівів у відповідності судді критерію доброчесності.

Відповідно, в цьому конкретному випадку Комісія вважає, що наявність в користуванні судді майна, право власності на яке належить її матері, не порушує стандартів доброчесності судді.

Висновки Комісії за результатами розгляду.

Абзацом другим пункту 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що за результатами оцінювання колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а у випадках, передбачених цим Законом, – пленарний склад Комісії, ухвалює рішення про відповідність або невідповідність судді займаній посаді. Таке рішення ухвалюється за правилами, передбаченими Законом для ухвалення рішення про підтвердження або про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Відповідно до частини першої статті 88 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює мотивоване рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді. Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити вмотивоване рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев’ятьма голосами.

Комісія у пленарному складі, заслухавши доповідача, дослідивши рішення Комісії у складі колегії, висновок ГРД у новій редакції, пояснення судді, інші обставини, документи та матеріали, дійшла висновку про спростування обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді Ведмідь Н.В. критеріям доброчесності та професійної етики. Згідно з пунктом 128 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (в редакції рішення Комісії від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23) це є підставою для ухвалення рішення про підтримку рішення Комісії у складі колегії про відповідність судді займаній посаді.

Ураховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

Визнати Ведмідь Наталію Вікторівну такою, що відповідає займаній посаді судді Богунського районного суду міста Житомира.

Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Ведмідь Наталії Вікторівни на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира.

Головуючий                                                                                                Галина ШЕВЧУК

Члени Комісії:                                                                                            Михайло БОГОНІС

                                                                                                                     Віталій ГАЦЕЛЮК

                                                                                                                     Ярослав ДУХ

                                                                                                                     Роман КИДИСЮК

                                                                                                                     Олег КОЛІУШ

                                                                                                                     Надія КОБЕЦЬКА

                                                                                                                     Руслан МЕЛЬНИК

                                                                                                                     Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                     Андрій ПАСІЧНИК

                                                                                                                    Роман САБОДАШ

                                                                                                                    Сергій ЧУМАК