X

12/пс-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
06.03.2024
Дата надходження документа: 
06.03.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
06.03.2024
12/пс-24
Про відрядження суддів до Красилівського районного суду Хмельницької області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА (доповідач),

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ, Ярослава ДУХА, Романа КИДИСЮКА, Олега КОЛІУША, Олексія ОМЕЛЬЯНА, Романа САБОДАША, Сергія ЧУМАКА,

розглянувши питання про відрядження суддів до Красилівського районного суду Хмельницької області,

встановила:

До Комісії 08 лютого 2024 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) № 8-3687/24 про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Красилівського районного суду Хмельницької області у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в цьому суді.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 серпня 2023 року № 852/0/15-23 «Про визначення кількості суддів у місцевих та апеляційних судах» у Красилівському районному суді Хмельницької області визначено чотири посади суддів. Фактично перебувають на посадах чотири судді, з них двоє відряджені з інших судів. У судді Кускової Т.В., відрядженої рішенням Голови Верховного Суду від 04 травня 2022 року з Біловодського районного суду Луганської області, припинилися повноваження у зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено. Суддя Федишин І.В. перебуває ІНФОРМАЦІЯ_1. Відтак станом на 06 березня 2024 року в Красилівському районному суді Хмельницької області фактично здійснюють правосуддя два судді.

За даними звітності за 2023 рік, середня кількість днів, необхідних для розгляду справ та матеріалів, що надійшли до місцевих загальних судів, по Україні становить 399 днів для одного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Красилівському районному суді Хмельницької області нормативний час розгляду справ є більшим за середній по Україні та становить 423 дні на одного суддю. З огляду на це ДСА України повідомляє про необхідність відрядження одного судді до Красилівського районного суду Хмельницької області строком на один рік.

ДСА України зауважує, що відрядження одного судді до Красилівського районного суду Хмельницької області дозволить врегулювати рівень судового навантаження в цьому суді, однак кількість суддів Красилівського районного суду Хмельницької області перевищуватиме кількість суддів, визначену рішенням Вищої ради правосуддя, на одну посаду. При цьому нормативний час розгляду справ у суді становитиме 282 дні.

Також у своєму повідомленні ДСА України зазначає, що відрядження суддів із судів, які припинили роботу, територіальну підсудність яких змінено внаслідок неможливості здійснення правосуддя з об’єктивних причин під час воєнного стану, у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік. Суддя, строк відрядження якого закінчився, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.

Відповідно до вимог пункту 1 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), Комісією призначено до розгляду питання про відрядження судді до Красилівського районного суду Хмельницької області для здійснення правосуддя.

Згідно з пунктом 2 розділу III Порядку на офіційному вебсайті Комісії 13 лютого 2024 року розміщено оголошення про призначення до розгляду зазначеного питання на 06 березня 2024 року.

До Комісії зі згодою на відрядження до Красилівського районного суду Хмельницької області звернулась суддя Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Гладій Людмила Миколаївна.

Суддею подано документи, передбачені пунктом 5 розділу III Порядку.

Згідно з вимогами абзацу першого пункту 8 розділу ІІІ Порядку Комісією повідомлено суддю, стосовно якої має розглядатися питання щодо внесення подання про відрядження у зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження, про дату, час і місце проведення засідання шляхом розміщення інформації про це на своєму офіційному вебсайті 23 лютого 2024 року.

Суддею Гладій Л.М. 04 березня 2024 року подано клопотання про участь у засіданні Комісії в режимі відеоконференції.

У засіданні Комісії Гладій Л.М. підтримала власну згоду на відрядження, подану до Комісії 14 лютого 2024 року.

Комісія, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сидоровича Р.М., дослідивши інформацію, надану ДСА України, Кам’янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області, Красилівським районним судом Хмельницької області, розміщену на офіційному вебсайті Ради суддів України, матеріали щодо згоди на відрядження, надані суддею, встановила таке.

Указом Президента України від 20 лютого 2010 року № 200/2010 Гладій Л.М. призначена на посаду судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області строком на п’ять років. Указом Президента України від 02 листопада 2017 року № 348/2017 призначена на посаду судді цього суду.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 19 листопада 2020 року № 3175/0/15-20 суддю Гладій Л.М. відряджено до Красилівського районного суду Хмельницької області для здійснення правосуддя строком на один рік з 03 грудня 2020 року.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 16 вересня 2021 року № 1996/0/15-21 продовжено строк відрядження судді Гладій Л.М. до Красилівського районного суду Хмельницької області для здійснення правосуддя строком на один рік з 04 грудня 2021 року.

Рішенням Голови Верховного Суду від 04 травня 2022 року № 90/0/149-22 строк відрядження судді Гладій Л.М. до Красилівського районного суду Хмельницької області продовжено до 04 грудня 2023 року.

У Кам’янець-Подільському міськрайонному суді Хмельницької області визначено 16 штатних посад суддів, правосуддя здійснюють 12 суддів.

За інформацією, наданою головою Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів цього суду, становить 149 кримінальних справ, 894 цивільні справи, 13 адміністративних справ та 211 справ про адміністративні правопорушення. У провадженні судді Гладій Л.М. на момент формування довідки для розгляду питання щодо відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя відсутні справи будь-якої категорії.

За інформацією, наданою головою Красилівського районного суду Хмельницької області, загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів цього суду, становить 109 кримінальних справ, 409 цивільних справ, п’ять адміністративних справ та 49 справ про адміністративні правопорушення. Також повідомлено про відновлення діяльності органу дізнання, який перебуває в межах територіальної юрисдикції Красилівського районного суду Хмельницької області, що вплинуло не тільки на збільшення рівня судового навантаження, але й на можливість утворення колегій для розгляду кримінальних проваджень, створивши необхідність для передання таких справ на розгляд до інших судів.

Протягом 2022 року суддею Гладій Л.М. (під час здійснення правосуддя у Красилівському районному суді Хмельницької області) розглянуто 139 кримінальних справ, 603 цивільні справи, з яких два рішення скасовано, три змінено; п’ять адміністративних справ, з яких одне рішення скасовано; 377 справ про адміністративні правопорушення (одне рішення скасовано). У період з 01 січня 2023 року до 04 грудня 2023 року суддею розглянуто 83 кримінальні справи, з яких одне рішення скасовано; 349 цивільних справ; дві адміністративні справи; 149 справ про адміністративні правопорушення, з яких одне рішення скасовано.

Відповідно до інформації, наданої ДСА України, про показники часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до апеляційних та місцевих судів за 2023 рік, у разі відрядження одного судді з Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області середня кількість днів, необхідних для розгляду справ одним повноважним суддею, становитиме 350 днів.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в розпорядженні Комісії матеріали, урахувавши інформацію про стан здійснення правосуддя в суді, у якому суддя обіймає штатну посаду, стаж роботи Гладій Л.М. на посаді судді, якість розгляду суддею справ, а також обставини, встановлені під час розгляду питання щодо відрядження суддів, Комісія дійшла висновку про наявність підстав для внесення подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією на відрядження судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Гладій Л.М. до Красилівського районного суду Хмельницької області строком на один рік.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України шістьма голосами ЗА та двома голосами ПРОТИ

вирішила:

внести подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією на відрядження судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Гладій Людмили Миколаївни до Красилівського районного суду Хмельницької області строком на один рік.

Головуючий                                                                                  Руслан СИДОРОВИЧ («ЗА»)

Члени Комісії:                                                                   Людмила ВОЛКОВА («ЗА»)

                                                                                               Ярослав ДУХ («ЗА»)

                                                                                               Роман КИДИСЮК («ЗА»)

                                                                                               Олег КОЛІУШ («ПРОТИ»)

                                                                                               Олексій ОМЕЛЬЯН («ПРОТИ»)

                                                                                               Роман САБОДАШ («ЗА»)

                                                                                               Сергій ЧУМАК («ЗА»)