X

123/ас-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
04.03.2024
Дата надходження документа: 
04.03.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
04.03.2024
123/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, Софронкової Надії Олександрівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ (доповідач), Романа КИДИСЮКА,

розглянувши питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, Софронкової Надії Олександрівни,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі у першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені оголошенням про Конкурс, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернулася Софронкова Надія Олександрівна.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 69 Закону на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

Софронкова Н.О. у своїй заяві просила допустити її до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 3 частини першої статті 28 Закону, оскільки вона має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років.

Відповідно до пункту 4.1 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року  № 141/зп-16 (у редакції станом на момент подання кандидатом документів) (далі – Положення), на підставі поданих кандидатом документів член Комісії – доповідач здійснює перевірку:

1) відповідності осіб, які звернулися для участі в конкурсі, вимогам до кандидатів на посаду судді, встановлених Конституцією України та Законом;

2) дотримання кандидатом встановлених умовами конкурсу строку та процедури звернення для участі в конкурсі;

3) поданих документів на відповідність переліку та вимогам до їх оформлення.

Пунктом 4.2 Положення визначено, що досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, підтверджується копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та документами:

1) договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності;

2) деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця;

3) довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання;

4) документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката;

5) належним чином засвідченими копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні);

6) іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу.

Документи, передбачені підпунктами 1–5 абзацу першого цього пункту, необхідно подавати за період, яким підтверджується досвід професійної діяльності адвоката.

На підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката кандидатом долучено копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 934 від 24 листопада 2000 року, копію трудової книжки.

У пункті 6.7 розділу 6 анкети кандидата на посаду судді Софронковою Н.О. зазначено судові справи, у яких брала участь кандидат, за 2015, 2017, 2019, 2022, 2023 роки.

З поданих кандидатом документів встановлено, що досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді підтверджено судовими рішеннями тільки за 4 роки, а саме: за 2015 рік (рішенням від 09 лютого 2015 року в справі № 520/3158/14), за 2019 рік (постановою від 31 липня 2019 року в справі № 522/17098/18), за 2022 рік (рішенням від 16 вересня 2022 року в справі № 522/7839/22), за 2023 рік (рішенням від 03 жовтня 2023 року в справі № 947/19583/23, рішенням від 04 липня 2023 року в справі № 947/13170/23, постановою від 27 вересня 2023 року в справі № 522/18098/19, рішенням від 25 квітня 2023 року в справі № 522/466/23, постановою від 15 листопада 2023 року в справі № 495/1482/18, рішенням від 18 квітня 2023 року в справі № 522/5070/23).

Комісією встановлено, що в решті судових рішень не зазначено ПІБ представника, а також не долучено інших документів (витяг з протоколу судового засідання, договір, ордер тощо) на підтвердження своїх повноважень у цих справах.

З урахуванням викладеного Комісією встановлено відсутність досвіду професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років, що є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Керуючись статтями 28, 69, 793, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Софронковій Надії Олександрівні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

 

Головуючий                                                                                                 Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                            Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                    Роман КИДИСЮК