X

116/ас-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
04.03.2024
Дата надходження документа: 
04.03.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
04.03.2024
116/ас-24
Про розгляд питання щодо допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14.09.2023 № 94/зп-23, Білої-Кисельової Анни Анатоліївни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ (доповідач), Романа КИДИСЮКА,

розглянувши питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, Білої-Кисельової Анни Анатоліївни,

встановила:

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 14 грудня 2023 року № 171/зп-23) оголошено конкурс на зайняття 550 вакантних посад суддів в апеляційних судах, з яких: в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 425; в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 58; в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 67 (далі – Конкурс).

Згідно з пунктом 5 зазначеного рішення питання допуску до участі в Конкурсі вирішуються колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості проведення Комісією конкурсу на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду визначено статтею 79-3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Пунктом 1 частини четвертої статті 79-3 Закону передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду та формує його досьє.

У визначений строк до Комісії із заявою про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання звернулася Біла-Кисельова Анна Анатоліївна.

Перевіривши подані кандидатом документи, заслухавши доповідача, Комісія встановила таке.

Згідно з частиною першою статті 69 Закону на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Частиною першою статті 28 Закону передбачено, що суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1–3 цієї частини, щонайменше сім років.

Біла-Кисельова А.А. у своїй заяві просила допустити її до участі в Конкурсі як особу, яка відповідає вимогам пункту 1 частини першої статті 28 Закону, оскільки вона має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років.

Згідно з частиною четвертою статті 81 Закону (у редакції станом на момент подання кандидатом документів) з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2 – 13 частини першої статті 71 Закону;

3) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 Закону відповідно.

Відповідно до Умов проведення Конкурсу, затверджених рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, до участі в першій стадії Конкурсу допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені оголошенням, подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 28 та 69 Закону вимогам до кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Рішенням Комісії від 07 грудня 2023 року № 163/зп-23 визначено, що форма направлення документів для участі в конкурсі, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 – електронна, та передбачено подання документів через офіційний вебсайт Комісії (ksk.vkksu.gov.ua).

Згідно з пунктом 3.8 розділу III Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року  № 141/зп-16 (у редакції станом на день подання заяви), заява та документи в електронній формі для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді подаються кандидатом через офіційний вебсайт Комісії шляхом заповнення відповідних форм, шаблонів, завантаження сканованих копій документів та у вигляді файлів.

Встановлено, що Біла-Кисельова А.А. надіслала на електронну пошту Комісії у двох екземплярах фотокопії таких документів: заяви про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання; письмової згоди на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді; атестату про повну загальну середню освіту з додатком; згоди на проведення спеціальної перевірки; витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»; клопотання про долучення наявних у Комісії документів, які були подані в межах конкурсу, оголошеного 09 серпня 2019 року.

Водночас для участі в Конкурсі Біла-Кисельова А.А. не подала через офіційний вебсайт Комісії документи в електронній формі шляхом заповнення відповідних форм, шаблонів, завантаження сканованих копій документів та у вигляді файлів, що відповідно до Закону та Умов проведення конкурсу є підставою для відмови в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в Конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Керуючись статтями 28, 69, 79-3, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

відмовити Білій-Кисельовій Анні Анатоліївні в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

 

Головуючий                                                                                                Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                            Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                    Роман КИДИСЮК