X

115/зп-23

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
18.10.2023
Дата надходження документа: 
18.10.2023
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.10.2023
115/зп-23
Про відрядження суддів до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого Чумака С.Ю.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Омельяна О.С., Сабодаша Р.Б.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області,

встановила:

До Комісії 24.08.2023 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження чотирьох суддів до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

У повідомленні зазначено, що у штаті Шосткинського міськрайонного суду Сумської області десять посад суддів, фактично перебувають на посадах шість суддів. Повноваження суддів Курбанової А.Р. та Литвинко А.Р. припинились у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено.

За інформацією ДСА України, нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за перше півріччя 2023 року, становить у середньому по Україні 190 днів для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ.

У Шосткинському міськрайонному суді Сумської області нормативний час розгляду справ більший за середній показник по Україні та становить 423 дні для одного повноважного судді, що, на переконання ДСА України, свідчить про надмірне навантаження в цьому суді. Вирішення зазначеного питання можливе за умови відрядження до цього суду чотирьох суддів.

ДСА України також наголошує, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 24.08.2023 доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області (єдиний унікальний номер справи 32дпс-148/23) визначено члена Комісії Сабодаша Р.Б.

На офіційному веб-сайті Комісії 28.08.2023 опубліковано оголошення щодо призначення до розгляду питання про відрядження суддів до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області на 20.09.2023.

Станом на 20.09.2023 до Комісії не надходили згоди суддів, які виявили бажання бути відрядженими до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Рішенням Комісії від 20.09.2023 № 99/зп-23 продовжено строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області до 18.10.2023.

На офіційному веб-сайті Комісії 22.09.2023 опубліковано оголошення про призначення до розгляду питання про відрядження суддів, зокрема, до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області на 18.10.2023.

Станом на 18.10.2023 до Комісії не надходили згоди суддів, які виявили бажання бути відрядженими до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Абзацом другим пункту 11 розділу ІІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами), передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді у разі відсутності суддів, які виявили бажання бути відрядженими до іншого суду.

Заслухавши члена Комісії – доповідача та обговоривши зазначене питання на засіданні, Комісія у складі Другої палати дійшла висновку про наявність підстав для залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України п’ятьма голосами «ЗА» та одним голосом «ПРОТИ»

вирішила:

залишити без розгляду та повернути до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Головуючий                                                                                                               С.Ю. Чумак

Члени Комісії:                                                                                                            Л.М. Волкова

                                                                                                                                  Р.А. Кидисюк

                                                                                                                                 О.Л. Коліуш

                                                                                                                                 О.С. Омельян

                                                                                                                                 Р.Б. Сабодаш