X

113/зп-24

Назва документа: 
Рішення
Дата створення документа: 
08.05.2024
Дата надходження документа: 
08.05.2024
Джерело інформації: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Галузь: 
Суддівське врядування
Тип, носій: 
Текстовий документ
Вид документа: 
Рішення
Форма зберігання: 
Паперова
Місце зберігання: 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
08.05.2024
113/зп-24
Про відрядження суддів до Васильківського районного суду Дніпропетровської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Руслана СИДОРОВИЧА,

членів Комісії: Людмили ВОЛКОВОЇ, Ярослава ДУХА, Олега КОЛІУША, Олексія ОМЕЛЬЯНА (доповідач), Романа САБОДАША,

розглянувши питання про відрядження суддів до Васильківського районного суду Дніпропетровської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 10.04.2024 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 10.04.2024 № 8-8993/24 про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Васильківського районного суду Дніпропетровської області у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в цьому суді.

У повідомленні зазначено, що у штаті Васильківського районного суду Дніпропетровської області передбачено три посади суддів, фактично перебувають на посадах двоє суддів, з яких, суддя цього суду Філіппов Є.Є. призначений на посаду судді вперше строком на п’ять років, його повноваження припинилися у зв’язку із закінченням терміну призначення.

За інформацією ДСА України, за 2023 рік середня кількість днів, необхідних для розгляду справ та матеріалів, що надійшли до місцевих загальних судів, по Україні становить 399 днів для одного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24.11.2020 № 3237/0/15-20).

У Васильківському районному суді Дніпропетровської області середня кількість днів, необхідних для розгляду справ, які надійшли за 2023 рік, одним повноважним суддею, становить 976 днів, що, на переконання ДСА України, свідчить про наявність надмірного рівня судового навантаження на суддів у цьому суді порівняно з показником по Україні. На думку ДСА України, врегулювання рівня судового навантаження у Васильківському районному суді Дніпропетровської області можливе за умови відрядження до цього суду одного судді, у такому разі середня кількість днів, необхідних для розгляду справ, становитиме 488 днів.

ДСА України також зазначено, що відрядження суддів із судів, які припинили роботу, територіальну підсудність яких змінено внаслідок неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного стану, у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

На виконання вимог пункту 2 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), на офіційному вебсайті Комісії 11.04.2024 розміщено оголошення про призначення до розгляду питання про відрядження суддів до Васильківського районного суду Дніпропетровської області на 08.05.2024, у якому вказано строк подання суддями згоди на відрядження — до 18.04.2024.

Станом на 08.05.2024 до Комісії не надходили згоди суддів, які виявили бажання бути відрядженими до Васильківського районного суду Дніпропетровської області.

Пунктом 15 розділу ІІІ Порядку визначено, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ цього Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши члена Комісії – доповідача, обговоривши питання про відрядження суддів до Васильківського районного суду Дніпропетровської області, урахувавши, що протягом визначеного Комісією строку жоден суддя не надав згоди на таке відрядження, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати дійшла висновку про необхідність продовжити строк розгляду питання про відрядження суддів до Васильківського районного суду Дніпропетровської області до 05.06.2024.

Керуючись статтями 55, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання про відрядження суддів до Васильківського районного суду Дніпропетровської області до 05.06.2024.

Головуючий                                                                                          Руслан СИДОРОВИЧ

Члени Комісії:                                                                                      Людмила ВОЛКОВА

                                                                                                                  Ярослав ДУХ

                                                                                                                  Олег КОЛІУШ

                                                                                                                  Олексій ОМЕЛЬЯН

                                                                                                                  Роман САБОДАШ